*Nettavisen* Økonomi.

Gunnar Stavrum

Nordlendinger raser mot Oslo-folk som drikker latte og vil regne på økonomien

NORDAVIND: Ikke alle nordlendinger er enig i at Nord-Norgebanen til 133 milliarder kroner bør legges rett i fjernarkivet.

Nesten ingen fylker eksporterer mindre enn Troms og Finnmark.

Man stikker ikke hånden ustraffet inn i vepsebolet Nord-Norgebanen og nordlendingnes krav om at samfunnet skal kaste 133 milliarder kroner rett ut av vinduet.

Da er ikke veien lang til å bli karakterisert som en arrogant søring som knapt har vært ute av kontoret, men som sitter med kaffe latte og spekulerer.

Følgende er et lite utslitt fra kommentarene på Nordnorsk debatt:

«En ting kan jeg garantere Stavrum, han hadde ikke overlevd en eneste høst/vinter der oppe, så stor og ufornuftig som han er i kjeften, han hadde kveltes av første høststormen».

«Stavrum får fortsette å holde seg i Oslo-gryta».

«Sier nå bare stakkars Stavrum, som kanskje har litt vanskelig for det».

«Enda en nedlatende søring med svar på spørsmål ingen har stilt ham. Gjesp!»

«Hvis Stavrum følger opp sitt høyst navleskuende og ultrasentralistiske utspill, så burde han i samme slengen anbefalt at Nord-Norge løsrives fra resten og danner sin egen nasjon».

«Gunnar Stavrum viser igjen hvor liten innsikt han besitter i sentrale politiske og samfunnsmessige spørsmål».

«Gunnar Stavrum har vel knapt nok vært i Nord-Norge, i likhet med de fleste i presse, embetsverk, næringsliv og politikk i Oslo som absolutt ikke kan kalles noen elite ... ».

Klikk på bildet for å forstørre.

NORDNORSK DEBATT: Arrogant søring mot sytpeiser. Foto: Faksimile (Nordlys)

Legger vi karakteristikkene til side, er følgende hovedresonnementet: - Alle virkemidlene som Finnmark og Nord-Troms har - er for å sikre kompetanse i områder det er utfordrende å bo i - men som likevel produserer og eksporterer for enorme summer i BNP, slik en av leserne formulerer det.

Fakta

Kvifor er Oslo-folk så dumme?

Altså: Vi skal bygge Nord-Norgebanen for 133 milliarder kroner og tilnærmet samme tap samfunnsøkonomisk for å transportere den enorme eksporten fra Finnmark og Troms.

Men stemmer det at Finnmark og Troms eksporterer så mye?

Ikke hvis vi skal tro offisiell statistikk. Ifølge Statistisk Sentralbyrå stod Finnmark og Troms for totalt 16,8 milliarder kroner i fastlandseksport, eller rundt 3,7 prosent av all norsk fastlandseksport.

Til sammenligning har de to nordligste fylkene 4,5 prosent av landets befolkning. Fakta viser altså at den jevne nordlending eksporter vesentlig mindre enn gjennomsnittsnordmannen. Dette går frem av tall for befolkningen i fylkene og for fastlandseksporten per fylke.

Tilhengerne av Nord-Norgebanen peker på utbyggingen av ferjefri E39 for å vise noe som er enda verre samfunnsøkonomisk. Men da glemmer de hvor eksporten faktisk kommer fra. I rangert rekkefølge: Hordaland (79 milliarder), Rogaland 43 milliarder) og Møre og Romsdal (41 milliarder).

Klikk på bildet for å forstørre.

VESTLANDET ER EKSPORTVINNER: Nordlendingene eksportere mye mindre per innbygger enn gjennomsnittet i landet. Foto: Statistisk sentralbyrå (Nettavisen)

De sinte nordlendingene skal få et poeng: Dersom vi kun ser på eksport fra fastlands-Norge, så kommer Oslo-området dårlig ut.

Men viser dette det fulle bildet? Eller har også innenlands tjenesteyting og offentlig virksomhet en verdi? Hvordan ser tallene ut hvis vi i stedet ser på summen av hva man produserer, altså verdiskapingen?

Klikk på bildet for å forstørre.

VERDISKAPING: Fylkesfordelt nasjonalregnskap. Foto: Statistisk sentralbyrå

Her ligger Oslo-området desidert på topp - med Hordaland og Rogaland på plassene bak. Troms og Finnmark klarer seg relativt bra - på nivå med mitt oppvekstfylke Vest-Agder, men lavere enn mitt fødefylke Møre og Romsdal.

Og ser vi på bidrag til fellesskapet - altså skatteinngangen - så betaler den samlede befolkningen i Oslo ti ganger mer enn befolkningen i Troms, og 30 ganger mer enn finnmarkingene.

Hva er poenget med alt dette?

Jo, at vi kommer lenger med saklige argumenter og fakta enn med personkarakteristikker.

Det er godt mulig at Jernbanedirektoratets utredning og slakt av Nord-Norgebanen kan se bedre ut hvis vi legger inn mer optimistiske anslag for trafikkvekst og godstransport.

Men når den samfunnsøkonomiske virkningen av en investert krone er tilnærmet lik en krone i tap, så er det langt igjen før man ser noe som ligner på økonomisk fornuft i prosjektet. Utredningen tyder på at investeringen må kappes fra 133 til rundt 20 milliarder kroner for å gå i pluss, og for den prisen er det selvsagt umulig å bygge jernbane fra Fauske til Tromsø.

Så skal det legges til at Nord-Norgebanen slett ikke er det eneste ulønnsomme samferdselsprosjektet i Norge. Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skrev rett ut om 140 nye vei- og jernbaneprosjekter i Norsk Transportplan (NTP) at samlet «netto nytte for de nye prosjektene som er samlet opp er beregnet til minus 179 milliarder kroner».

Klikk på bildet for å forstørre.

KJØPER VELGERE: Økonomiprofessor Steinar Strøm mener at politikerne bygger veier og jernbane også for å skaffe seg oppslutning fra velgerne. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Dessverre hørte ikke Stortinget på økonomiprofessor Steinar Strøm, som uttalte til VG at «byggingen av veier og jernbanestrekninger som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, gjør Norge fattigere».

Men, som ha la til: - NTP er ikke bare investeringer i vei og jernbane, men også investering i oppslutning fra velgerne.

På godt norsk bruker Stortinget milliarder på ulønnsomme prosjekter for å tekkes velgerne. Resultatet er at vi alle blir litt fattigere, og at det blir mindre penger til andre gode formål som helsetjenester, miljø og bedre skole.

Slik ser i hvertfall verden ut for en navleskuende, nedlatende søring som ikke ville overlevd en høst eller vinter i nord.

PS! Hva mener du? Er det synd på nordlendingene, eller er det bare syting? Skriv et leserinnlegg!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag