En ny undersøkelsen gjort av Sbanken viser at hele 39 prosent av befolkningen i Norge, tilsvarende 1,66 millioner av befolkningen over 18 år, sparer penger kun på vanlig sparekonto eller høyrentekonto.

Tallet er imidlertid langt høyere for kvinner. 48 prosent av kvinnene mot 31 prosent av mennene lar pengene stå på konto uten noe særlig avkastning.

- Det er trist å se tallene. Når vi vet at hele 86 prosent av minstepensjonistene i Norge er kvinner, er det ekstra viktig å få fram at man må ta sparegrep, sier Christine Bentzen, spareøkonom og investeringsrådgiver i Sbanken.

- Taper penger

Å la pengene stå på konto uten at man tar noe risiko, vil gi konsekvenser. Spesielt nå som rentenivået er lavere enn inflasjonen. Med inflasjon menes vedvarende vekst i det generelle prisnivået.

- Du taper penger på å ha dem stående på sparekonto, sier hun.

Bentzen påpeker at du får kun én prosent rente på sparekonto, mens inflasjonen er på to prosent.

- Har du 100.000 kroner på sparekonto, taper du 1000 kroner i året i kjøpekraft. Du vil tape mye penger over tid, sier hun, og fortsetter:

- Jeg hadde håpet at flere hadde tatt steget og spart mer penger i for eksempel fond.

Les også: Slik får du barn uten å bli ruinert - og to grep gir deg mer penger

Tar mindre risiko

Det er imidlertid helt tydelig at kvinner ikke vil ta like mye risiko med pengene sine som menn.

- Hele 48 prosent av mennene svarte i undersøkelsen at de vil ta noe risiko, mens bare 31 prosent av kvinnene svarte det samme, sier Bentzen.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl sier til Nettavisen at det ikke er overraskende at kvinner tar mindre risiko enn menn. Hun tror også mange er klar over at de taper kjøpekraft ved å la pengene stå på sparekonto, men velger å ikke gjøre noe.

- Kvinner bruker gjerne mer penger på barn, ferie og ting her og nå, og utsetter sparingen. Men da tar du faktisk en risiko, sier Sandmæl, og forklarer:

- Vi tar en ubevisst risiko ved å ikke spare langsiktig, fordi det skjer uforutsette ting, for eksempel samlivsbrudd.

Blant DNBs kunder sparer kvinner i større grad på sparekonto enn menn. 54 prosent kvinner sparer på sparekonto, mens 46 prosent av mennene gjør det. Merk at denne andelen ikke nødvendigvis kun sparer på sparekonto, det kan hende flere også sparer i fond og aksjer.

Slik bør du spare

Du bør alltid ha en bufferkonto til uforutsette kostnader, og disse pengene bør stå på en vanlig sparekonto. Men penger du har «til overs» og som du kan sette av til langsiktig sparing, bør settes på fond. Det er det beste alternativet, mener Bentzen.

- Det er jo risiko forbundet med fondsparing også, men det finnes fond med ulik risikograd, sier hun.

Les også: Investerer i én type aksjefond – nå er hun millionær (+)

Det viktigste er uansett å sørge for at du får bedre avkastning enn inflasjonen, slik at du ikke taper kjøpekraft.

Du tar lavest risiko ved å sette pengene dine på pengemarkedsfond, som er en type rentefond, forklarer spareøkonomen. Pengemarkedsfond er fond som låner ut penger til sikre selskaper med lav risiko for konkurs.

- Du vil få bedre avkastning enn på en vanlig sparekonto, men det er ikke så mye svingninger, sier hun.

Avkastningen, basert på Finans Norge sin bransjeavtale, er på 2,25 prosent. Velger du derimot obligasjonsfond, hvor du investerer i bransjer hvor det er litt mer risiko, kan du få avkastning på 2,75 prosent.

Høyest avkastning får du på aksjefond, med en avkastning på 5,75 prosent. Her bør sparehorisonten være på fem år eller mer.

Flere kvinner sparer i fond

Storbanken DNB har imidlertid sett at stadig flere kvinner velger å spare i fond. De har sett store endringer de siste to årene, og i 2021 er det så langt en større andel kvinner som er blitt nye fondskunder enn menn.

Halvparten av alle nye fondskunder er nå kvinner. Kvinner sparer gjerne et mindre, men fast beløp, mens menn sparer mest totalt sett og på engangsinnskudd. Menn kjøper mer i miljøfond. Kvinner mer lojale i DNB Teknologi.

Aksjesparing har også blitt mer populært blant kvinner. Hittil i 2021 har DNB like mange nye, aktive kvinner som de fikk i hele 2019.

Les også: De 12 beste aksjene for en nybegynnerportefølje: - Du kan regne med å doble pengene (+)

79 prosent av de privateide verdiene på Oslo børs er imidlertid fra menn per 2020, viser tall fra Menon Econimics.

- Kvinner har blitt flinkere til å spare i aksjefond og enkeltaksjer. Jobber du i privat sektor, sparer du allerede i aksjemarkedet - kanskje uten at du vet det, sier Sandmæl.

Arbeidsgivere i privat sektor sparer nemlig pensjon til deg i aksjefond. Dette er for øvrig noe du bør sett deg inn i, for ett enkelt grep kan gi deg 30 prosent mer i pensjon.

Oppfordrer til mer sparing

Både DNB og Sbanken oppfordrer til å spare mer penger - uansett sparemåte, uansett hvor lite du har å avse.

- Sett i gang. Du kan starte med bare 100 kroner, og så øker du beløpet når du får bedre økonomi, oppfordrer Sandmæl.

Sandmæl anbefaler akjsefond for langsiktig sparing.

- Opprett aksjesparekonto først, og så kjøper du et fond eller tre. Men ikke gap over for mye, men start med litt, oppfordrer hun.

Les også: Klagestorm mot strøm-giganter: Advarer mot lureprodukter

Sbankens undersøkelse viste at høyest prosentandel av de som svarte, 26 prosent, sparer 1000-2500 kroner i måneden. En god del sparer også langt mer.

- Vi ser at totalt sett er det 25 prosent som sparer 5000 kroner eller mer i måneden, og dette inkluderer sparing på konto og i fond, sier Bentzen i Sbanken.

Undersøkelsen viste også at menn sparer gjerne mer per måned enn kvinner.