Dermed er Nordeas eksperter mer pessimistisk enn Norges Bank, som ser for seg tre renteøkninger, hver på 0,25 prosentpoeng frem mot utgangen av neste år.

Det tilsier i så fall en styringsrente mot slutten av 2020 på 1,75 prosent. Men Nordea Markets tror på en enda høyere styrngsrente, og høyere renter enn i deres forrige markedsrapport fra januar.

- Den viktigste endringen fra forrige rapport når det gjelder Norge, er at vi ser for oss litt flere renteøkninger. Vi tror på en økning nå i juni, en i desember og to renteøkninger i 2020. Det er litt i overkant av det Norges Bank ser for seg, de har én økning i 2020, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til Nettavisen Økonomi.

Lønnsfest

Bruce sier det er to ting som gjør at de nå venter enda litt høyere fremover.

- Den ene er at norsk økonomi går veldig bra. Flere bransjer melder om mangel på arbeidskraft, så vi spår en lønnsvekst i år på 3,5 prosent og mellom 3,5 og 4 prosent neste år.


- En annen viktig grunn til at vi tror Norges Bank går raskere frem, er at kronen ser ut til å reagere mye mindre på særnorske høye renter enn det vi er vant til, sier sjefanalytikeren.

Bruce sier at når man ser på forventningene i markedet til differansen mellom norske og utenlandske renter i 2021, er disse på nivå med det som var tilfellet i 2013. Da var kronen rekordsterk, det er den ikke nå.

Svake svensker

- Litt av årsaken til det, er smitteeffekten fra svenske kroner. Den norske kronen er holdt litt tilbake av at svenske kroner er veldig svak. Og selv om rentedifferansen har gått mye ut, er det ett land som slår ut med mye høyere differanse enn oss, USA, sier Bruce.

- Det er mye mer attraktivt for investorene å få høy en rente i USA enn i Norge. Den norske kronen svekker seg mye i usikre tider, med dollar er det motsatt. Dollaren er vinneren hvis man skal plassere penger i en sikker valuta, fortsetter han.

Bruce poengterer at markedet bryr seg mye mindre enn det man er vant til om både oljepris og rentedifferansen mot utlandet. Ekspertenes gamle modeller må derfor vrakes.

Den svake kronen gjør det lettere for Norges Bank å sette opp renten. Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea skriver i rapporten at Norges Bank for tiden er den eneste sentralbanken i den vestlige verden som hever renten, men det er et styrketegn.

Hjelper eksportnæringen

En svak krone er også en viktig årsak til at det går så bra i norsk økonomi. Det hjelper på konkurransekraften til eksportsektoren

- Hvilket viktig signal vil dere ellers gi i denne rapporten for norsk økonomi?
- Mangel på arbeidskraft kan fort bli en utfordring frem mot 2020. Arbeidstilbudet er ganske fleksibelt, men det er ikke lett å få tak i oljerelaterte ingeniører. Det koster for bedriftene, svarer Bruce.

Nordeas seneste markedsrapport er for øvrig skrevet før regjeringen la frem sitt reviderte statsbudsjett. Bruce mener imidlertid budsjettet ikke er noe stort poeng for farten i norsk økonomi.

Store oljeinvesteringer

- Det kan bli en litt kraftigere vekst i offentlig etterspørsel enn det Norges Bank ser for seg. Men det som drar veksten i Norge nå, er oljeinvesteringene internasjonalt og hjemme, sier han. De norske oljeinvesteringene ventes å øke med 13 prosent i 2019 sammenliknet med 2018.

Det gode nytt for norske lønnstakere, er at inflasjonen er på vei nedover, samtidig som lønningene stiger. Det gir økt kjøpekraft og setter fart i forbruket. Nordea Markets spår at arbeidsledigheten i år vil falle til 3,4 prosent, målt etter antall arbeidssøkende.

Annerledes

Kapittelet om Norge i den seneste markedsrapporten fra Nordea, har for øvrig fått tittelen «Annerledeslandet». Vi skiller oss positivt ut fra store deler av internasjonal økonomi.

- I Norge ser det lyst ut, i verden for øvrig er det avmålt. Vi har ikke tro på noen internasjonal krise, fordi da ville det ha rammet Norge hardere.

- Men i Sverige ser vi for oss en ganske moderat utvikling, det samme gjør vi i eurolandene. I USA er rentetoppen nådd for denne gangen, og det blir lenge før eurolandene tenker på en renteøkning, sier Bruce.

Kapittelet om de globale markedene har dermed fått tittelen «Usikre tider». Nordea tror den økonomiske veksten i eurolandene i år blir lave 1 prosent, ned fra et estimat på 1,2 prosent i januar. Men for USA er vekstanslaget pene 2,6 prosent, altså omtrent det norsk økonomi er ventet å vokse med i år.