Gå til sidens hovedinnhold

Nordmenn søkkrike på overfiske

Et trettitall norske ringnotredere deltok i fjor i et massivt overfiske av fiskearten kolmule. Det gjorde dem 600 millioner kroner rikere.

Mens den anbefalte kvoten for 2003 var på 600.000 tonn, vil landene som deltar i fisket ifølge Det internasjonale råd for havforskning (ICES) ha tatt ut 2,3 millioner tonn kolmule, skriver Fiskaren.

Rådgiver Roald Oen i Norges Sildesalgslag sier til avisen at det ikke er noen tvil om at ringnotredere med kolmuletillatelse tjener best i hele den norske fiskerflåten akkurat nå.

- Ikke norsk ansvar

En av årsakene til det kraftige overfisket er at Norge, Island, Færøyene, Russland og EU ikke klarer å komme fram til internasjonale reguleringer av kolmulefisket. Til tross for advarsler fra havforskerne økte Norge i fjor sin ensidige kolmulekvote med 300.000 tonn. Det samlede norske volumet for 2003 vil ifølge Fiskaren beløpe seg til 850.000 tonn. Det er 150.000 tonn mer enn hva havforskerne anbefalte som totalkvote.

- Det store uttaket er ikke vårt ansvar. Vi løser ikke problemene knyttet opp til en manglende avtale om kolmule ved å stoppe vårt fiske når andre fordobler det. Vi verken kan eller er villig til å ta ansvar alene, sier ekspedisjonssjef Johan Williams i Fiskeridepartementet til Fiskaren.

Store krav

EU tok anslagsvis 14,5 prosent av kolmulefangstene i 2003. De ønsker å øke sin kvoteandel til 58 prosent av totalkvoten. Norge fastholder sitt krav om 37 prosent av kolmulefangsten, som tilsvarer den andelen norske fiskere tok i 2003. For 10 år siden var den norske andelen av kolmulefangsten 44 prosent.

Russland, Island og Færøyene krever 20 prosent hver. Dersom man summerer kvotekravene kommer man opp i 158 prosent.

- Det er ingen tvil om at uttaket av kolmule er altfor høyt. Man er nå i ferd med å ta ut det bestanden er i stand til å produsere uten tanke på framtiden. Den eneste årsaken til at det har gått såpass bra hittil, er at rekrutteringen i de årsklassene som fiskes på har vært eksepsjonelt god. Ved normal rekruttering må fangstene reduseres, sier forsker Rune Godø ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

- Farlig situasjon

Direktøren for det færøyske havforskningsinstituttet, Hjalti Jàkupsstovu, er svært bekymret over at kolmulefangstene er mer enn tredoblet de siste fem årene.

- Det tok 25 år å bygge opp bestanden av norsk vårgytende sild etter at den kollapset. På noen få år er det bygd opp en flåte med enorm fangstkapasitet som ikke har peiling på hvor langt de kan gå før hele kolmulebestanden er fisket ned. Dette er en enormt farlig situasjon som trolig ikke kan vare mer enn ett til to år til, sier Hjalti Jàkupsstovu.

(NTB)