(Avisa Nordland): Klokken 10 la Støre-regjeringen, anført finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), fram neste års statsbudsjett.

Av budsjettet kommer det fram at ny E6 Megården–Mørsvikbotn i Sørfold ikke får én krone, noe som også gjelder andre høyt prioriterte samferdselsprosjekter.

– Med regjeringens ligger det ikke an til at noen av disse vil blir startet opp i 2023. Det er heller ikke satt av midler til forebyggende arbeider. Videre framdrift i prosjektene vil bli vurdert fram mot statsbudsjettet for 2024, heter det i budsjettforslaget.

Noe vogntogsjåfør Nick Jensen (26) fra Fauske reagerer kraftig på.

– Det er helt håpløst, men det er forventet, sier han.

– Hvorfor var det forventet?

– Fordi vi har en helt handlingslammet regjering, og en samferdselsminister som ikke har kjørt strekningen og ikke aner hvordan standarden på veien er, svarer Jensen.

Han er barnebarnet til Øyvind Jensen, som etablerte selskapet Øyvind Jensen Termotransport, og sønnen til Erik Jensen som i dag er daglig leder. Deres i alt 30 vogntog kjører daglig på strekningen som nå er vraket fra statsbudsjettet for 2023.

– Det er ikke en utbygging av firefelts motorvei det er snakk om her. Dette er hovedfartsåren gjennom Norge – som har en strekningen som er alt for farlig. Trange tunneler og lange bakker, oppsummerer Nick Jensen.

E6 Megården-Mørsvikbotn

Strekningene mellom de to markørene har 16 tunneler som ikke oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Det er derfor Statens vegvesen ønsker å utbedre strekningen, med 45 kilometer ny vei. Ifølge Vegvesenet blir nyveien 11 kilometer kortere enn dagens vei.

– Flere hundre timer ventetid

En kartlegging Avisa Nordland har gjort viser at E6-strekningen gjennom Sørfold har vært stengt i mer enn én time 55 ganger i perioden 2018 til oktober 2021. Flere av disse timene har kjøretøyer eid av Øyvind Jensen Termotransport stått i køen.

– Hvis man regner med alle 30 kjøretøyene våre, har vi flere hundre timer ventetid på strekningen i løpet av en vinter. Omkjøringsmulighetene er gjennom Sverige, og grunnet avstandene er det er helt uaktuelt, forteller Jensen.

Selv kjører han strekningen et par ganger i uka, og han tror det kan bli lenge til han får oppleve en ny E6 gjennom Sørfold.

– Dette har vært et prosjekt som har blitt snakket om siden jeg var liten. De eldre karene i firmaet tror at de aldri kommer til oppleve nyveien før de går av med pensjon, sier fauskemannen.

Jensen mener politikere og byråkrater i Oslo bør koste på seg en kjøretur gjennom den utsatte veistrekningen.

– Jeg tror de har vanskelig for å forstå utfordringene vi yrkessjåfører har der de sitter på de varme kontorene sine i Oslo, sier han.

Jensen mener argumenter mot en igangsettelse av prosjektet, som krigen i Ukraina og prisstigning, ikke holder vann.

– Dette er et prosjekt som har vært planlagt i lang tid. Samtidig bruker man enormt mye penger på vedlikeholde dagens veistrekning gjennom Sørfold, påpeker han.

Viktigere en ny flyplass i Bodø

Odd Hugo Pedersen, regionsjef for Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i Nord-Norge, er også svært kritisk til prioriteringene til regjeringen. Han mener ny E6 gjennom Sørfold burde blitt prioritert foran Ny by- ny flyplass-prosjektet i Bodø.

– I en situasjon hvor man ønsker og ta ned pengebruken og i større grad må prioritere, er ny E6 gjennom Sørfold et viktigere prosjekt, sier Pedersen.

– Det vitner om at regjeringen ikke tar sikkerheten alvorlig nok. Av de 16 tunnelene på strekningen er det 12 som ikke oppfyller krav til sikkerhet, legger han til.

Han hevder også at regjeringen ikke tar arbeidsforholdene til yrkessjåførene på alvor.

– Dette prosjektet er det viktigste veiprosjektet i Nord-Norge for lastebilnæringen. Vi er veldig bekymret når man utsetter dette. Samtidig framskynder man rulleringen av Nasjonal transportplan (NTP) med ett år fordi regjeringen mener dagens plan ikke er realistisk. Er dette et signal om at E6 gjennom Sørfold skal helt bort? spør Pedersen.

Mener Nordland kom godt ut

Stortingsrepresentant for Frp, Dagfinn Olsen, synes det er riv ruskende galt at ny E6 gjennom Sørfold ikke prioriteres.

– Det er helt utrolig at man velger å gjøre det slik, sier han til Avisa Nordland.

Imidlertid mener han at Nordland kommer godt ut på samferdselsfronten i statsbudsjettet.

– E6 gjennom Sørfold et er tross alt hovedpulsåren i landsdelen, og hver gang en trailersjåfør kjører inn i en tunnel på denne strekningen, bryter han eller hun veitrafikkloven, siden ingen av tunnelene tilfredsstiller dagens krav, sier Olsen.

– Så kan man si: Hva er viktigst – E6 gjennom Sørfold eller Hålogalandsveien som trakk det lengste kortet? E6 vil jeg helt klart si – og man har penger til begge deler, slår Olsen fast.

Også Siv Mossleth, stortingsrepresentant for regjeringspartiet Sp, er svært skuffet over at ny E6 i Sørfold ikke er inne i statsbudsjettet for neste år.

– Sørfoldtunnelene er et av de tre viktigste veiprosjektene i hele Norge. Men det er ikke endringer i prioriteringene, så jeg skal jobbe knallhardt for at prosjektet kommer i gang så fort som mulig, uttaler hun til Avisa Nordland.