Nordea Norge-sjef Snorre Storset kan vise til en årsvekst i tredje kvartal i både personmarkedet og bedriftsmarkedet på rundt 11 prosent. Det er langt mer enn hovedkonkurrenten DNB, der årsveksten i foregående kvartal tilsvarte 5-6 prosent.

DNB er riktig nok en langt større bank, som kan forklare noe av forskjellen. Men DNB er ikke så store på de kollektive avtalene og har blant annet mistet Akademikerne til aggressive Danske Bank.

- Vi ser en positiv utvikling i markedet generelt og fortsetter å vokse i markedet for foreninger etter at vi tok inn Gjensidige Bank (nå Nordea Direct, red.anm.). Det er en tøff konkurranse i boliglånsmarkedet, men vi får inn mange nye kunder, sier Storset til Nettavisen Økonomi.

Les også: Han tilbyr norgeshistoriens laveste rente

Attraktivt

Han kan kan melde om 15.400 nye personkunder i foregående kvartal og 1300 nye bedriftskunder.

- Vi ønsker å vokse i Norge, og det har vi jo gjort. Det er attraktivt å drive bank i Norge, og vi vil vokse i takt med våre kunder, men gjerne med nye kunder også.

Storset sier i likhet med DNB-sjef Kjerstin Braathen at de skal være konkurransedyktige på pris, men pris er ikke primært driveren for kundene som er kommet til. Det mener han derimot er tilgang til god rådgivning og helheten i betjeningskonseptet.

- Hvordan vet dere at kundene dere får inn er attraktive kunder som gir lite tap?

- Vi har samme kredittpolicy i dag som vi har hatt tidligere og har en lang historikk med lave tap på boliglån, så jeg er ikke bekymret.

Les også: Nordeas eksperter avviser at Trump er best for aksjemarkedet

Samme krav

- Men hvordan kan omverden være sikre på at bankene nå ikke strekker seg for langt og bidrar til en boble i boligmarkedet?

- Vi har samme krav når vi gjør en kredittvurdering av de 15.000 nye kundene vi har tatt inn, de tas ikke inn på svakere krav. Kredittpolicyen er robust, og jeg er trygg på at vi har en sunn vekst, selv om vi tar markedsandeler, svarer Storset.

- Så du frykter ikke en misligholdbølge fremover?

- Nei, og vi hadde en litt mer pessimistisk prognose på begynnelsen av året, da arbeidsledigheten steg fra 2 prosent til 10 prosent. Men nå er den kommet ned til 3,6 prosent og er gradvis på vei nedover.

- Sånn sett er vi ikke bekymret, snarere har det gått litt bedre enn ventet, slik at vi har netto tilbakeføringer av tap i tredje kvartal.

Vil stramme inn

Finanstilsynet har foreslått å stramme inn på boliglånsforskriften, blant annet ved at samlet gjeld ikke skal overstige 4,5 ganger inntekten.

- Er du sterkt imot denne innstrammingen?

- En innstramming vil gjøre det vanskeligere å etablere seg i boligmarkedet, og jeg er ikke bekymret for utviklingen. Jeg ser ikke behov for en sterkere regulering, sier Nordea-sjefen.

Bankene har adgang til å avvike kravene i forskriften i inntil ti prosent på landsbasis, åtte prosent i Oslo. Storset sier de holder seg godt innenfor rammene.

- Helt i starten av koronapandemien var det en del kunder som kom til oss og ba om avdragsutsettelse. Men nå er det fire av fem av disse som ikke lenger ber om utsettelser, men betjene lånet som normalt. 20 prosent har bedt om å forlenge noen måneder til.

- Vi har fått et todelt samfunn, der mange fått enda bedre råd nå som renten er blitt så lav. Men det er fortsatt noen som har usikkerhet rundt sin situasjon og trenger et pusterom.

Les også: Denne faktoren avgjør om du får superrente på lånet

Ikke godt nok

Nordea Norge har i likhet med DNB scoret dårlig på kundetilfredshetsmålingene til Epsi Rating. De to bankene kom desidert sist på årets måling.

- Vi synes ikke dette er godt nok og jobber internt med alle våre prosesser. Målet er å bli litt bedre i morgen enn det vi er i dag, parerer Storset.

- Dette lyder som et ekko av noe dere kunne ha sagt for flere år siden?

- Banksektoren befinner seg i en veldig stor forandring, der nye kunder kommer inn i konseptene. Mange av dem har vært kunder i en stor bank, og det er viktig forbedre oss. Jeg synes vi har vært proaktive under koronapandemien.

- Så du synes bankene har fått mye ufortjent pepper?

- Jeg synes bankene har vært en del av løsningen. Det er ingen krise i finansiell sektor, vi har en sterk finanssektor som har gjort at bedrifter og privatpersoner får et pusterom som kan ta dem over kneiken.

Les også: Spår enorm vekst for aksjeselskap i 2021: - Det vil ta helt av

Bred kundemasse

- Er det umulig for dere som en stor bank å score høyt på kundetilfredshet?

- Vi har en bred kundemasse, så det er vanskelig å ligge helt på topp. Men vi er ikke fornøyd og ønsker å ligge mye høyere. Det som gjelder for oss, er at Norge er et attraktivt marked å vokse i, og vi tar med oss en driv inn i fjerde kvartal.

- De som har vært kunde i banken i mange år, har vært med på en forandringsreise og opplever at bank er noe annet i dag, sier Storset.

Nordea-sjefen sier at koronakrisen og digitalisering gjør det mulig å avholde videomøter, og det bidrar positivt.

Personlig relasjon

- Det går an å ha en veldig god personlig relasjon uten filialer. Vi har faktisk en høyere tilfredshet på videomøtene. Det er ikke nødvendigvis slik at kundene lengter etter å ta turen inn banken, men vil møte en rådgiver på kveldstid eller i helgen og kunne sitte i sin egen stue, sier Storset.

- Hva vil du si om totaltallene til Nordea Norge?

- Det var et bra kvartal for oss, med økte utlån og økt aktivitet mot bedrifter og personer. Vi er godt fornøyd og ser i dette kvartalet at vi hadde en positiv utvikling i netto renteinntekter og provisjonsinntekter, svarer Storset.

Han sier at de økte renteinntektene er påvirket av at Nordea nå har en årsvekst tilsvarende 11 prosent. Provisjonsinntektene påvirkes positivt av at kundene igjen sparer i fond nå som aksjemarkedet har hentet seg inn igjen.