Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO måler hver måned tilstanden til medlemsbedriftene om hvor optimistisk eller pessimistisk de ser på fremtiden. Stemningen var klart forverret i september, men den er enda dårligere i oktoberundersøkelsen (tatt opp 3. til 10. oktober).

Alle næringer og fylker opplever ifølge oktobertallene svekkede utsikter. Det er bare én landsforening, NHO Transport, som nå har overvekt av optimister om hvordan det vil gå fremover. Fremtiden ser mørkest ut i Innlandet, altså tidligere Hedmark og Oppland.

Best er stemningen i Oslo. Men tre næringer, mediebedriftene, reiselivsnæringen og bygg- og anleggsbransjen, har nå bikket fra pluss til minus.

Les også: NHO advarer låntakerne: Ingen rentenedgang i sikte

Høsten er her

«Høsten er her», konstaterer sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. På spørsmål om undersøkelsen står i stor kontrast til bildet regjeringen tegner i statsbudsjettet, svarer Dørum:

– I hvert fall i kontrast. Det er vanskelig å tro på uendret ledighet neste år som regjeringen gjør om det går slik i bedriftene som de tror.

I oktoberundersøkelsen konstaterer NHO at fremtidsutsiktene er ytterligere svekket. 43 prosent av bedriftene venter nå en forverring de neste seks månedene, mot 33 prosent i september. Bare én av ti en venter bedring. Nettoen på -33 prosent er det laveste NHO har sett siden fjerde kvartal 2008, altså under finanskrisen.

Les også: NHO og Virke tordner mot budsjettet: – Norge går dårligere enn det regjeringen tror

Utdaterte

Regjeringen har blant ledende analysemiljøer de mest optimistiske ledighetsanslagene og de høyeste vekstanslagene. Samtidig har Støre og Vedum de laveste spådommene for prisveksten i 2023. Det virker som et paradoks.

Finansdepartementets anslag for norsk økonomi i 2023 er fra i sommer. Økonomer har overfor Nettavisen beskrevet tallene som «utdaterte».

– Er du betenkt over at regjeringens anslag for en del nøkkeltall virker utdaterte, de legger jo premissene for budsjettet?

– Både óg. Min replikk da budsjettet ble lagt frem, var at om de trodde på egne anslag, burde budsjettet vært strammere. Med våre anslag, er trolig budsjettimpulsen ok.

– Men sammensetningen med økt skattebyrde for bedriftene, spesielt arbeidsgiveravgiften, vil legge sten til byrden for mange bedrifter som allerede er hardt rammet av kostnadssjokk, svarer Dørum. Han viser til medlemsundersøkelsen.

Skyhøy prisvekst

Pris- og kostnadsveksten er et hett tema. Den norske prisveksten blir i år langt høyere enn det som er ønskelig, derfor setter Norges Bank opp renten for å dempe investeringer og forbruk. Sentralbanken er opptatt av at prisveksten ikke biter seg fast og skaper enda høyere prisforventninger.

Over åtte av ti NHO-bedrifter opplever nå en høyere vekst i innkjøpsprisene enn vanlig. 27 prosent av bedriftene tror i undersøkelsen at kostnadsveksten vil gi en stor reduksjon i driftsresultatet, mot 20 prosent i juli.

Dørum skriver i en kommentar at det harmonerer med tallene fra NHOs kvartalsvise undersøkelse. Her venter en økende andel forverring av driftsresultat og investeringer fremover.

Les også: Budsjettet kalles stramt: Her er tallene som viser noe ganske annet

Stabilt

44 prosent av NHO-bedriftene svarer nå at de vil øke utsalgsprisene mer enn den generelle prisveksten, en liten nedgang fra juli. Isolert sett kan dette ifølge sjeføkonomen tyde på at det generelle prispresset i hvert fall ikke øker.

Men, andelen må også ses i lys av at den generelle prisveksten har tatt seg opp siden forsommeren.