BJØRVIKA (Nettavisen Økonomi): Det viser en rundspørring Nettavisen har gjort blant partiene på Stortinget. Finansieringen av kortbanenettet i Norge er en viktig begrunnelse for at Høyre og Fremskrittspartiet vil opprettholde ordningen. Disse to partiene er de klareste tilhengerne av ordningen.

Les også: Kraftig økning: Nordmenn hamstrer vin

- Det er en veldig dårlig idé. Taxfree-salget finansierer det meste av Avinors virksomhet, blant annet knyttet til kortbanenettet, sier Frp-leder Siv Jensen til Nettavisen Økonomi. Det er KrF som nå har tatt initiativ til å kutte ut taxfree-salget.

Les også: Vinmonopolet tjener milliarder på stengte grenser og skjenkestans

- Tiden er inne for å avvikle ordningen med taxfree, uttalte nylig lederen av KrFs programkomité, Erik Lunde, til avisen Vårt Land. Partiet får full støtte fra samfunnsøkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets, som i tillegg vil avskaffe alkoholkvoten helt når vi handler i utlandet. Jensen avviser dette blankt.

Les også: Partitopper reagerer på videobildene: - Pøbelvelde

Pøse på

- Det er skattebetalerne som må betale dette. Hvis man skal gjøre dette nå, må man først pøse på med mange milliarder, og så man gjøre andre ting for å styrke rammebetingelsene til flyselskapene. Dette er en veldig dårlig idé, gjentar den tidligere finansministeren.

Les også: Staten håver inn på stengt svenskegrense: Ølsalget gjennom taket

- Kritikerne hevder at dette handler om subsidiering av noen få og de som reiser miljøfiendtlig?
- Det er nå en gang sånn at inntektene fra taxfree-salget er med på å finansiere betydelige deler av vår nasjonale flytrafikk. Kortbanenettet, Widerøe, for å nevne noen eksempler, dette er flystrekninger vi ville risikere å miste hvis vi ikke hadde denne typen finansiering.

- Jeg vet ikke hvor KrF har tenkt å finne disse milliardene, men KrF er ikke alene. Mange partier tar til orde for det, det er flere partier som driver med denne diskusjonen, sier Jensen.

Uaktuelt

- Men tror du det er et politisk flertall i Stortinget for å avvikle taxfree-salget?
- Kan jeg ikke forestille meg, det ville i hvert fall være meget dumt å gjøre det. Det blir ikke flertall for det så lenge Fremskrittspartiet kan påvirke politikken. Dette har kommet opp i ulike sammenhenger, og det er helt uaktuelt for oss å være med på noe sånt.

Det er Arbeiderpartiet som sitter med nøkkelen i spørsmålet. Kommunikasjonsrådgiver Anne Odden opplyser at de vil vurdere å la Vinmonopolet ta over driften av taxfree-ordningen når gjeldende avtale utløper. Inntektene til flyplassene videreføres. Dette er på linje med Senterpartiets holdning.

- Det betyr at tilbudet fortsatt finnes, men at det styres av en ansvarlig aktør med et samfunnsansvar. Dette gjør at overskuddet går til felleskapet i stedet for et tysk privat selskap, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe i Senterpartiet til Nettavisen.

- Hvordan skal de tapte inntektene erstattes for å finansiere blant annet kortbanenettet?
- Vi vil fortsatt at Vinmonopolet skal betale leie til Avinor, som vil sikre inntektene. Det er uansett ikke taxfreeinntektene som drifter småflyplassene, de store utgiftene har Avinor ved de største flyplassene. Å satse på småflyplassene handler ikke om taxfree, det handler om politisk vilje.

Les også: Kraftig økning - nordmenn hamstrer vin

Ikke troverdige

- Er Senterpartiet for å avskaffe alkoholkvoten helt, for eksempel når man har vært i Sverige og handlet?
- Nei, men vi går inn for å redusere økningen som har vært i taxfreekvoten, svarer Toppe, som kommer med følgende stikk tilKrF.

- De er ikke troverdige i denne saken. KrF var selv med på å skape flertall for økningen i taxfreekvoten for vin fra to til fire flasker, som skjedde i 2014. Det er en relativt stor økning, de kunne startet med å ordne opp det de selv har stått ansvarlig for av økning i taxfreehandel av alkohol.

Konfrontert med denne kritikken, svarer Erik Lunde:

- Jeg syns denne kritikken fra Senterpartiet er litt desperat. Jeg tror det er svært i Norge som tviler på at KrF står for en alkoholpolitikk som bidrar til lavest mulig skader knyttet til alkohol. I regjeringsplattformen har fått gjennomslag for å videreføre en alkoholpolitikk som bidrar til lavere forbruk og bedre folkehelse.

