Høyre-politiker Nikolai Astrup er en av de rikeste politikerne vi har i Norge. I 2019 hadde han en formue på 343 millioner kroner.

Astrup har i løpet av de siste tre årene vært digitaliseringsminister, utviklingsminister og er nå kommunal- og moderniseringsministeren.

Ved siden av sin jobb i regjeringen eier han investeringsselskapet Pactum Beta AS.

Fredag morgen ble årsregnskapet til selskapet publisert.

I 2020 hadde Pactum Beta AS et resultat før skatt på 14,9 millioner kroner og en bokført egenkapital på 249,8 millioner.

I de tre siste årene har Astrups selskap samlet hatt et resultat etter skatt på 45 millioner.

Årsresultatet var 15,42 millioner i 2018, 15,18 millioner i 2019 og 14,7 millioner i 2020.

Dette resultatet kommer ved siden av lønnen han får som kommunal- og moderniseringsminister.

Nikolai Astrups kommunikasjonsrådgiver sier til Nettavisen at han ikke har noen kommentarer til denne saken.

Les også: Ikke flertall for gjeninnføring av arvegift

– Begrenset koronaeffekt for familieselskapet

Nikolai Astrup eier rundt en fjerdedel av familieselskapet Pactum AS gjennom Pactum Beta. Familieselskapet investerer tungt i eiendom og shipping.

Resultatet for Pactum AS har enda ikke blitt publisert, men i regnskapet til Pactum Beta AS kommer det fram at koronaen har hatt begrenset påvirkning på inntjeningen til familieselskapet.

– For selskapets underliggende investering i Pactum AS har COVID-19 pandemien påvirket selskapene der Pactum investerer i egenkapital og gjeld. For Pactums aksje- og obligasjonsportefølje har implikasjonene vært forholdsvis begrenset, siden finansmarkedene har i løpet av 2020 begynt å diskontere seg at den globale etterspørsel etter varer og tjenester er tilbake på nivåer før COVID i løpet av 2021, heter det i regnskapet.

Les også: FrP går hardt ut mot Senterpartiet og advarer mot å kaste bort stemmeseddelen til «bondepartiet»

Investerte i legemiddelselskap i 2020

For Pactums eiendomsportefølje har det i enkelte prosjekter vært leietakere som har hatt behov for betalingsutsettelser, men dette har ikke slått ut noe særlig for den samlede verdien av eiendomsporteføljen.

– Rentefallet i 2020 har bidratt positivt til verdivurderingen av Pactums aktiva. Den norske kronen svekket seg kraftig mot USD og EUR i første halvår 2020. I andre halvår styrket kronen seg nesten like mye. I sum ble Pactums posisjoner i valuta noe mer verdt målt i norske kroner gjennom 2020, står det videre i regnskapet.

I 2020 kjøpte Pactum AS aksjer i legemiddelselskapet Vistin Pharma. Selskapet kjøpte 441.161 aksjer til en kurs på 11,8 kroner ifølge E24. Dette tilsvarer et kjøp på rundt 5,2 millioner.

Les også: Rødgrønne politikere reagerer på skatteutspill fra laksemilliardær

Rikere enn Jonas Gahr Støre

Astrup er ikke den eneste på Stortinget med en stor formue.

Jonas Gahr Støre arvet tidligere i år 24 millioner kronet etter moren døde i januar. Nå sitter han med en formue på nesten 140 millioner.

Pengene står i banken etter mye medieoppstyr om hvilke fond pengene hans var investert i.

– For å unngå omtale av interessekonflikter, så har jeg bestemt at jeg setter pengene i banken, sa han til VG.

Støre kan ha gått glipp av flere millioner i potensiell avkastning på grunn av dette valget.

Les også: Jonas Gahr Støre arver tosifret millionbeløp