Det har vært knyttet stor usikkerhet om hva koronakrisen vil gjøre med boligmarkedet. På den ene siden er frykt, økonomiske nedgangstider og arbeidsledighet sjelden bra for boligprisene. Men samtidig har Norges Bank kuttet rente kraftig.

Les også: Ledigheten gir boligknekk: - Utenkelig at det ikke skjer

Tror på 12 prosents fall

Men ifølge Dagens Næringsliv viser modeller fra NHO at boligprisene sannsynligvis vil falle 8 prosent i år, og ytterligere 4 prosent neste år.

For en bolig til 4 millioner, betyr det at minst 400.000 kroner av egenkapitalen skrelles bort i løpet av de neste to årene.

Først i 2022 vil boligprisene igjen starte å stige, men ikke mer enn 6 prosent.

- Historisk har det vært samvariasjon mellom arbeidsledighet og boligpris. Den registrerte arbeidsledigheten vil anslagsvis bli rundt 9 prosent i gjennomsnitt for i år og avta til vel 4,5 prosent neste år. Svak inntektsvekst og økonomisk usikkerhet som følge av høy arbeidsledighet vil trolig føre til at boligprisnedgangen fortsetter også i 2021, skriver NHOs økonomer.

Ekspertgruppe tror på enorme korona-kostnader

Flere ekspertgrupper nedsatt av Helsedirektoratet la denne uken frem sine analyser om hva korona-tiltakene kunne koste. Tallene viser enorme sprik avhengig av hvilke strategi det legges opp for å forhindre smitte.

Mens strategien som regjeringen har valgt vil føre til BNP-tap på 650 milliarder kroner frem til og med 220, vil en brems-strategi koste 305 milliarder.

PS! Flere lesere har påpekt at man kjøper og selger i samme marked, og at for de fleste vil en prisnedgang derfor ha liten betydning.

Utfordringen med fallende boligpriser handler derimot primært om egenkapitalen hvis du har lån: Ved å selge en bolig med lån, slår hele verdifallet ut på din egen egenkapital - banken skal uansett ha hele sitt lån tilbake. Ved salget realiserer du dette tapet.

Har du lånt 80 prosent av boligen, og spyttet inn 20 prosent egne penger, vil hele prisfallet på 10-12 prosentpoeng tas fra din egen egenkapital.

Da har du mindre egenkapital å ta med deg inn i en ny bolig, som kan gjøre det vanskeligere å få lån.