Gå til sidens hovedinnhold

NHO: Disse næringene kan rammes av coronaviruset

Coronaviruset kan ramme en rekke næringer i norsk økonomi.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er ute med sitt seneste økonomiske overblikk.

I den seneste rapporten har NHO blant annet sett på mulige virkninger av coronaviruset på den lille, åpne norske økonomien.

Jo lengre virusutbruddet varer, desto mer alvorlige kan disse smitteeffektene bli. Og jo hardere Norges handelspartnere rammes, desto hardere blir effektene på norsk økonomi.

Virusfrykten har slått inn for fullt i handelen på Oslo Børs, der eiere i blant andre Norwegian har sett store verdier bli skrelt bort.

Les mer: Full krise for Norwegian - aksjen kollapser

Sjømatnæringen

En viktig norsk næring som kan rammes, er sjømatnæringen. Sjømateksporten til Kina og Hongkong har økt betydelig de seneste årene. Konsernsjef Gustav Witzøe i oppdrettsgiganten SalMar sier til Nettavisen Økonomi at en redusert flykapasitet til Asia setter begrensninger for eksporten.

Virusutbruddet i Kina og tiltakene som er satt i gang for å begrense spredningen, har redusert den kinesiske etterspørsel og begrenset tilbudet på flyfrakt til Kina. Det skaper problemer for norske sjømatprodusenter og sjømateksportører langs kysten.

Virusutbruddet kan også skape problemer for norske reiselivsbedrifter. Kinesisk turisme i Norge har økt markert de seneste årene. Ifølge NHO stod kinesere i 2019 for 4,4 prosent av totale utenlandske overnattingsdøgn ved norske overnattingsbedrifter. For ti år siden var denne andelen under én prosent.

Velter ikke

Samtidig har kinesiske turisters bruk av penger i Norge økt. Det positive når det gjelder skadevirkningene, er at reiselivet utgjør bare en liten del av norsk økonomi, kun 3,5 prosent av samlet norsk eksport. Færre Kina-turister fremover vil derfor ikke velte norsk økonomi.

Men NHO advarer mot lokale effekter av kanselleringer fra kineserne, samt at majoriteten av kinesiske turister kommer i sommermånedene. Blir virusutbruddet langvarig og reiserestriksjonene opprettholdes, vil det norske reiselivet kunne rammes hardere.

Råvaremarkedene rammes også av virusutbruddet. Oljeprisen er de seneste ukene ned hele 15 prosent og ned drøyt 10 dollar per fat siden årsskiftet. Frykt for en oppbremsing i den kinesiske økonomien gir en lavere oljeetterspørsel. Markedene frykter en redusert aktivitet i kinesisk og global økonomi.

Les også: "1000 turister satt i karantene på Tenerife"

Tynger statskassa

Lavere oljepris betyr lavere lønnsomhet for de aktørene som opererer på norsk sokkel. Det vil isolert sett redusere oljeinvesteringene, fordi færre felt blir drivverdige. I tillegg gir den lavere oljeprisen betydelig mindre inntekter i den oljeavhengige norske statskassa.

Den kinesiske økonomien er verdens nest største etter den amerikanske. Kinas tyngde har bidratt til å sende blant annet prisene på aluminium ned. Norge er en stor eksportør av aluminium.

Norge importerer også mye varer fra Kina, og importen domineres av ferdigvarer og elektroniske produkter. Det kan blir høyere høyere priser på denne typen varer, fordi tilbudet av kinesiske billigvarer reduseres. Norske forbrukere må kanskje velge andre og dyrere tilbydere.

Les også: "Christian Ringnes - butikkmarkedet er akkurat som corona"

Børsuro

Coronaviruset rammer også verdens finansmarkeder, noe vi har sett gjennom de seneste dagenes børsuro. En redusert kinesisk etterspørsel gir lavere økonomisk aktivitet og dårligere inntjening for bedriftene.

NHO peker på at Shanghai-indeksen i Kina på det meste falt med drøyt 10 prosent i januar og februar. Til sammenligning har den viktige amerikanske S&P 500-indeksen falt drøye 7 prosent de siste par ukene.

Statens pensjonsfond utland (SPU - oljefondet), verdens største statlige fond, eier internasjonale aksjer for mange tusen milliarder kroner. I gjennomsnitt eier oljefondet 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Når aksjemarkedene faller, reduseres verdien av oljefondet. For tiden er verdien av fondet på snaue 10.500 milliarder kroner.

Les også: "Coronaviruset - Trump er rasende"

Sjokk

NHO oppsummerer coronaviruset med at Norge har en råvarebasert og energi-intensiv eksportindustri. Disse industriene påvirkes av de globale konjunkturene og råvareprisene.

Sjokk i verdensøkonomien kan få stor betydning for oss her hjemme, og virusutbruddet i Kina er et eksempel på et slik sjokk.

Effektene av virusutbruddet skjer både direkte og indirekte. De direkte effektene kommer som følge av Norges handel med Kina og gjennom råvare- og finansmarkedene.

De indirekte virkningene kommer fra at aktivitetene hos våre handelspartnere reduseres som følge av veksten i den kinesiske økonomien bremser opp.

Blant de viktigste

Kina er blant Norges viktigste handelspartnere. I 2018 importerte vi varer og tjenester fra Kina for 83 milliarder kroner, i hovedsak varer. Faktisk var det kun vareimporten fra Sverige som var større enn vareimporten fra Kina.

Eksporten til Kina var i 2018 på 32 milliarder. Det utgjorde snaue 2,5 prosent av total eksportverdi dette året. To tredeler av eksporten til verdens nest største økonomi var varer. Maskiner og utstyr, kjemiske råvarer som kunstgjødsel og silisium og sjømat er de viktigste varegruppene.

Kommentarer til denne saken