MAJORSTUEN (Nettavisen Økonomi): Nordea Markets er ute med sin seneste store markedsoppdatering, som handler om veien tilbake til en normalsituasjon i økonomien. Bunnen er nå nådd etter en helt ekstraordinær nedgang i aktivitetsnivået.

- Dette er uten sidestykke den raskeste nedgangen vi noen gang har hatt, sa sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets på en presentasjon onsdag morgen. Fallet i norsk økonomi i år spås å bli mellom 5 og 7 prosent, usikkerheten er stor.

I Nordeas forrige rapport fra slutten av januar var blant annet spådommen at kronen ville styrke seg fremover.

Men denne rapporten ble skrevet over en måned før koronaviruset sørget for en nedstengning av norsk økonomi. Kronen nådde nivåer man aldri kunne ha drømt om, for ikke å si ha mareritt om.

Ingen av Nordeas spådommer fra januar har derfor gyldighet lenger. Blant annet er styringsrenten i Norges Bank satt ned til historisk lave 0 prosent. Det betyr mye for gjeldsbetjeningsvnen og boligmarkedet selv om bakteppet er høy ledighet og nedstengning av økonomien.

Les også: Her får du de laveste boliglånsrentene i Norge

Dramatisk

- Mange opplever å være permitterte, og det er flere arbeidsledige enn vi er vant med. Noen opplever et dramatisk inntektstap.

- Men for en som har femgangeren inntekten i gjeld, tilsvarer en rentenedgang på 1,5 prosentpoeng en økning i bruttolønnen på 10 prosent. Det tilsvarer over 50.000 kroner i lønnsøkning for en gjennomsnittlig lønnsmottaker, sier Olsen til Nettavisen Økonomi.

En del vil få lavere inntekter som følge av å gå ledige, men majoriteten kommer bedre ut på grunn av den kraftige renteeffekten. Rentenedgangen for norske husholdninger vil derfor i sum veie opp for inntektsfallet som følge av økt ledighet. Baksiden av medaljen er at det blir større forskjeller.

Olsen mener boligmarkedet under innledningen av koronakrisen var preget av mindre jobbsikkerhet, som selvfølgelig er negativt for markedet.

Kraftfullt

- Men rentenedgangen er så ekstremt kraftfull. En rentenedgang på 1,5 prosentpoeng vil alt annet likt bety at man kan by 20 prosent mer for en bolig uten at man bruker en større andel av inntekten på lånet.

Da har Olsen og Nordea forutsatt en gjennomsnittlig inntekt på ca. 550.000 kroner og et lån med nedbetaling over 25 år, der man låner 85 prosent av verdigrunnlaget. Og selv om ikke lånekundene har fått glede av hele rentenedgangen fra Norges Bank, er nedgangen utvilsomt for det rentesensitive boligmarkedet.

- Jeg blir svært overrasket om ikke boligprisene er høyere ved utgangen av 2021 enn de er ved utgangen av 2020, sier Olsen.

- De som tror boligmarkedet kan falle med 20-30 prosent..., jeg tror vi kan snu fortegnet på det, sa Olsen på presentasjonen.

Men det norske boligmarkedet består av mange delmarkeder. Statistikk hittil viser at blant de permitterte er det en overrepresentasjon av lavtlønte med lav utdanning. De aller fleste av de nye ledige og permitterte har en inntekt under 600.000 kroner. Denne delen av boligmarkedet kan derfor rammes.

Les også: Barometer viser at stemningen snur i boligmarkedet

Klar styrking

Kroneutviklingen er alltid vanskelig å spå. Kronen nådde på sitt verste i mars nye ekstremnivåer mot nøkkelvalutaene dollar og euro, men har så hentet seg inn igjen. Kronen er likevel på historisk svake nivåer. Tirsdag ettermiddag lå kronen på respektive 10,85 og 9,88 mot henholdsvis euro og dollar.

- Kronen er trukket svakere av en litt lavere oljepris og generelt dårligere utsikter. Men vi er nå av den oppfatning at kronen på sikt styrke seg, kommenterer Olsen.

Nordea Markets spår at kronen vil styrket seg fra dagens nivåer til 10,75 mot euro innen utgangen av 2020 og til 10,25 innen utgangen av 2021.

Mot dollar kan vi se en styrking til 8,76 ved årsslutt 2021. Nordea har to begrunnelser for kronestyrkingen:

Les også: Tror kronen vil slå kraftig tilbake

Kjøper kroner

Den ene er at oljeprisen vil seg opp. Dessuten må Oljefondet på vegne av regjeringen kjøpe kroner for å finansiere nedsalgene i forbindelse med koronakrisen. Når Oljefonde selger verdipapirer, selger fondet valuta og veksler om til kroner.

- Ja, dette er en faktor som preger kronen, men den er også veldig utsatt for stemningssvingninger i markedet, sier Olsen.

Hovedbudskapet i den seneste markedsrapporten til Nordea er at bunnen er lagt bak oss. Bunnen var i april, og gjeninnhentingen i økonomien har begynt.

Bruker like mye

- Vi ser det på antall korttransaksjoner at pengebruken til husholdningene er mer eller mindre tilbake. Husholdningene bruker omtrent like mye penger som de gjorde før koronakrisen satte inn, men sammensetningen er forskjellig, sier Olsen.

Sjeføkonomen sier vi bruker mye penger på hjemmevarer, byggvarer, men også vanlig butikkhandel har tatt seg kraftig opp i det som er en uvanlig krise.

- Som regel er det noe ved økonomien som går dårlig som gjør at blir krise, men den krisen vi har nå, har utspring i helse. Man kan tenke seg at økonomien henter seg ganske fort inn igien hvis vi får bukt med viruset, sier Olsen

Han sier de så det umiddelbart da landet stengte ned, folk torte nesten ikke gå ut av døren. Den frykten har sluppet taket nå, vi tør å ta T-banen, vi tør å gå på restaurant.

- Sparingen økte kraftig i mars og april, men nå ser vi at pengebruken kommer tilbake og at sparingen faller, sier Olsen om endringene gjennom våren.

Les også: Nå har landets mest kjente «naver» fått jobb: - Det har vært et helvete (+)

Nede i 7 prosent

Et annet viktig tegn på at bunnen er passert, er at den registrerte arbeidsledigheten med permitterte er kommet kraftig ned, fra svært høye 11 prosent til rundt 7 prosent.

Nordea spår likevel 3 prosentpoeng høyere ledighet i år fra i fjor. Den registrerte ledigheten spås å ligge på 5,5 prosent ved utgangen av 2020 for å falle til 4 prosent året etter.

- Den høyere ledigheten gir et samlet fratrekk i husholdningenes inntekt på 2 prosentpoeng over to år. Men den andre veien slår positivt ut for alle med gjeld. De som har en fast og trygg jobb vil få en dramatisk økning i disponibel inntekt på grunn av rentefallet, sier Olsen.

Tatt igjen halvparten

- Vår spådom er at halvparten av fallet i økonomien vi opplevde i mars er hentet inn igjen når vi tar sommerferie, men den videre ferden derfra er usikker, Det avhenger av smitteverntiltakene.

Når det gjelder lønninger, spår Nordea under 2 prosent vekst i år og nulloppgjør til høsten. Prisene ventes bare å øke med 1,3 prosent, så det ligger an til en viss bedring i kjøpekraften.

Men den såkalte reallønnen blir trolig negativ neste år når prisene tar seg opp og lønnsveksten fortsatt blir lav. Det vil si at prisene stiger mer enn lønningene i 2021.