De som har gått ledig i over ett år og ikke har fått seg jobb før sommeren, får fire ukers fri fra Navs aktivitetsplikt og må klare seg kun med dagpenger i ferien, skriver Klassekampen.

Noen koronapermitterte som ennå ikke har gått ledige i et helt år, kan på sin side få utbetalt feriepenger av de dagpengene de har fått, samt fire ukers fri fra aktivitetsplikten.

Les også: Storstilt juks med koronakompensasjon

Regjeringen ville helst sett at ingen fikk dobbelt opp, men årsaken til at noen får både fri med dagpenger og ferietillegg skyldes en teknisk begrensning i Navs saksbehandlingssystem, bekrefter Arbeids- og sosialdepartementet overfor avisa.

– Stortinget har gått inn for at langtidsledige får fire uker sommerferie med dagpenger slik ordningen har vært de siste årene, og i tillegg får de som har vært ledige i 52 uker eller mindre, et eget ferietillegg. Men saksbehandlingssystemet gjør at enkelte vil kunne få dobbelt opp – altså både mulighet til fri med dagpenger og et ferietillegg, sier statssekretær Vegard Einan (H).

- Smålig

Arbeidstakerorganisasjonen YS mener at feriepenger bør utbetales til alle som har vært jobbløse i over ett år og går en ledig sommer i møte, eller er tilbake i jobb før ferien.

– Denne gruppa har betalt den høyeste prisen av alle for myndighetenes tiltak. Det er veldig smålig ikke å sørge for at de får ta ferie på lik linje som andre arbeidstakere, sier leder Hans-Erik Skjæggerud.

Det var «firerbanden» på Stortinget bestående av Frp, Ap, Sp og SV som i februar tvang regjeringen til å gjeninnføre feriepenger for arbeidsledige til en estimert kostnad på 3,4 milliarder kroner.

Etter politisk dragkamp fikk de fire gjennom kravet om feriepenger på dagpenger til arbeidsløse og permitterte – men bare delvis.

Fortsatt nedgang i antall arbeidssøkere

Tirsdag kom det fram at det er registrert 206.200 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er 2.300 færre enn forrige uke.

206.200 personer er registrert som arbeidssøkende hos Nav, noe som utgjør 7,3 prosent av arbeidsstyrken, opplyser Nav.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier nedgangen må ses i sammenheng med reverseringen av de nasjonale smitteverntiltakene som kom forrige uke.

119.600 personer er registrert som helt ledige. Dette utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken og er 2.000 færre enn forrige uke.

Les også: Permittert eller arbeidsledig? Her er pengene du kan søke på

Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 137.500 personer.

I tillegg er 68.700 personer registrert som delvis arbeidsledige.

Nedgang i antall permitterte

42.700 av de helt ledige er permitterte. Det samme gjelder 36.300 av de delvis ledige. Antallet permitterte har dermed gått ned med 1.300 personer siden forrige uke. Til sammen 79.100 permitterte arbeidssøkere er nå registrert hos Nav.

– Det er spesielt mengden helt permitterte som har gått ned den siste uken. Antallet permitterte går mest ned innen butikk- og salgsarbeider, samt innen bygg og anlegg, sier Holte.

Les også: Permittering på grunn av koronavirus: Her er dine rettigheter

Færre søknader om dagpenger

Tallene fra Nav viser også at 3.700 personer registrerte seg som arbeidssøkere forrige uke, 1.100 færre enn forrige uke.

Les også: Ny Nav-bombe - kan ha krevd inn 100 millioner kroner for mye av nordmenn i utlandet

Det er størst nedgang i nye arbeidssøkere som oppgir permittering som registreringsårsak, med 700 færre.

Forrige uke mottok Nav 4.500 nye søknader om dagpenger. Dette er 500 færre enn uken før. 51 prosent av søknadene gjelder dagpenger ved permittering.

Flest nye dagpengesøknader kom fra personer som jobbet innen varehandel, samt overnattings- og serveringsvirksomhet.

(©NTB)