Nordea Markets skriver i en oppdatering at kronekursen ikke har vært så svak siden april 2020, tiden rett etter koronautbruddet. Onsdag må man ut med hele 11,27 kroner for en euro (se grafen under). Vi må tilbake til mai 2020 for å finne en tilsvarende svak krone mot euro.

Nordea frykter at kronen kan svekke seg til 11,50 mot euro og 11,15 kroner mot dollar. Det betyr i så fall enda dyrere utenlandsferier og dyrere varer fra utlandet. Den positive siden er at norske varer blir mer konkurransedyktige i utlandet.

Meglerhuset påpeker at kronekursen har svekket seg mye den siste tiden som følge av en lavere rentedifferanse mot utlandet. Utenlandske renter er i ferd med å bli høyere enn det norske rentene. Kronen svekket seg også i går i etterkant av at den amerikanske sentralbanken signaliserte enda høyere renter.

Flere titusener kroner

Den typiske boligrenten i Norge nå ligger på 4,2 prosent. Dette lånet kan stige til over 5 prosent mot slutten av året. hvis rentemarkedet og ekspertene får rett. Har du 3 millioner kroner i lån, betyr det i utgangspunktet 30.000 kroner mer i årlige renteutgifter før skatt, 2500 kroner i måneden.

Nordea skriver at hvis valutamarkedet ikke stoler på at Norges Bank strammer til med tilstrekkelige renteøkninger når prisveksten øker, kan kronen svekke seg. Høyere renter her hjemme gjør det mer attraktivt for investorer å plassere penger i Norge, som isolert sett styrker kronen.

Markedet venter nå ifølge Nordea at Norges Bank hever styringsrenten til 3,75 prosent allerede til sommeren. I så fall blir det en dobbel økning på ett av rentemøtene. Det er tre rentemøter denne våren, i mars, mai og i juni.

God mulighet

– Det er absolutt en god mulighet for at Norges Bank vil måtte gå tilbake til en dobbel renteheving i mars. Ingenting kan utelukkes i dag, hvor kampen mot den høye inflasjonen så langt fra er vunnet.

– Vi i Handelsbanken og Nordea har anslått rentetoppen til 3,75 prosent, og ligger dermed noe høyt i forhold til en del andre banker enn så lenge, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til Nettavisen.

Han sier de norske renteforventningene har løftet seg solid i dag, i kjølvannet av oppgangen i de amerikanske rentene. Markedet tror det er en god mulighet for at vi kan komme opp på en styringsrente på 3,75 prosent allerede i juni, og i hvert fall innen utgangen av september.

– Den samme markedsprisingen viser også at det er overveiende sannsynlig med nettopp en dobbel renteheving fra Norges Bank i mars, sier Hov.

Kraftig oppjustering

– Hvorfor har rentene steget nå på nyåret?

– De høye renteforventningene her hjemme må ses på bakgrunn av en kraftig oppjustering av de internasjonale renteforventningene. Og så har norske nøkkeltallene vist seg klart sterkere enn hva Norges Bank har sett for seg.

– Men selv om renteforventningene her hjemme har tatt seg opp, har den norske kronen fortsatt å utvikle seg klart svakere enn antatt av Norges Bank, svarer Hov.

Sjeføkonomen sier at i korte trekk må Norges Bank trå kraftigere til i rentesettingen fremover. Handelsbanken er i tenkeboksen om Norges Bank faktisk vil gjennomføre en dobbeltheving i mars, men er klar på at rentetoppen uansett blir mye høyere enn Norges Bank har varslet så langt. Inntil videre tror de på en rentetopp på 3,75 prosent.

Etterslep

Norges Bank satte i desember opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Det er ventet en tilsvarende økning nå på møtet 23. mars, men det kan altså gå mot en dobbel økning. Norges Bank har ikke hatt doble renteøkninger siden september i fjor.

Kronen er nå 5-6 prosent svakere enn det Norges Bank har forutsatt. Ifølge DNB Markets betyr det 0,5-0,6 prosentpoeng høyere prisvekst etter fem-seks måneder. Det tar en viss tid før den svakere kronen slår igjennom i form av dyrere importvarer.

Mot dollar har kronen svekket seg til nesten 10,70, men kronen var enda svakere i oktober i fjor.

Men den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell ble oppfattet som «haukete» i sin tale i går. Det betyr at Powell signaliserte enda høyere renter enn i tidligere kommentarer. Han sa langt på vei at det både blir en høyere rentetopp og fortsatt doble hevinger, det vil si økninger med 0,50 prosentpoeng.

Nordea mener Norges Bank må følge i fotsporene til både den amerikanske, europeiske og svenske sentralbanken. Det betyr å gjenoppta rentehevinger på 0,50 prosentpoeng, som i fjor, dersom de ønsker å bremse kronesvekkelsen. Om man synes rentene i Norge begynner å bli høye nå, har faktisk svenskene enda høyere renter, som er uvanlig.

Avgjørende tall

Fredag kommer de norske konsumpristallene for februar. Norges Bank vil høyst sannsynlig ha for lave anslag for den viktige kjerneinflasjonen. Handelsbanken og DNB venter en årsvekst på 6,2-6,3 prosent. Nordea Markets spår derimot en ny rekord på 6,6 prosent og går i mot markedet. Norges Bank venter derimot en årsvekst på «bare» 5,9 prosent.

I januar var den underliggende årsveksten på rekordhøye 6,4 prosent. Nordea legger vekt på at sentralbanksjef Ida Wolden Bache i sin årstale var opptatt av den svakere kronen. Det kan gjøre det vanskeligere å få tilbake den underliggende prisveksten til målet på 2 prosent.

En høyere kjerneinflasjon er ifølge Nordea en av mange faktorer som peker mot enda høyere renter fremover, men den svake kronen er likevel det viktigste.

Nordea tror derfor at kronekursen vil være under stor press den kommende tiden. Meglerhuset mener en enda svakere kronekurs er veldig sannsynlig de kommende ukene.