Gå til sidens hovedinnhold

NHO har spådommen klar om norske boligpriser

Boligprisene vil falle både i år og neste år, ifølge Næringslivets Hovedorganisasjon.

NHO er ute med sin seneste konjunkturrapport om de viktigste trendene og prognosene for norsk økonomi. Bakteppet er at antall permitterte og arbeidsledigheten har skutt i været, bedrifter sliter med å holde seg flytende, og det globale markedet svikter.

Krisen har kommet brått på, og det er høyst usikkert når økonomien kan vende tilbake til en normalsituasjon og hvordan de langsiktige skadevirkningene blir.

En stor usikkerhetsfaktor er boligmarkedet. En fersk NBBL-rapport tydet på større optimisme i boligmarkedet. Men NHO tror samlet at boligprisene vil falle om lag 2,6 prosent i år og 4 prosent neste år.

Som følge av lavere boligpriser vil boliginvesteringene trolig falle fremover. NHO skriver at det er rimelig å anta en viss treghet i utslaget, og at den sterkeste nedgangen derfor kommer i 2021.

Les også: Dette rentekuttet tilsvarer en lønnsøkning på 50.000 kroner

Lav inntektsvekst

Begrunnelsen for boligpessimismen er lav inntektsvekst og stor usikkerhet. Historisk har det vært en negativ sammenheng mellom boligpriser og arbeidsledigheten: Jo høyere ledighet, desto lavere vekst i boligprisene.

Høy arbeidsledighet og lav inntektsvekst vil trolig føre til at boligprisnedgangen også fortsetter i 2021. Et lavere tilbud av nye boliger kan imidlertid bidra til å dempe boligprisfallet.

Forsinkelser i boligbyggingen som følge av smitteverntiltak kan også føre til færre nye boliger i markedet. I 2022 kan derimot boligprisene øke med 2,8 prosent.

Historisk høyt

NHO venter at verdiskapningen i år på fastlandet - BNP - vil falle med hele 6,5 prosent, som savner sidestykke i etterkrigshistorien.

Men, det positive er at konjunkturbunnen er nå i andre kvartal, NHO anslår at bunnen ble passert rundt påsketider. Og Næringslivets Hovedorganisasjon regner faktisk med vekst i alle kvartaler fremover, og til dels ganske sterk vekst i de nærmeste kvartalene.

Dessverre er det likevel ikke nok til å det kraftige fallet i fastlandsøkonomien i år . Den registrerte arbeidsledigheten spås derfor å ligge på høye 6,6 prosent ved utgangen av 2020. Før koronakrisen satte inn, må vi tilbake til finanskrisen på begynnelsen av 90-tallet for å finne tilsvarende høye ledighetsnivåer.

Viss bedring

Som følge av koronakrisen blir det lav lønnsvekst i år, anslagsvis 1,8 prosent. Dette er imidlertid en snittforventning, NHO offentliggjør ikke egne prognoser. Men de spår at prisene i år kan stige med beskjedne 1 prosent. Det ligger derfor an til en viss bedring i kjøpekraften for husholdningene.

Og rentene ventes å holde seg lave. Norges Bank satte i mai ned styringsrenten til historisk lave 0 prosent. De spår uendrede renter ut 2021 og 2022 og legger til grunn en pengemarkedsrente på 0,4 prosent. Det er på dagens nivåer.

Men forbruket til husholdningene ventes å stupe med hele 8,1 prosent i år. Det er omtrent som prognosen Statistisk sentralbyrå nylig kom med og savner også sidestykke etter andre verdenskrig.

Les også: Ekspertutvalg om korona - anbefaler fortsatt hold nede-strategi

Økende pessimisme

I det seneste Næringslivets økonomibarometer (NØB) til NHO for andre kvartal oppga snaue 40 prosent av medlemsbedriftene at markedssituasjonen er dårlig. Bare halvparten så mange bedrifter vurderer situasjonen som god. Det tyder på at det blir en produksjonsnedgang i andre halvår.

NHO advarte allerede mot slutten av fjoråret - lenge før koronaepidemien var noe tema - at festen i Norge var over. Da utbruddet og nedstengningen av norsk økonomi var et faktum, var de høye ledighetstallene langt verre enn det arbeidsgiverorganisasjonen kunne forestille seg.

Kommentarer til denne saken