Gå til sidens hovedinnhold

Nordmenn blir 33.000 kroner rikere

Sentralbanken er blitt mer pessimistisk på landets vegne. Men pessimismen gjelder ikke din privatøkonomi.

Norges Bank er litt mer pessimistisk på vegne av landets økonomi. Lavere renter i utlandet, svakere økonomiske utsikter for Europa, høyere påslag i pengemarkedsrentene i Norge og lavere vekst i norsk økonomi er hovedårsakene til at sentralbanken i dag signaliserte at styringserenten skal heves senere enn tidligere antatt.

Men for nordmenns privatøkonomi ser det lystig ut ifølge sentralbankens Pengepolitisk Rapport 2 - 2010.

NA24 har sammenlignet Norges Banks ferske prognoser for lønnsutvikling, inflasjon og renter med Statistisk senntralbyrås (SSB) siste prognose som kom for knappe to uker siden (SSBs Konjunkturtendenser).

Mer optimistisk enn SSB
Som vi ser av tallene i tabellen under bekrefter Norges Bank at nordmenn får en fin lønnsutvikling i årene fremover. Vi legger også merke til at Norges Bank på flere punkter er mer optimistisk enn SSB.

Norges Bank spår at gjennomsnittlig lønnsvekst i Norge vil være 3,5 prosent i år, fire prosent i 2011, 4,5 prosent i 2012 og hele 4,75 prosent i 2013.

Gjennomsnittlønnen i Norge i 2009 var cirka 439.200 kroner (heltidslønn). Slår Norges Banks prognoser til vil lønnen stige jevnt og trutt og ender på 517.495 kroner. Hos SSB stiger lønnen litt mindre og havner på 510.817 kroner i 2013.

Norges Bank og SSB er omtrent på linje når det gjelder forventningen til inflasjon for årene 2010, 2011 og 2012. Men i 2013 spår Norges Bank at inflasjonen blir 2,25 prosent, mot SSBs prognose på 2,70 prosent.

God reallønnsutvikling
Reallønnsprognosene er hyggelig lesning for alle nordmenn i jobb. Norges Bank spår at reallønnen i vårt eksempel stiger med 4.087 kroner i år, med 8.922 kroner i 2011, 8050 kroner i 2012 og medhele 12515 kroner i 2013. Totalt vil altså en nordmann med gjennomsnittlønn ha hele 33.574 kroenr mer å rutte med i 2013 sammenlignet med 2009.

SSBs prognoser er ørlitegrann lavere. Her stiger reallønnen med totalt 31050 kroner i perioden.

Nedsiden for privatøkonomien er at både Norges Bank og SSB spår en merkbar økning i rentenivået. Norges Bank tror styringsrenten havner på 4,0 prosent i 2013. Det er opp 2,25 prosentpoeng sammenlignet med i dag.

SSB tror at bankenes gjennomsnittlige utlånsrenter vil stige fra 4,6 prosent i år, til 6,0 prosent i 2013 - en økning på 1,4 prosentpoeng. Skattefradrag for renteutgifter og inflasjon gjør imidlertid sitt til at effekten på folks privatøkonomi blir begrenset.

HTML EMBED
2010 2011 2012 2013
Prognose lønnsøkning Norges Bank 3,50 % 4,00 % 4,50 % 4,75 %
Prognose din lønnsutvikling (lønn i 2009 450.000 kroner) 454572 472755 494029 517495
Prognose lønnsøkning SSB 3,40 % 3,40 % 3,90 % 4,70 %
Prognose din lønnsutvikling (lønn i 2009 450.000 kroner) 454133 469573 487887 510817
Prognose styringsrente Norges Bank 1,75 2,50 3,25 4,00
Prognose boliglånsrente SSB 4,60 4,80 5,20 6,00
Prognose inflasjon Norges Bank 2,50 1,50 2,25 2,25
Prognose inflasjon SSB 2,50 1,60 2,20 2,70
Prognose reallønnsøkning Norges Bank 0,90 1,90 1,65 2,45
Prognose reallønnsutvikling i kroner Norges Bank 4087 8922 8050 12515
Prognose reallønnsøkning SSB 0,90 1,80 1,70 2,00
Prognose reallønnsutvikling i kroner SSB 4087 8452 8294 10216

Kommentarer til denne saken