Gå til sidens hovedinnhold

Nicolai Tangen kan bruke Donald Trumps metode for å bli sjef for Oljefondet

Sjefen for Oljefondet kan ikke drive en privat milliardbusiness på si. Det burde være åpenbart for alle.

En uhyre klønete og langdryg ansettelsesprosess må gjøres ferdig i løpet av de neste uken. Den eneste mulige løsningen er at Nicolai Tangen plasserer alle sine eierinteresser i en såkalt «blind trust» og setter bort formuen til han er ferdig i Oljefondet.

Dette er trikset som ryddet unna de verste problemene for eiendomsmilliardæren Donald Trump da han ble valgt som president i USA. Han ble riktignok kritisert for å ha valgt en «halvblind» trust, men slike ordninger er rutine i mange land.

Derfor må det være lov å spørre om hvor sentralbanksjef Øystein Olsen og headhunterne har vært i denne prosessen. Det store og åpenbare hinderet for den nye oljefondssjefen er at han ikke kan drive butikk i butikken, og burde vært avklart for lenge siden, før han ble ansatt.

Les også

Norges Bank får syv milliarder problemer når Nicolai Tangen blir sjef i Oljefondet

Representantskapet sier det selvfølgelige: «Det må forventes at det etableres en klausul knyttet til Tangens personlige forvaltning både før og etter fratreden som blant annet ivaretar hensyn til habilitet og gir betryggende sikkerhet for at daglig leder entydig tjener SPUs interesse. Videre er det avgjørende viktig at det er full åpenhet (transparens) i de personlige eierforholdene, slik at hovedstyret til enhver tid har innsyn og slik kan bekrefte at det ikke er brudd på Norges Banks etiske retningslinjer, mandat for forvaltningen og daglig leders ansettelsesavtale».

Her kan du lese mer: Brevet fra representantskapet

Nicolai Tangens tiltredelse handler ikke om luksusseminar på Wharton eller om penger på Cayman Island, men om åpenhet og transparens. Det handler heller ikke om man personlig stoler på Nicolai Tangen eller ei, eller om mener at han er den beste og mest kvalifiserte søkeren. Det løpet er kjørt.

Derimot er det åpenbart at Norges Bank og Oljefondet må ha formell ryddighet.

Punktum.

Saken er egentlig enkel. La oss tenke oss at Folketrygdfondet, som investerer i norske aksjer, ønsker å ansette en av landets beste aksjeinvestorer, la oss si Øystein Stray Spetalen. Er det noen som for fullt alvor ville ment at Spetalen da kunne fortsatt å investere i aksjer privat, og drive en slags butikk i butikken?

Selvsagt ikke.

Derfor kan ikke Nicolai Tangen investere private penger i samme marked som Oljefondet. Noe sånt er naturlig også i strid med Norges Banks etiske regler. Det kan nevnes at sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen i lovs form er forbudt å drive næringsvirksomhet overhodet. Der ligger listen.

Les også

Tangen-ansettelsen en suppe av grådighet og dårlig dømmekraft

Alt rotet i ansettelsesprosessen og det snikete lovbruddet med å holde Nicolai Tangen unna den offentlige søkerlisten, har gitt Øystein Olsen en velfortjent ripe i lakken. Men det er vann under broen og han har fått støtte fra hovedstyret.

Men tilgivelse for tidligere uryddighet er ikke noe klarsignal for å fortsette uryddigheten. Representantskapet gnir det inn og sier at hovedstyret har undervurdert utfordringene til potensielle interessekonflikter mellom Oljefondet og Tangens formue.

Nå må to problemer ryddes unna:

  • Nicolai Tangen kan ikke ha aktivt eierskap til AKO Capital.
  • Den nye oljefondssjefen kan ikke han en privat aksjeportefølje ute.

Om eierskapet ligger i Norge eller på Cayman Island er i prinsippet mindre viktig for dette poenget.

Da Nicolai Tangen ble ansatt, ble det sagt at han skulle bryte alle bånd til AKO Capital. Det kan ikke være til hinder for at han får tilbake virksomheten når han er ferdig i Oljefondet.

Å ha 4-5 milliarder kroner i internasjonale aksjer parallellt eller i konkurranse med Oljefondet, er også umulig. Hvis han ikke vil selge aksjene nå, så må han låse dem inn og kaste nøkkelen. Eller rettere; overføre eiendelene til en «blind trust».

Her kan du lese mer: Defining a blind trust

Hva betyr dette og hvordan vil det virke for Nicolai Tangen?

Alle hans verdier legges inn i en stiftelse - en trust - og det oppnevnes forvaltere som full kontroll over verdiene. I perioden han er oljefondssjef kan ikke Nicolai Tangen ha noe kjennskap til hva trusten eier, og heller ingen innflytelse på kjøp og salg av aksjer og fondsandeler.

Blind trust er en vanlig fremgangsmåte når forretningsfolk og investorer blir valgt inn i politiske verv. I USA finnes egne etiske regler for såkalte kvalifiserte blinde truster, der kravet er at den opprinnelige eieren ikke kan ha noen tilknyting, kontroll eller innflytelse på trusten.

Les mer: Senatets regler for kvalifisert blind trust

Hans eneste makt er at han kan oppløse den blinde trusten og ta over når han vil. Men da kan han ikke være oljefondssjef lenger.

Tilhengerne mener at Nicolai Tangen er Guds gave til forvaltningen. Det eneste hinderet som gjenstår er levere et under i form av ryddighet og åpenhet.

PS! Hva mener du? Er du overrasket over at disse hindrene ikke er ryddet unna for lenge siden? Skriv et leserbrev!

Kommentarer til denne saken