– Nå er det viktig å støtte opp om lokale bedrifter over hele landet, fra Lindesnes i sør til Nordkapp og Svalbard i nord, det er mange som gleder seg til å kunne ha en mer normal drift. Jeg vil berømme myndighetene for håndteringen av krisen. Vi har kommet bedre gjennom dette enn mange andre sammenlignbare land, sier NHO-sjefen.

Han understreker likevel at selv om gjenåpningen er en viktig og gledelig milepæl, så er ikke målstreken nådd ennå.

– Bedriftene møter økte innkjøpspriser og svakere etterspørsel i internasjonale markeder. En del sliter også med å finne kvalifisert arbeidskraft. Medlemsundersøkelsen vår viser at en av fire venter å være tilbake der de var før pandemien først innen utløpet av 2022, sier Almlid, som mener at jobben med å få fart i økonomien må fortsette.

(©NTB)