Tallene for andre kvartal viser en nedgang i netto renteinntekter på 4 prosent til 1071 millioner euro, en nedgang i de samlede driftsinntektene på hele 17 prosent til 2141 millioner euro.

Resultatet før tap har siden andre kvartal i fjor stupt med 33 prosent til 961 millioner euro, mens driftsresultatet har falt med 34 prosent til 900 millioner euro, altså om lag 8650 millioner norske kroner. Det er ikke godt nok, til tross for bedring.

Under press

Nordea-sjefen sier at marginene er under press, og det er og utfordrende forhold for børsaktivitetene våre. Nordea har gjennomført tiltak i løpet av de siste 12 månedene, som ifølge von Koskull har ført til noen oppmuntrende tegn på at de har gjenvunnet markedsandeler.

- Men det vil ta tid før de økte aktivitetsnivåene gjenspeiles fullt ut i resultatene. Når det er sagt, så er ikke resultatet tilfredsstillende, og flere tiltak må settes i verk for å styrke det økonomiske resultatet, sier Nordea-sjefen i en børsmelding torsdag morgen.

Nordea Norge gjør det bedre, volumene øker, ikke minst på grunn av oppkjøpet av Gjensidige Bank.

Tar markedsandeler

– Trenden med god vekst i antall kunder og i utlån fortsetter inn i andre kvartal i år. Det er gledelig å se at vi kan ta markedsandeler og øke utlånene til tross for tøff konkurranse i bankmarkedet, sier administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge.

Nordea Norge har fått 9000 nye privatkunder i løpet av andre kvartal. Tar man med oppkjøpet av Gjensidige Bank, har boliglånsvolumet økt med 55 prosent. De totale volumene er nå 21 prosent større enn på samme tid i fjor.

For bedriftskunder har utlånene økt med 11,7 prosent. Dette er en vekst som har kommet gjennom både eksisterende og nye kunder. Nordea Norge fikk totalt 1700 nye bedriftskunder i andre kvartal.

Storset sier vi er inne i en god periode i norsk økonomi. Han mener utviklingen er spesielt sterk innenfor sektorer som boligutvikling, transport, sjømat og tjenesteyting.

Den gode utviklingen i norsk økonomi gjør at tapene er ekstremt lave. I andre kvartal 2019 tok Nordea Norge tapsavsetninger på ekstremt lave 40 millioner kroner.

God fondstegning

I løpet av andre kvartal ble det i Nordea Norge nettotegnet fondsandeler for 1,6 milliarder kroner. Samlet nettotegning i første halvår ble på 2,9 milliarder kroner. Norske kunders samlede investeringer i Nordea sine fond har i løpet av kvartalet steget til 148,6 milliarder kroner.

– Det er gledelig at nordmenn nå virkelig begynner å få øynene opp for fondssparing. Det er vår oppgave som bank å gjøre det enkelt og forståelig for folk, og vi jobber hele tiden med gode løsninger på dette, sier Storset.

Går av

von Koskull kunngjorde for øvrig 30. juni at han har besluttet å gå av med pensjon og slutte i konsernet innen utgangen av 2020. Prosessen med å finne en etterfølger er i gang.

I første kvartal hadde Nordea-konsernet et driftsresultat på 621 millioner euro, ned fra 966 millioner euro i tilsvarende kvartal i 2018. Årets første kvartal var preget av engangsavsetninger.

Markedsverdien av Nordea er på drøyt 280 milliarder svenske kroner, i underkant av 260 milliarder norske kroner. Til sammenlikning er langt mindre DNB verdt bortimot 250 milliarder.

Svak avkastning

En viktig forklaring til det, er avkastingen på aksjonærenes midler, egenkapitalavkastningen. Mens Nordea bare har levert en avkastning på rundt 6 prosent, er DNBs tilsvarende avkastning på over 11 prosent.

Jo høyere avkastning, desto mer er aksjemarkedet villige til å verdsette børskursen. I andre kvartal har Nordea klart å bedre denne avkastningen til over 9 prosent.

Les også: Nordea-sjefen - inntektsutviklingen er utfordrende

Norges største bank hadde for en måned siden en større børsverdi enn Nordens største bank. Så langt i år er Nordea-aksjen ned drøyt 6 prosent (se grafen under):


Minst dårlig

Nettavisen Økonomi skrev for en måned siden at DNB knuser de nordiske bankene. En stor del av årsaken er at flere av DNBs nordiske konkurrenter har vært involvert i hvitvaskingsskandaler eller andre problemer. Når det gjelder Nordea, uttalte Holberg-forvalter Robert Lie-Olsen i forrige måned:

Les også: Nordea vil ta markedsandeler på personmarkedet

- I Nordea har ambisjonene vært veldig mye høyere enn det de har klart å få til. Den finske storaksjonæren Sampo deler ut Nordea-aksjen i utbytte til sine egne aksjonærer, og det sier egentlig mye om hva de tenker, sa forvalteren.