*Nettavisen* Økonomi.

Friske meninger

NHO-topp om ordbruken til Rødt-Moxnes: - Sterke ord uten rot i virkeligheten

Rett og galt om lønn i private sykehjem:

 

SER RØDT: NHO-direktør Torbjørn Furulund (t.h.) mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes ordlegger seg på en måte som ikke har rot i virkeligheten i diskusjonen rundt lønn til de ansatte på private sykehjem.  Foto: NTB scanpix og NHO Service og Handel

Moxnes fremsetter stadig påstander om at sykehjemsdrift er økonomisk lukrativt for aktørene. Dette er med respekt å melde helt feil.

Av Torbjørn Furulund, direktør Helse og Velferd i NHO Service og Handel

Nettavisen hadde mandag denne uken en sak om at ansatte ved Uranienborghjemmet gikk mye opp i lønn da Oslo kommune overtok sykehjemmet fra Stendi i sommer. Rødt-leder Bjørnar Moxnes bruker ord som «pensjonsran» og «dumping av lønn».

Dette er sterke ord uten rot i virkeligheten.

Sykehjem drevet av våre medlemmer har i snitt 4-5 prosent innskuddspensjon.

Sykepleiere har uansett hvor de jobber, offentlig/privat lovpålagt tjenestepensjon. I artikkelen vises det til at sykepleiere med 10 års ansiennitet eller mer fikk mellom 35.000 og 107.000 kroner mer i lønn da kommunen tok over Uranienborghjemmet.

Lik eller bedre lønn med Stendi

Det artikkelen ikke forteller er at Sykepleierforbundet og NHO Service og Handel i mellomoppgjøret nylig ble enige om en minstesats på 500.000 kroner for alle sykepleiere i virksomheter organisert i NHO, så for den yrkesgruppen ville lønnen være lik eller bedre om Stendi hadde fortsatt driften. I 2018 hadde sykepleiere på Uranienborghjemmet en gjennomsnittslønn på 442.000 i året, noe som bekrefter dette.

Ser man på Uranienborghjemmet, kostet driften 831.600 kroner per vektede sykehjemsplass, og kommunen krevde at 85 prosent av ansatte på jobb skulle være fagutdannede.

Kostnaden er 10 prosent lavere enn snittet per plass for de kommunale sykehjemsplassene, samtidig som kravet om fagutdannede på jobb var 10 prosentpoeng høyere enn det som var snittet på sykehjemmene kommunen drev selv.

Stendi og flere andre private og ideelle virksomheter har enten tariffavtale med NHO, Spekter eller Virke. Avtalene er forskjellige hva gjelder oppbygning og innretning og de gjelder ikke bare for Oslo, som er eget lønnsledende tariffområde, men for private helse- og omsorgsvirksomheter også med base i andre kommuner som er i KS sitt tariffområde.

Misvisende

Det er derfor svært misvisende å generalisere enkelteksempler som sannheten om lønns- og arbeidsvilkår i privatdrevne sykehjem.

Avtalen NHO Service og Handel har med både Sykepleierforbundet og Fagforbundet er basert på minstelønnssatser i tariffen, men svært få har faktisk minstelønn. Det er stor lokal lønnsdannelse, og det interessante er hva den enkelte ansatte faktisk får utbetalt i lønn, inkludert alle tillegg, innenfor de forskjellige yrkeskategoriene (sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere).

Før de siste oppgjørene både i Oslo, KS og øvrige tariffområder har NHO SH gjort en undersøkelse av lønnsvilkårene basert på tilgjengelig tall fra KS, Oslo, og NHO og sett på faktisk utbetalt lønn per 1.12.17 for de aktuelle yrkesgruppene og ansiennitetene.

Lønnsvekt i alle tariffområdene

Kilder er A. Register, PAI-register og SSB. Alt ligger åpent på vår hjemmeside for interesserte. Tallene fanger dessverre ikke opp de siste oppgjørene fordi et sammenlikningsgrunnlag ikke var mulig å gjøre på det aktuelle tidspunktet ettersom noen av oppgjørene i NHO-området ikke var ferdige.

Konklusjonen er at det har vært lønnsvekst i alle tariffområdene. I KS-området (landet utenom Oslo) er lønnsvilkårene ganske like med noen variasjoner etter hvilken yrkeskategori og ansiennitetsgruppe man ser på.

De kommunale sykehjemmene i Oslo lønner derimot nesten alle ansiennitets-kategorier i alle ansattgrupper høyere enn de private som driver i Oslo og de kommunale i landets andre kommuner.

Unntakene er sykepleiere med lav ansiennitet (2-4 år), denne gruppen tjener noe bedre privat i Oslo. I tillegg vil altså sykepleiere i hele tariffområdet til NHO tjene minimum 500.000 med 10 års ansienniteter når det siste lønnsoppgjøret for denne gruppen iverksettes.

Må skille mellom epler og pærer

En ryddig diskusjon om lønnsvilkårene i kommunale og private sykehjem fordrer at man skiller mellom tariffområder, ulike ansiennitetsgrupper, og forskjellen mellom grunntariff og faktisk utbetalt lønn.

De private aktørene må levere konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i det arbeids- og boligmarkedet bedriften opererer i, på linje med det offentlige. Samtidig må de privatdrevne sykehjemmene ha et lønnsnivå som er bærekraftig i forhold til bedriftens økonomiske evne.

Oppstår det for store lønnsforskjeller over tid mellom offentlig og privatdrevne sykehjem er ikke svaret å re-kommunalisere dem, men se på hvilke krav oppdragsgiver setter, og hvilke rammevilkår som må være på plass for at private aktører kan levere konkurransedyktige lønnsvilkår utover det arbeidsmarkedet selv regulerer.

Feil fra Moxnes

Moxnes fremsetter stadig påstander om at sykehjemsdrift er økonomisk lukrativt for aktørene. Dette er med respekt å melde helt feil.

Sykehjemsdrift drives med svært knappe marginer (to prosent i gjennomsnitt), noe blant annet Menon Economics nylig dokumenterte gjennom å se på regnskapsårene 2015, 2016, og 2017 i denne bransjen.

Det er faktisk snaut for å drive gode tjenester og god arbeidsgiverpolitikk.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.