Finanskomiteen i Stortinget avviste før helgen et forslag fra Senterpartiet om å innføre momsplikt fra første krone for utenlandske selskaper som opererer i Norge. Dette er et nei til viktig virkemiddel mot arbeidslivskriminalitet, mener NHO Transport.

Forslaget var i hovedsak rettet mot å redusere konkurransevridning som ifølge forslagsstillerne rammer norske virksomheter generelt, og transportsektoren spesielt.

- I EU- og EØS-landene er det bare Litauen, Bulgaria og Kypros utenom Norge som ikke har en slik nullgrense-regel, påpeker Siv Mosleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet og en av de fire forslagstillerne fra samme parti.

I Norge må utenlandske selskaper betale moms først etter at omsetningen når 50.000 kroner. Ifølge NHO går staten glipp av 100 millioner kroner i merverdiavgift på grunn av den gjeldende regelen om momsfritak opp til 50.000 kroner.

Årsaken er ikke ubetalt moms på de første 50.000 kronene, men at regelen gjør det enkelt for utenlandske buss-selskaper å unnlate å betale moms på langt høyere inntekter, hevder administrerende direktør i NHO Transport, John H. Stordrange overfor Nettavisen Økonomi.

- Ingen av de østeuropeiske betaler moms

En momsplikt fra første tjente krone ville både sørget for å inn avgifter på inntekter tjent av utenlandske selskaper i Norge og å forebygge mot arbeidslivskriminalitet og konkurransevridning, påpeker arbeidsgiverorganisasjonen.

De utenlandske selskapene driver billigere og med lavere lønn enn sine norske konkurrenter, ifølge NHO, som er overbevist om at en momsplikt fra første krone ville gitt en helt annen kontroll med markedet.

- Vi teller busser. I sommersesongen i fjor registrerte vi 1700 utenlandske busser og 1500 norske. Ingen kontrollerer at momsgrensen blir overholdt. Ett selskap kan ha 20-30 busser, som hver fakturerer kanskje 4-5000 kroner per dag, sier John H. Stordrange.

Dermed kommer selskapene opp i grensen for momsregistrering etter bare ti dagers kjøring for én buss, mens de i realiteten tjener penger i Norge gjennom hele perioden fra 17. mai til slutten av august.

- De tjener langt mer enn 50.000 kroner. Men ingen av de øst-europeiske selskapene, fra Polen og Litauen, er momsregistrert. For å gjøre det strengere bør de være derfor være registrert fra første krone. Senk den til krone én - da får vi god kontroll, sier Stordrange.

- Følger ikke loven

NHO Transport har i arbeidet med å kartlegge utenlandsk bussvirksomhet i Norge gjort blant annet følgende funn i en fersk rapport:

  • Flere utenlandske enn norske turbusser på veien sommeren 2018.
  • Turer til langt lavere priser enn norske konkurrenter. Norske er utkonkurrert på lange rundturer, mer konkurransedyktige på korte, fordi de da slipper å betale kost og losji til ansatte.
  • Ifølge Arbeidstilsynets kontroller i 2018 fikk 74 prosent av utenlandske sjåfører ikke betalt lønn i henhold til norsk tariffavtale.
  • Et stort flertall av norske bestillere lar være å informere de utenlandske selskapene om allmenngjøringsloven (som skal sikre utenlandske ansatte likeverdige lønns- og ansettelsesvilkår, red.anm.), og lar være å påse at loven blir fulgt, ifølge Arbeidstilsynets undersøkelser.
  • Utenlandske turoperatører betaler ikke merverdiavgift, slik de er pålagt etter norsk lov. Kostnadstapet er estimert til minst 100 millioner norske kroner.

- Kan hindre arbeidslivskriminalitet

Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsmann i Senterpartiet, er skuffet over at Stortinget avviser forslaget om nullgrense:

- En slik grense ville gitt mer kontroll. Sjansen for å oppdage kriminalitet øker, og med den øker sannsynligheten også for å oppdage annen type kriminalitet. Det blir lettere å oppdage kjøretøy som ikke er forskriftsmessige og så videre, sier Gjelsvik til Nettavisen Økonomi.

Gjelsvik viser til at så å si alle andre land i EU- og EØS-området har en regel om nullgrense:

- Slik det er nå kan selskapene komme inn i landet uten å bli registrert. Da blir det vanskelig å holde oversikten. Hvis vi krever registrering fra første krone, kommer man rett og slett ikke inn i landet uten registrering.

En slik regel ville derfor vært et viktig virkemiddel også i kampen mot arbeidslivskriminalitet, mener Senterparti-politikeren, som er skuffet over regjeringen i dette spørsmålet:

- Dessverre fikk vi ikke flertall her. Det ligger formuleringer i Granavolden-erklæringen om at man skal styrke kontroll og ønsker å holde igjen på kabotasje (utenlandsk kommersiell transport i Norge, red. anm.). Men man er ikke villig til å støtte et konkret forslag som kunne bidratt til mer seriøsitet, flere arbeidsplasser og bedre inntekter, og som næringen selv etterlyser, sier Gjelsvik til Nettavisen Økonomi.

- Jeg antar at regjeringen ikke mener de er er greit at utenlandske selskaper ikke betaler bompenger og andre avgifter. Dette har de da også tatt til orde for i regjeringserklæringen, sa Svein Roald Hansen i Arbeiderpartiet under stortingsbehandlingen av forslaget fredag.

- Ingen effekt på konkurransen

Jan Steinar Engeli Johansen (Fr.p) , ordfører i saken, begrunnet avvisningen av forslaget slik:

- Man ønsker moms på første krone for alle bedrifter som skal konkurrere i Norge. Merverdiavgift som innkreves, gir også rett til å få refundert utgifter. For den spesifikke delen som forslaget tar utgangspunkt i, altså busstransport, vil det være av marginal betydning hvis man tenker på konkurransen mellom norske og utenlandske busselskap, sa Engeli Johansen i Stortinget under behandlingen av forslaget på fredag.

- Det er en lav terskel for å registrere seg i mva-registret - de aller fleste må uansett registrere seg. I tillegg får de refundert en del av utgiftene. Konkurranseulempen for norske selskaper må sies å være liten, sa Engeli Johansen, som i tillegg viser til at Konkurransetilsynet har regnet ut at totalprovenyen fra merverdiavgift fra utenlandske er negativ.

- Problemet er heller manglende innbetaling, og dette må vurderes innenfor den samlede innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Frustrasjonen hviler mer på at de som skal betale moms, unnlater å gjøre det, mener Engeli Johansen.

NHO: - Skuffende

- Det er rart at dette blir nedstemt. Stortinget fattet et lignende vedtak i 2015 - men det ble ikke gjort noe videre med dette i Finansdepartementet. Estimatet er dessuten feil. Vi har beregnet at det er ca 100 millioner i avgiftskroner som blir borte, sier administrerende direktør Stordrange i NHO Transport.

Han avviser også at det er så mye å trekke fra for bussjåfører:

- I bussvirksomhet er det små eksterne kjøp som kan trekkes fra i momsregnskapet. Det blir derfor et positivt regnskap som selskapene skal betale inn, sier NHO-direktøren.