Gå til sidens hovedinnhold

Nordea tjener fett

Storbanken tjener gode penger, selv med lave renter.

Ifølge Nordeas kvartalsrapport for januar - mars 2009 har banken en sterk inntektsvekst. Nordeas samlede driftsinntekter gikk opp med 5 %, eksklusive engangsposter, og med 9 % i lokale valutaer sammenlignet med fjerde kvartal 2008.

- Netto renteinntekter gikk opp med 3 % i lokale valutaer som følge av økte utlånsvolumer og marginer på utlån til bedrifter og til tross for kraftig press på innskuddsmarginene.

Utlån til kunder økte i kvartalet med 3 % og innskudd med 1 %.

- Nær relasjon til kunder og sterk balanse har gjort at Nordea har kunnet hjelpe kundene under de vanskelige markedsforholdene. Den økonomiske nedgangen har klart påvirket netto tap på utlån og utlån med verdifall, og usikkerheten omkring tap på utlån er blitt større. Netto tap på utlån var EUR 356m som er 54 basispunkter av samlede utlån, heter det i kvartalsrapporten

- Jeg er fornøyd med at Nordea nok en gang har oppnådd både bedre resultater og vekst, samtidig som vi har støttet kjernekundene under vanskelige markedsforhold. Høyere tap på utlån er naturlig når økonomien går raskere nedover enn noen gang tidligere. Vår sterke kapital som er blitt ytterligere styrket av emisjonen, gjør at vi kan opprettholde posisjonen som en av de sterkeste bankene i Europa, sier Christian Clausen, konsernsjef i Nordea.

Her er nøkkeltall fra Nordea:

Her er nøkkeltallene:

HTML EMBED

Samlede inntekter opp 5 % eksklusive engangsposter fra fjerde kvartal og opp 16 % fra første kvartal i fjor. Sterkt resultat i Capital Markets og Treasury

HTML EMBED

Risikojustert resultat opp 21 % fra fjerde kvartal og opp 38 % fra første kvartal 2008

HTML EMBED

Kostnader i % av inntekter 48 % (51 %)

HTML EMBED

Uendrede utsikter, men økt usikkerhet omkring tap på utlån (full oversikt på side 7).

- Rente på 0,75

DNB NOR tirsdag presenterte sin tertialrapport med nye prognoser for den økonomiske utviklingen, ble det spådd en rente på 0,75.

DNB NOR tror styringsrenta allerede i juli kommer til å falle fra 2 til 1,5 prosent. I april 2010 vil den ligge på 0,75 prosent. Det er likevel godt over andre land som vil ha en rente på mellom 0,1 og 0,5 prosent. Banken regner med et globalt fall i brutto nasjonalprodukt (BNP) på 1,5 prosent, men en tilsvarende oppgang allerede i 2010. For industrilandene ser banken for seg en nedgang på 3,5 prosent i år, og 0,25 prosent til neste år.

Les mer: - Spår rente på 0,75

Kommentarer til denne saken