Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er ute med sin seneste kvartalsvise konjunkturrapport. I rapporten fra mars betegnet NHOs sjeføkonom Øystein tilstanden i norsk økonomi som «to skritt frem og ett tilbake».

Men nå et godt stykke ute i vaksineutrullingen lysner det for alvor. De frigjørende vaksinestikkene settes på stadig flere. Over sommeren er trolig de fleste av de mest inngripende smitteverntiltakene borte. Men med lysere tider går det også mot høyere renter.

Les også: DNB-økonomene har bestemt seg - da kommer første renteøkning

September og desember

NHOs modeller viser at første renteheving på 0,25 prosentpoeng kan komme allerede i september. Men modellen sier også at renten økes ytterligere i desember i år. NHO er dermed på linje med det Nordea tror.

Går det som NHO og Nordea ser for seg, kan et boliglån på 2 millioner kroner om et drøyt halvår bli 10.000 kroner dyrere i året, før skatt.

NHO skriver at rentehevingen kommer noe tidligere enn det de tidligere har sett for seg. Hovedårsaken er at NHO er sikrere på vaksineforløpet framover. Det gir noe høyere fart i økonomien enn det de tidligere lag til grunn.

Les også: Tjener fett på boliglån - slik skviser bankene deg

Høyere prisvekst

Og høyere vekst i økonomien trekker opp den underliggende prisstigningen, kjerneinflasjonen. Det er denne inflasjonen pengepolitikken styres etter. NHO spår at kjerneinflasjonen vil ligge noe over målet på 2 prosent i årene fremover. Isolert sett taler det for høyere renter.

Dessuten trekker en frisk boligprisvekst, kombinert med høyere gjeld i retning av renteøkninger. Men boligprisveksten ventes å falle fra snaue 10 prosent i 2021 til 5,1 prosent i 2022 og moderate 2,6 prosent i 2023.

Boligprisene har steget mye gjennom pandemien, men avtatt de seneste månedene. NHO peker likevel på at antall usolgte boliger og liggetiden på boliger til salgs så langt i år har vært lavere enn normalt. Det er et rekordsalg av boliger.

Få usolgte boliger og høy omsetningshastighet vitner om et stramt boligmarked, men høyere boligpriser vil ifølge NHO også føre til høyere nybygging.

Snart tilbake

NHO venter at veksten i norsk økonomi virkelig tar av i andre halvår i år. Det går så bra i økonomien nå, at vi allerede i fjerde kvartal kan være tilbake på nivåene fra før koronapandemien. Veksten i fastlandsøkonomien i år og neste år ventes å ligge på 3,3-3,4 prosent, mye drevet av det private forbruket.

For norske husholdninger har mye penger å bruke, ettersom de har spart ufattelig mange penger gjennom pandemien. En undersøkelse fra Norges Bank i andre kvartal viser at om lag halvparten av husholdningene har spart mer enn normalt under koronakrisen.

41 prosent av husholdningene svarer i denne undersøkelse at de har utsatt kjøp av varer og tjenester til smitterisikoen er lavere og smitteverntiltakene er opphevet.

Les også: Fersk sparerapport: – Nordmenn har fått seg en ordentlig vekker

265 milliarder

NHO har med utgangspunkt i sparingen fra beregnet en mersparing i 2020 på omkring 130 milliarder kroner og 135 milliarder kroner i 2021.

Vi snakker altså om en nokså ufrivillig sparing på inntil 265 milliarder kroner som står klare til å brukes, og da særlig på tjenester. NHO spår derfor at det private forbruket i år vil øke med 6 prosent og med 7,7 prosent neste år.

Oppsummert mener NHO at etter en seig berg-og-dal-bane av opp- og nedturer vil de mest inngripende nasjonale smitteverntiltakene vil være fjernet over sommeren, forhåpentlig for godt.

«Ferier skal planlegges, utepils skal drikkes. Oppsparte midler skal settes i arbeid. Oppsvinget skyter fart, og bedriftene er mer optimistiske enn på lenge. Mange permitterte tas tilbake i disse dager, og arbeidsledigheten skal videre ned», skriver sjeføkonom Øystein Dørum i en forhåndsannonsering.

Les også: Norge kan likevel få flere koronavaksiner i juli og august

Lysner ute

Det lysner også ute. I Europa og USA er det tegn til optimisme, som er gode nyheter for norske bedrifter som eksporterer til utlandet. Men det er skjær i sjøen, som at smittetallene fortsatt er høye i mange land.

Virusmutasjoner kan skape ny smitteoppblomstring. Det er fremdeles forstyrrelser og flaskehalser. Økte råvarepriser og for mye gass fra myndighetene kan true sentralbankenes inflasjonsmål. Dermed kan økte renter skape uro i finansmarkedene.