Av Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo kommune

Oslo kommune er med våre 53.000 medarbeidere en av Norges største arbeidsplasser. Sammen forvalter vi et budsjett på 77 milliarder kroner.

Best i landet

Blant 422 kommuner ble Oslo i 2019 nummer én i NHOs rangering av Norges beste kommuner, blant annet som følge av god kommuneøkonomi og trygg økonomisk styring. Vi har den sterkeste kredittvurderingen, såkalt «trippel A» hos kredittratingsbyrået Standard & Poor, en rating vi bare deler med staten og Kommunalbanken i Norge.

Likevel setter Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum oss i samme bås som Veireno, et konkursrammet selskap som skapte søppelkaos i Oslo med en toppleder som nylig er dømt til fengsel.

Gunnar Stavrum: Private lovbrytere må i fengsel, mens de ansvarlige politikerne slipper unna straff

Det borgerlige byrådet vektet pris med 75 prosent i anbudet på renovasjon i Oslo i 2015, og inngikk kontrakt med Veireno, som priset seg 81 millioner kroner lavere enn neste tilbyder.

Veireno-problemer fra dag én

Det var problemer med Veireno fra dag én. De klarte ikke å holde orden på de 8000 nøklene de hadde fått utlevert. Renovasjonsbilene kunne ikke tømme de største søppelkassene. Veireno baserte videre sin virksomhet på to daglige skift, men skiftene var for korte til å tømme avfallet på hele ruta. I tillegg var bilene så mye i drift at det etter hvert ikke ble tid til nødvendig vedlikehold. Veirenos ansatte ivaretok dessuten ikke HMS-bestemmelsene på mottaksanlegget for avfall.

Overtidsbruken i Veireno oppsto allerede den første uka. Etter en bekymringsmelding fra Norsk transportarbeiderforbund gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn som dokumenterte hundrevis av brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Tilsynet omfattet bare 20 prosent av de ansatte, så bruddene var sannsynligvis langt flere enn hva Nettavisen og Stavrum legger til grunn.

Arbeidstilsynet ga Veireno dispensasjon til overtidsbruk med 25 timer i løpet av sju dager under visse vilkår, blant annet satte de en øvre grense for samlet arbeidstid og antall timer for hviletid og arbeidsfri. Veireno forholdt seg ikke til disse vilkårene og fortsatte å bryte både arbeidsmiljøloven og vilkårene Arbeidstilsynet hadde satt.

Les også: Reagerer etter bruddene i MDG-Bergs etat: - Offentlig sektor slipper unna, mens private blir hengt levende

Innmeldte problemer forble uløste

Arbeidstilsynet dokumenterte i nye tilsyn at ansatte nesten ikke hadde hatt arbeidsfri. Ansatte hadde arbeidsdager på 15 timer og arbeidsuker på over 70 timer. Selskapets HR-ansvarlige påpekte problemene fortløpende, men det ble ikke tatt hensyn til av daglig leder.

Ved siden av at søpla lå strødd i Oslo, var de gjentatte og bevisste bruddene på vilkårene satt av Arbeidstilsynet det mest alvorlige i Veireno-saken. Høyesterett omtaler bruddene som «forsettlige», «systematiske», «omfattende» og «bevisste». At straffen ble vurdert ulikt i tingretten, lagmannsretten og høyesterett er ikke overraskende ettersom det ikke tidligere har blitt gitt fengselsstraff for slike overtredelser.

Flere tiltak er gjennomført

Det var helt nødvendig for byrådet og Oslo kommune å bryte kontrakten med Veireno og ta tilbake kontrollen. Etter at vi overtok renovasjonen har vi jobbet målrettet for å få ned bruddene på arbeidstidsbestemmelsene og skape forutsigbarhet i avfallsinnsamlingen. En rekke tiltak er gjennomført, og fra mars 2018 har det vært få brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Les også: Nye regler om varsling stiller strengere krav til din arbeidsgiver

Men det har vært brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune også, både under det borgerlige og det rødgrønne byrådet. De samme bruddene ser vi i andre kommuner og i staten. I 2019 var det for eksempel over en halv million brudd på arbeidsmiljøloven ved norske sykehus.

- Tendensiøst og fordummende

Ett av de vanligste bruddene på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune har vært at studenter har arbeidet to søndager på rad. Det er alvorlig fordi det uten nærmere avtale med fagforeningene er et lovbrudd. Men det kan ikke sammenliknes med Veireno-saken, slik Stavrum gjør.

Oslo kommune og byrådet skal kikkes i korta. Det gjør oss bedre. Derfor gjorde vi for eksempel alle avvik fra sykehjemmene i Oslo offentlige etter at vi vant valget i 2015. Men vi må kunne forvente at tall vi gir ut ikke misbrukes. Det gjør Stavrum.

Stavrum velger aktivt ikke å sette tallene inn i noen sammenheng, vurderer alle brudd som like alvorlige og helt uten videre refleksjon setter han Oslo kommune og Veireno i samme bås.

Det er tendensiøst og fordummende.

Les også: Northconnect koster 17 milliarder, gir dyrere strøm og lavere CO2-utslipp - eierne vil gjerne slippe å eie den