NHO er ute med sin seneste konjunkturrapport. Arbeidsgivernes viktigste organisasjon i Norge mener beregninger tyder på at Norge har de beste årene bak seg.

Den økonomiske veksten fremover vil bli lavere enn det den har vært de siste tiårene. Hovedårsakene er blant annet en lavere vekst i befolkningen i arbeidsfør alder, lavere etterspørsel fra oljevirksomheten, samt lavere vekst i produktiviteten.

Les også: Inntektene øker, men uro kan skade norsk økonomi

Under 2 prosent

Nettavisen Økonomi har snakket med en rekke økonomer som mener en normalvekst i økonomien - bruttonasjonalproduktet (BNP) - fremover er på mellom 1,5 og 2 prosent.

Tidligere lå dette anslaget på rundt 2,5 prosent. NHO spår at veksten i fastlandsøkonomien vil falle fra 2,2 prosent i 2020 til 1,8 prosent i 2021 og 1,6 prosent i 2022.

Solberg-regjeringen legger mandag frem statsbudsjettet for 2020. NHO skriver i rapporten at takket være kronesvekkelse og børsoppgang ,vil regjeringen ha større handlingsrom i dette budsjettet enn det anslagene i Revidert nasjonalbudsjett fra i vår tydet på.

Mindre oljepenger

Dette handlingsrommet mener arbeidsgiverorganisasjonen bør nyttes til å bygge reserver. Oljepengebruken bør nå vokse svakere enn veksten i verdiskapingen, BNP.

Dagens handlingsregel tilsier at ulike regjeringer over tid kan bruke inntil 3 prosent av avkastningen i Oljefondet. Gitt vekstanslagene til NHO, bør dermed bruken av oljepenger ned til under 2 prosent. Det tilsvarer med dagens oljefond på over 9700 milliarder kroner en forskjell på hele 97 milliarder kroner i året.

NHO er opptatt av at allerede det kommende tiåret må regjeringer dekke inn i statsfinansene. Dette behovet må møtes med effektivisering, at flere kommer i jobb, økte skatter, eller et redusert velferdstilbud.

Les også: Kjempenyheter for norsk økonomi - 8 av 10 oljebedrifter venter oppgang

Grønne, gode jobber

Norge skal omstille seg til en grønn økonomi. En gradvis omstilling vekk fra oljerelaterte jobber med høy produktivitet vil kreve mange nye, gode jobber som har en høy verdiskaping.

Norsk økonomi går bra nå, men NHO mener vår hjemlige økonomi går mer og mer over i en motfase. Riktig nok produserer vi i år mer enn det vi gjør over tid, og det er en overraskende frisk jobbvekst.

Dessuten er det en gjennomgående god stemning rundt omkring i bedriftene og husholdningene. Bildet rundt oss ser imidlertid stadig mørkere ut. NHO mener det ikke lenger er et spørsmål om det kommer en oppbremsing i internasjonal økonomi, fordi den er her allerede. Spørsmålet er hvor alvorlig oppbremsingen vil bli.

Les også: Har planen klar for brexit, holder den hemmelig

Stabil ledighet

NHO venter ellers at arbeidsledigheten målt som arbeidssøkende (AKU) vil holde seg på 3,6 prosent neste år og 2021. Lønnstakerne kan i år vente en lønnsvekst på 3,2 prosent. Dette er omtrent på linje med hva bankenes eksperter har sett for seg.

DNB spådde nylig at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret i tre år fremover. NHO tror rentene holder seg stabile på dagens nivåer i to år, men at det går mot en renteoppgang på 0,5 prosentpoeng i 2022.

Boligprisene vil bare stige moderat de nærmeste årene, omtrent som den generelle prisstigningen i samfunnet, 2-3 prosent.