Hurtigruten, Strawberry, PGS, Scandic og Colorline er selskapene som har fått mest støtte fra kompensasjonsordningen. De betalte til sammen 333 millioner i skatt fra 2015 til 2019, viser NHH-beregninger, ifølge NRK.

– Tallene viser helt ekstreme utslag av kompensasjonsordningen, når vi ser hvor mye penger disse selskapene har fått i støtte, og hvor lite de i snitt har betalt i skatt, sier NHH-forsker Ole Næss til NRK.

Mener tallet er høyere

Hvor mye selskapene som har fått mest i støtte har betalt i skatt, er trolig lavere enn beregningene, ifølge Næss. Begrunnelsen hans er at regnestykket inkluderer hele konsernet, mens det kun er selskaper under Color Line som har fått støtte.

Gjennomgangen fra Næss' beregner Color Line-selskapenes skatt til 3,2 millioner kroner, mens resten av konsernet har betalt 186 millioner kroner.

O.N Sunde-konsernet oppgir at de har betalt 260 millioner i skatt, og at det er misvisende å se på Color Line alene.

Les også: Norsk milliardær spår full børs- og valuta-kollaps: – Kan bli en felle

Mener de har skattet mer

Hotellkjeden Nordic Choice, som eies av Stordalens Strawberry-konsern, har mottatt 202 millioner i korona-kompenasjon, betalt 12 millioner i skatt siste fem år.

Strawberry mener at beregningene fra Næss på 12,3 millioner i skatt på fem år ikke stemmer. De viser til betalbar skatt i årsregnskapene til holdingselskapet, og at 91 millioner kroner skal være korrekt tall. De opplyser at de har en årlig arbeidsgiveravgift på rundt 150 millioner kroner.

På kort sikt sier han at permitteringsordningen er den viktigste, men at kompensasjonsordningen Kan bidra til å «opprettholde arbeidsplasser som ellers kunne gått tapt».

Les også: Kursene stuper for grønne aksjer

Dette svarer selskapene

Siden tallene i saken er basert på beregninger, har NRK vært i kontakt med alle selskapene. Dette sier de til NRK:

PGS sier at de ikke har betalt skatt i Norge de siste årene, noe de begrunner med underskudd i perioden.

Fjord Line sier at de har hatt relativt lite betalbar skatt de siste årene, på grunn av store fremførbare underskudd.

Hurtigruten opplyser at de ikke har kapasitet til å gå gjennom skattetallene NRK bruker, da finansavdelingen jobber med sluttføring av fjerdekvartalsrapporten.

Wenaasgruppen, som eier Radisson Norway og Oslo Plaza, vil ikke gi noen kommentar.

SATS skriver at tidligere års underskudd har redusert betalt skatt. Finansdirektør Cecilie Elde skriver: «I Norge har SATS et inntektstap på minst 400 millioner kroner i 2020 som følge av at vi har blitt pålagt å stenge en rekke treningssentre. Mange av våre treningssentre har vært pålagt stengt av myndighetene i snart syv måneder.»