Gå til sidens hovedinnhold

Nordmenn på sosialen i Sverige

Innflyttede nordmenn går oftere på sosialkontorene i Vest-Sverige enn svenskene selv.

Norske innflyttere er overrepresentert blant mottakerne av sosialstøtte i kommunene Årjäng og Eda i Värmland i Vest-Sverige. Årsaken er at nordmennene faller utenfor det vanlige hjelpesystemet.

I Eda kommune er 15 prosent av befolkningen nordmenn, men norske statsborgere utgjør 35 prosent av gruppen som mottar sosialstøtte. I Årjäng er de tilsvarende tallene 10 og 22 prosent, skriver avisen Nya Wermlands-tidningen.

Lars-Göran Larsson på sosialkontoret i Årjäng sier at nordmennene er sårbare, fordi de ikke har samme rett til syke- og ledighetstrygd som svenske statsborgere. Han påpeker også at den norske innflyttingen har gitt positive effekter som et styrket boligmarked.

(NTB)

Reklame

Nå får du Casio-bestselgeren på tilbud