Hvert år deler det statlige selskapet Innovasjon Norge ut flere milliarder kroner til gründere. Målet er at det vil skape arbeidsplasser i fremtiden og verdier for samfunnet.

Samtidig er det langt fra alle som lykkes med ideene sine. Statistikken er nedslående.

- Hele 90 prosent av innovasjonsideene flopper i markedet, det vil si at de ikke har noen kommersiell suksess. Slik kan det ikke fortsette, sier Tor W. Andreassen.

Han er professor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Professoren viser til at det innen kategorien konsumentprodukter vil kun 10 til 30 prosent av nylanserte produkter være i markedet ett år etter at de ble lansert. Av entreprenører vil syv av ti være ute av markedet tre til fem år etter oppstart.

Bedriftene forstår ikke

Andreassen mener at en forklaring kan være at bedriftene ikke forstår godt nok hvilke oppgaver det nye skal løse for kundene for at kundene tar innovasjonene i bruk. Uten adopsjon ingen vekst.

- På oss virker det som om bedriftene og kundene lever på hver sin planet. Bedriften gjetter, håper og ber om at kundene har behov for innovasjonene deres. Men når de hiver dem det ut i verdensrommet, så detter de ned. Svært få kunder vil ta innovasjonene i bruk. Bedriftene skjønner ikke hva som skal til for at kundene er villig til å forlate de gamle produktene for å ta i bruk de nye, mener han.

Søker om 100 mill.

I 2011 fikk NHH som den første handelshøyskolen innen Norges forskningsråds Senter for forskningsdrevet innovasjon 80 millioner kroner. Center for Service Innovation (CSI) ble etablert sammen med en rekke av Norges ledende virksomheter som bidro med fire-gangen i egeninnsats.

Midlene ble brukt over åtte år til å bygge opp et nasjonalt forskningsmiljø innen tjenesteinnovasjon. Andreassen mener CSI utviklet seg til å bli et fremragende forskningssenter og satte NHHs innovasjonsforskning på verdenskartet.

Nå vil NHH-professoren ta denne forskningskompetansen ett steg videre og søker Norges forskningsråd om ytterligere 100 millioner kroner.

Målet er å etablere et nytt forskningsmiljø som skal se nærmere på digitalinnovasjon og vekst for tjenesteytende virksomheter. Digital Innovation for Growth (DIG), som senteret skal hete, skal svare på hvordan digital innovasjon kan stimulere til bærekraftig vekst i bedrifter.

Har havnet i bakevja

Andreassen trekker frem at den raske samfunnsendringen innen digitalisering, gjør at behovet for nye innovasjoner i næringslivet og forskning på området er stort.

- Næringslivstopper vet at teknologien åpner opp for nye forretningsmodeller og et nytt markedstilbud. De samme lederne vet også at digitale transformasjon krever radikal endring i organisatoriske prosesser, kompetanse og forretningsmodeller, fortsetter NHH-professoren.

Men det er et men her:

- For selv om de er klar over dette er det likevel et stort kunnskapsgap om hvordan bedriftene skal lykkes med omstillingene. DIG skal svarer på denne utfordringen, fortsetter Andreassen.

- Må knekke koden

NHH-professoren mener derfor at det er et stort behov for ny forskning på teknologi-drevne innovasjoner og digital transformasjon for bærekraftig vekst.

- Vi må knekke koden og finne svaret på hvorfor så mange innovasjoner flopper generelt og spesielt hvilke muligheter digitale innovasjoner betyr for bærekraftig omstilling og vekst av virksomhetene, sier han.

Han mener dagens hemningsløse ressursbruk ikke kan fortsette.

- Virksomhetene må øke sannsynligheten for kommersiell suksess av sine innovasjoner. Flere entreprenører må evne å vokse og ansette mennesker. Digitaliseringen av virksomhetene representerer på mange måter en ny arena som vi må utforske for å hjelpe virksomhetene til bærekraftig kommersiell suksess, sier Andreassen.

Akademia har ansvar

NHH-professoren mener akademia må ta sin del av ansvaret for at bedriftene har havnet bakpå.

- Jeg føler stor skyld for at vi ikke har klart å hjelpe bedriftene bedre. Det er en gal praksis i næringslivet og vi har ikke lykkes med å fortelle bedriftene hva verdikoden sett fra kundens side er, fortsetter Andreassen.

Kjernen til DIG vil være adopsjonspsykologi, forretningsmodellinnovasjon, strategiske valg, endringskapasitet og implementering av ny teknologi. Forskningen vil også ta for seg beskatning av digitale forretningsmodell og arbeidsmarkedseffekter av økt digitalisering.

- Konsekvensen av digitale forretningsmodeller er at vi kan lage et selskap og plassere serveren i et skatteparadis og ikke betale skatt i Norge. Da er velferdsstaten truet. Vi må ha et Europeisk skatteregime som gjør at du kan ha en ansvarlig beskatning av de digitale forretningsmodellene, forklarer Andreassen.

Studere utfallet for ansatte

I tillegg vil de se nærmere på hva fremmarsjen av ny teknologi gjør med arbeidsmarkedet.

- Vi vil også studere effekten av digitalisering av norsk næringsliv fra et arbeidsmarkedsståsted. For ny teknologi vil påvirke arbeidsstokken og noen arbeidsgivere kan fristes til å sette ansatte på gata. Vi må få frem bærekraft elementet, som innebærer at: Bedriftene må være lønnsomme, samtidig som de må ta hensyn til mennesker, og jorden, avslutter Andreassen.

Hvis søknaden går gjennom blir NHH vertskap for forskingssenteret, mens Sintef skal stå for testingen av ny teknologi. Andreassen ser det som naturlig at DIG knytter seg til NTNUs Norway Open AI Lab, som sitter på spisskompetansen innen kunstig intelligens.

Forskningsmessig vil senteret samarbeide med en rekke ledende utenlandske universiteter og høyskoler. Av norske samarbeidspartnere finner vi blant annet Telenor, Gjensidige, Evry, Bergen Kommune, Posten, fintechmiljøet i Bergen og Skatteetaten.

Søknadsfristen til Norges forskningsråd er 25. september, og svaret kommer først i 2020.