Ikke gjennomslag

- På taxfree har vi ikke fått gjennomslag for vår primærpolitikk. Slik er det i alle samarbeid. Man vinner noe og man taper noe. Det har også Sp rikelig erfaring med etter åtte år i rødgrønn regjering.

Lunde sier at KrFs utspill om taxfree nå handler om hva slags politikk partiet skal føre de neste fire årene. KrF vil skrote taxfreeordningen, fordi det fører til mer flytrafikk, det er en avgiftslette som rammer usosialt, og det bidrar til dårligere folkehelse.

- Jeg vil heller utfordre Senterpartiet til å tenke gjennom om de virkelig mener at det er billig sprit og tobakk som skal finansiere distriktspolitikken fremover. Vi har råd til å sikre et godt flytilbud over hele landet uten taxfree, sier KrF-politikeren.

Men et flertall i Venstres programkomité vil avskaffe taxfree-ordningen. Venstres Sonder Hansmark peker på at taxfree-salget gir staten er avgiftstap på 3,7 milliarder kroner hvert eneste år.

Sponsing

- Jeg mener vi kan bruke de pengene på en mer fornuftig måte enn å sponse billig alkohol til nordmenn som flyr til utlandet. Vi kan for eksempel bruke noen av pengene til å satse på elektriske fly på kortbanenettet, slik at folk kan reise effektivt og miljøvennlig, sier Hansmark.

Venstre ønsker derimot ikke å avskaffe kvoten.

- Når man kjøper alkohol i utlandet, betaler man skatt på den, men det gjør man ikke på norske flyplasser. Jeg mener det er bedre å redusere norske alkoholavgifter noe for å demme opp for grensehandelen i Sverige, sier Venstre-politikeren.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV sier de støtter KrFs forslag. SV har vært mot taxfreeordningen i mange år.

Omprioritering

- Men hvordan skal de tapte inntektene erstattes?
- Det vil være med en kombinasjon av virkemidler. Vi vil ha fortsatt leieinntekter fra disse arealene, differensierte lufthavnavgifter hos Avinor, som favoriserer kortbanenettet og omprioritering på statsbudsjettet, svarer Kaski.

SV vil derimot ikke avskaffe alkoholkvoten helt.

MDG har programfestet at vi vil avvikle taxfreesalg på flyplasser. Miljøpartiet De Grønne mener taxfreeordningen fungerer som en «meningsløs ekstrapremie for de som velger flyreiser». I tillegg bidrar ordningen til økt alkoholkonsum.

- Det er dårlig miljøpolitikk og dårlig folkehelsepolitikk å finansiere nødvendig infrastruktur med alkoholsalg, skriver kommunikasjonsrådgiver Ida de Rosa i MDG i en e-post til Nettavisen.

Les også: Gjorde sjokkfunn under frokosten: – Helt grusomt (+)

Økte flypriser

Redusert taxfree-salg vil gi økte skatteinntekter, fordi alkoholomsetningen i Norge vil gå opp, som MDG mener kan brukes til for eksempel å opprettholde kortbanenettet.

- I tillegg mener MDG at billettprisene bør øke på de strekningene der det fins alternativer til fly, da spesielt mellom de største byene i Sør-Norge, skriver de Rosa.

Rødts politikk er at Vinmonopolet skal overta alkoholsalget på flyplasser, for å begrense profitten til private aktører til fordel for økt hensyn til folkehelse. Partiet mener det er et offentlig ansvar å sikre kortbanenettet, som for mange er nødvendig kollektivtransport.

Kortbanenettet kan bli skadelidende hvis Vinmonopolet tar over, fordi Rødt mener kan bli salderingspost på statsbudsjettet. Det mener partiet kan kompenseres for eksempel ved å kutte profitten til landets rikeste, ved å ta økt hensyn til folkehelse og i større grad sikre flytilbudet der det ikke finnes fullgode alternativ.

Utgjør 10 prosent

Rundt ti prosent av all alkohol nordmenn konsumerer blir kjøpt med taxfree-rabatt, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Taxfree-salget har naturlig nok under koronapandemien stupt på grunn av de strenge reiserestriksjonene til utlandet.

Halvårstallene fra Avinor viser at leieinntektene fra taxfree-butikkene stupte fra 720,6 millioner kroner i andre kvartal 2019 til 38,7 millioner i tilsvarende kvartal i år. I første halvår er inntektsfallet fra 1255 millioner kroner til 469 millioner. For hele 2019 dro Avinor inn 2,78 milliarder fra taxfree-butikkene i leieinntekter.