Gå til sidens hovedinnhold

NHO-rapport: Festen er over i Norge

Fremtidstroen faller blant norske bedrifter, en fersk NHO-rapport bekrefter den dårligere stemningen fra nettverket til Norges Bank.

I går kom den seneste rapporten fra det regionale nettverket til Norges Bank. Her fremkommer det at kontaktnettverket til sentralbanken melder om dårligere tider, veksten kommer til å falle.

Den noe nedslående rapporten var faktisk med på å senke Oslo Børs, hovedindeksen falt da rapporten ble kjent ved 10-tiden. Nettverksrapporten er svært viktig for rentesettingen fremover og kan føre til at Norges Bank nedjusterer sine renteprognoser på møtet 19. desember.

Nå er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ute med sin seneste kvartalsrapport, og signalene er de samme: Det er flere tegn til at den sterke veksten i norsk økonomi er i ferd med å avta etter tre år med bedre tider, oppgangskonjunkturer.

Mindre drahjelp

NHO skriver at ferdigstillelse av flere store prosjekter gjør at drahjelpen fra oljenæringen blir mindre neste år. Drahjelpen blir rolig negativ i 2021. Samtidig har aktivitetsveksten hos Norges handelspartnere avtatt.

Les også: OECD advarer - slutt på dyre velferdsreformer

Det har skjedd i takt med at handelsspenningene ute har økt. Den økonomiske usikkerheten har tiltatt og ventes å vedvare. Et klart negativt tegn er at fremtidstroen hos NHOs medlemsbedrifter er klart nedjustert siden den forrige rapporten i august.

Da var forskjellen mellom bedrifter som venter bedring fremover og bedrifter som forventet forverring på 14 prosentpoeng. Nå er denne forskjellen halvert til 7 prosentpoeng.

Les også: Norske kroner stuper - dette koster det deg

Gjelder de fleste

Det er ifølge NHO særlig de generelle markedsutsiktene som er nedjustert, og nedjusteringen i fjerde kvartal omfatter de fleste næringer, med reiselivsbedriftene som et unntak.

I industrien og innenfor bygge- og anleggsvirksomhet venter bedriftene nær flat produksjonsutvikling til neste år. Men de fleste av NHOs medlemsbedrifter vurderer den nåværende markedssituasjonen som relativt god.

Og det går fortsatt relativt godt i norsk økonomi. Veksten i Fastlands-Norge har vokst raskere hittil i år vokst mer enn det langsiktige gjennomsnittet, den såkalte trendveksten.

Les også: Lav prisstigning og høy lønnsvekst gir mye mer å rutte med

Klart lavere vekst

Ifølge NHO ligger veksten fra 2018 til 2019 til å bli 2,6 prosent. Det er på linje med andre anslag, men også NHO venter en klart fallende vekst i fastlandsøkonomien de kommende årene. Spådommen er 1,7 prosent i 2021.

En konsekvens av lavere vekst er at det demper faren for renteøkninger. NHO spår at Norges Bank på rentemøtet til uken fortsatt vil si at det er en viss sannsynlighet for nok en renteøkning i løpet av første halvår.

Men den økonomiske modellen til NHO gir liten støtte for at en renteheving. Arbeidsgivernes hovedorganisasjon spå at den viktige 3-måneders pengemarkedsrenten vil ligge på 1,57 prosent om to år.

I dag ligger denne renten på over 1,8 prosent. 3-månedersrenten er en viktig signalrente for flytende boliglånsrenter.

For optimistisk

Økningen i år er godt hjulpet av sterk investeringsvekst, en vekst vi ikke kan regne med fremover, noe også sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen nylig var inne på. Han mente blant annet at Statistisk sentralbyrå var for optimistisk i sine prognoser.

I 2019 er olje- og gassinvesteringene ventet å vokse nær 14 prosent i år, og også de øvrige bedriftsinvesteringene spås å øke sterkt.

Det skyldes hovedsakelig høye investeringer i industrien. Og til tross for en fallende verdenshandel har norsk eksport holdt seg rimelig godt oppe så langt i år. Eksporten av fisk har økt mye og nådde et rekordhøyt nivå i oktober.

Kommentarer til denne saken