– Vi må ta innover oss at flere selskaper i tiden framover kan komme til å synes det er utfordrende å finne sin plass i tariffsystemet. Tiden er i ferd med å løpe fra oss, og det er et behov for fornyelse, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) til Dagens Næringsliv.

Almlid mener det er fare for at det norske tariffsystemet kan risikere å bli irrelevant i møte med det han kaller «den nye økonomien».

Les også: Statsbudsjettet: NHO beskylder regjeringen for risikosport

– Når vi ser hvilke type bedrifter vi kommer til å skape i tiden som kommer, så kommer det til å bli en utfordring. Da må vi sørge for å gjøre jobben vår, og forsikre at tariffsystemet, som står veldig sterkt, fortsetter å være relevant, sier NHO-sjefen.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen understreker viktigheten av å ha trygghet gjennom gode vilkår. Han sier at arbeidstakernes grunnleggende behov ikke endres, selv om teknologi og organisering endrer seg.

Les også: Streikefaren avblåst - meklingen mellom LO, YS og NHO avsluttet

– Tariffavtalene er ikke statiske dokumenter. De har endret seg over tid, for å tilpasse seg endringer og behov i arbeidslivet, og vil endre seg også i fremtiden. Behovene for endring går begge veier, sier Gabrielsen.