Ifølge landsdelens største avis Nordlys er det snakk om et folkelig opprør som handler om «håndfasts politisk uenighet med den retningen styringseliten i Oslo har staket ut» når 24,7 prosent av velgerne i Finnmark sier at de vil stemme på Senterpartiet.

Les Nordlys: Fersk Nordlys-måling viser et politisk jordskjelv som går gjennom hele Nord-Norge

Les NRK: Senterpartiet raser forbi Arbeiderpartiet i nord. Er størst i Troms og Finnmark.

Fylkesleder Christian Torset i Nordland SV skriver at halve landet blir ignorert av VG, Dagbladet, Aftenposten og Dagens Næringsliv fordi ingen av avisene skrev om forslaget om å bygge jernbanen videre fra Fauske til Tromsø via Narvik - til en prislapp Jernbaneverket anslår til rundt 133 milliarder kroner.

SVs fylkesleder mener at Nord-Norgebanen er århundrets viktigste prosjekt.

Nordlendingene er forbannet over at landets minst folkerike fylke, Finnmark, må slå seg sammen med Troms - og for at flybasen på Andøya avvikles. For å nevne noen eksempler på små og store saker der ingen forstår nordlendingene.

Det minner om det gamle munnhellet: Alle tenker bare på seg selv. Det er bare jeg som tenker på meg.

At lokalbefolkningen er forbannet over å bli overkjørt av sentrale vedtak, er forståelig. Men slik fungerer demokratiet. Når folk i Nord-Norge vil ha Nord-Norgebanen, så må de finne seg i at den vurderes opp mot andre ting vi kan bruke penger på.

For å sitere Jernbanedirektoratet: «En slik bane vil imidlertid ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsom. Beregningene viser et netto tap for samfunnet på 46 til 109 milliarder kroner».

Analysen viser følgende investeringskostnader:

  • Jernbane fra Fauske til Narvik: 54,2 milliarder
  • Jernbane fra Narvik til Tromsø: 53 milliarder
  • Sidespor til Harstad: 20 milliarder

Det foreligger altså flere alternativer, men Jernbanedirektoratet er entydig: - Ingen av alternativene er samfunnsøkonomiske lønnsomme.

Med teskje: «Alle alternativene gir en netto nåverdi pr offentlige budsjettkrone på omkring -1. Det vil si at for hver krone det offentlige bruker budsjett på Nord-Norgebanen i 75-årsperioden, så gir det et samfunnsøkonomisk netto tap på omkring 1 krone».

(Og da er det altså regnet inn positive effekter for turssme, godstrafikk, færre trafikkulykker og nedgang i CO2-utslipp).

Les mer: Nyttekostrapport for Nord-Norgebanen

Kort sagt er idéen om å bygge Nord-Norgebanen er altså så ulønnsom og dårlig at planene bør legges innerst inne i Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

En annen sak som har vakt forbannelse i nord er at Finnmark må være med på det landsdekkende regionreformen, og at ikke de 30.300 stemmene mot fylkessammenslåing i Finnmark fikk vetorett for resten av landet.

Å bli hørt betyr ikke det samme som å få viljen sin. Når et flertall på Stortinget ønsker en nasjonal regionsreform, så må alle være med. Man kan ikke la 1,4 prosent av landets befolkning - en gruppe som er færre enn innbyggerne i St. Hanshaugen bydel i Oslo - tegne norgeskartet. I et demokrati må et lokalt mindretall finne seg i å tape interessekamper.

Kjernen i det såkalte opprøret i Troms og Finnmark er en protest mot den såkalte Oslo-eliten. Man kan anta at Stortinget og regjeringen er viktige deler av denne Oslo-eliten.

Men da skal man også huske at det står rundt 10.000 stemmer bak hvert mandat på Stortinget fra Finnmark, cirka 14.000 stemmer bak mandater fra Troms - og over 20.000 stemmer bak representanter fra Oslo-området. Vi har altså et valgsystem som gir Finnmark sterk overvekt.

Har du hørt om Finnmarksfradraget? Det gir alle lønnsmottakere i Finnmark og Nord-Troms et ekstra fradrag på 15.500 kroner på selvangivelsen. Eller visste du at ett år i Finnmark avkorter studielånet ditt med 10 prosent? Folk i Finnmark har også billigere strøm enn andre. Tjener du 500.000 kroner i året, har du særordninger som gir deg 18.875 kroner netto i året ved å bo i Finnmark, sier en kalkulator laget av Finnmark fylkeskommune.

Sjekk selv: Finnmarkskalkulatoren

Finnmark fylkeskommune skriver at «beregninger har vist at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 100.000 på årsbasis for en familie på fire».

Men det er ikke bare lønnsmottakerne som drar nytte av særordninger. Arbeidsgiverne får også sitt, i form av særskilt lav arbeidsgiveravgift. Nærmere bestemt 0 (null). I store deler av landet må bedriftene til sammenligning betale 14,1 prosent i avgift per krone i lønn til medarbeiderne.

Så hvordan går det da egentlig med Finnmark og Troms sett under ett?

Ikke så verst, skal vi tro felles statistikk for hele landet fra NAV.

Troms har 1,6 prosent arbeidsledighet - nest lavest i hele landet. (Finnmark ligger høyere, men på nivå med Vestfold og lavere enn Østfold).

Men statistikken skjuler det reelle problemet, og det er enkeltkommuner som er rammet av høy arbeidsledighet - som Gamvik, Kautokeino, Loppa, Hasvik og Vardø i Finnmark. Og Troms-kommuner som Torsken, Ibestad, Lavangen og Kåfjord.

Mange av disse kommunene har også en høy andel av befolkningen på uføretrygd. I Hasvik er eksempel over 10 prosent av innbyggerne mellom 18 og 66 år uføre. Samtidig øker gjennomsnittsalderen, det blir færre barn og flere eldre.

I Sør-Norge har Senterpartiet en relativt sterkere stilling i denne typen kommuner, altså utkantskommuner som sliter med svakt næringsliv, høy arbeidsledighet og/eller mange på trygd. I slike kommuner er det forståelig at velgerne flokker til et parti som er imot omstillinger og reformer, og beskriver fremtiden som en tidsreise tilbake til 1950-tallet.

Det er lett å forstå fortvilelsen og forbannelsen til mennesker som ser samfunnet forvitre rundt seg. At de flokker til et populistisk parti som lover gull og grønne skoger er også lett å forstå.

Det som derimot er uforståelig er at løsningen er en jernbane som kan koste samfunnet over 100 milliarder kroner - eller motstand mot alle forandringer.

PS! Forstår du sinnet i Nord-Norge eller mener du at det er snakk om sutring? Skriv et leserinnlegg!