Saken oppdateres.

Utlånskundene slipper derimot unna renteøkning.

– Vi hever ikke renten på utlån nå, men ønsker å være tidlig ute med renteøkning på innskudd. Vi får flere henvendelser fra kunder og ønsker å være konkurransedyktige, sier leder for privatmarked i Nordea Norge, Randi Marjamaa i en pressemelding.

Nordea øker innskuddsrentene med 0,25 til 0,50 prosentpoeng. Kundene kan nå få opptil 3,10 prosent på Sparekonto Ekstra. Også kontoproduktene Bufferspar og Sparekonto 60+, som er tilpasset eldre kunder, får økt rente.

Samtidig stiger også renten. innskudd med bindingstid. Nordea-kunder som binder renten for tolv måneder fremover, får nå 4,00 prosent rente. Har du 250.000 kroner i innskudd, betyr det 10.000 kroner i årlige renteinntekter før skatt.

En helt annen interesse

– Sparing på konto har ikke gitt god avkastning på flere år med det lave rentenivået vi har hatt, men nå ser vi at flere ser vi at det vi har en helt annen interesse ute i markedet, sier Marjamaa i pressmeldingen.

For de aller fleste kontoproduktene gjelder nye renter på nye konti umiddelbart, mens alle vil få økningen fra 24. april. Endret sats på fastrente gjelder umiddelbart.

En titt i Finansportalen viser at de beste innskuddsrentene på beløp over 250.000 kroner nå ligger på drøyt 3,2 prosent. Dette er innskudd der rentene varierer med markedsrentene (flytende renter). Er du derimot villig til å binde renten og innskuddet i noen år fremover, kan du få 4 prosent.

Henger etter

Nettavisen skrev i forbindelse med DNB-tallene for fjerde kvartal at bankens brutto fortjeneste på innskudd fra personkunder hadde økt kraftig. Innskuddsrentene hadde blitt hengende etter markedsrentene.

Den viktige 3-måneders pengemarkedsrenten steg kraftig mot slutten av fjoråret (se grafen under) i takt med renteøkningene til Norges Bank. Denne renten, som er viktig for lån og innskudd med flytende betingelser, har imidlertid vært flat de seneste ukene.

Men det profesjonelle rentemarkedet og flere ekspertmiljøer venter nå en styringsrente på 3,75 prosent i løpet av høsten. Normalt ligger markedsrentene for lån med kort løpetid 0,25-0,30 prosentpoeng over det.

Hvis styringsrenten stiger til 3,75 prosent, betyr det boliglånsrenter godt over 5 prosent for de aller fleste låntakerne.

Alle ekspertene er sikre på at Norges Bank hever styringsrenten til 3 prosent på rentemøtet i mars. Historisk øker bankene utlånsrentene med det samme.