Nettavisen Økonomi har den seneste tiden skrevet om kollektivavtaler og de svært gode betingelsene medlemmer av organisasjoner kan oppnå.

Ett eksempel er superbetingelsene Juristforbundet har forhandlet segfrem til med Handelsbanken. Et spørsmål som melder seg, er hvor viktig disse avtalene er i kampen om personkundene.

- Vi er konkurransedyktige mot Danske Bank. For de kundene vi ser som attraktive, tilbyr vi attraktive vilkår. Vi fikk inn avtalen med ingeniørorganisasjonen Nito, og avtalen utgjør en del av den utlånsveksten vi har hatt i personmarkedet i første kvartal.

- Vi har også fått inn Gjensidige Bank, som har vært eksperten på akkurat denne her typen av partnerskap, sier adm. direktør Snorre Storset i Nordea Bank Norge.

Historisk bra

- Men det virker nå som det er viktigere hvor du er medlem enn om du har vært god kunde av banken for å få de beste betingelsene?
- Nei, så enkelt er det ikke. Derimot er det sånn at kunder som Nito eller Akademikerne er kunder som historisk har fått gode betingelser. Medlemmene er en attraktiv kundegruppe, har god betalingsevne og har gode fremtidsutsikter.

- Men kan en enkeltstående god kunde av Nordea oppnå like skarpe betingelser?
- Ja, vi vurderer hver kunde individuelt, og om vi opplever de har gode fremtidsutsikter og god betalingsevne. De listeprisene vi har, er alltid noe som vi justerer med hver enkelt kunde, svarer Storset.

- Får man en bedre pris på boliglånet hvis man har flere produkter i Nordea?
- Vi ser på hver enkelt kunde for hva som er rett pris for hver enkelt tjeneste. Det er ikke sånn at det er noe automatikk i at prisen er mer eller mindre avhengig av hvor mange produkter du har. Det er betjeningsevne og sikkerhet som er avgjørende.

Veldig press

- Er det press på utlånsmarginene i dagens marked?
- Ja, veldig press, det er en veldig tøff konkurranse på boliglån. Men vi har volumvekst, så det kompenserer til en viss grad for marginpresset.

- Blir de fleste boliglånssøknadene innvilget i Nordea?
- Ja, låntakere som er innenfor regelverket i boliglånsforskriften og kunder som har god økonomi, får innvilget søknadene. Og så er ikke boligmarkedet lenger slik at det går rett opp i himmelen.

- Er det en vekst i boligmarkedet dere som bank også er mer komfortabel med?
- Ja, det kan du si. Vi tror boligmarkedet i år kommer til å vokse mer på linje med prisutviklingen generelt, 2-3 prosent. Det er en mye mer normal vekst over tid.

Tar markedsandeler

- Hva vil du si om utlånsveksten i år?

- Vi fortsetter å ta markedsandeler, det siste året har vår privatportefølje vokst med 6,2 prosent. Og i tillegg får vi inn rundt 50 milliarder i balansen fra overtakelsen av Gjensidige Bank. Med porteføljen fra Gjensidige har vi derfor økt vår privatportefølje det seneste året med 20 prosent, svarer Storset.

Han sier Nordea ønsker å fortsette å ta markedsandeler. Ambisjonen i privatmarkedet er å vokse minst i takt med markedet og å vokse litt mer på bedriftssiden. Innenfor forsikring er det en god underliggende vekst, så hvis Nordea tar sin andel av markedsveksten, er det veldig bra.

- Hvordan vil du ellers beskrive første kvartal?
- I Norge preges det mye av en veldig god utvikling i norsk økonomi. Norsk økonomi går på høygir, så vi ser et høyt aktivitetsnivå hos våre bedriftskunder.

Roboter

Nordea er i sin kvartalsrapport også opptatt av økt automatisering og bruk av roboter.
- De robotene som trekkes frem der, er de som handler om automatisering av prosesser. Manuelle prosesser erstattes med automatiske, forteller Storset.

Han sier automatisering dels har som utgangspunkt at Nordea skal bli mer effektive, men også gjøre det billigere for at banken å bli konkurransedyktig mot kundene.

- Vårt norske livselskap fikk med automatisering dramatisk ned behandlingstiden på uføreforsikringssaker fra 75 til to dager, eksemplifiserer Storset.