Stiftelsen AksjeNorge har sett på hvilke fem aksjer på Oslo Børs som er de mest populære blant småsparerne.

Og som tabellen under viser, er det Equinor, Norwegian, DNB, Norsk Hydro og Telenor. Mellom 52.000 og 100.000 nordmenn har kjøpt aksjer i disse børsnoterte selskapene. Det er altså store og kjente selskaper som småsparerne i første rekke har kastet seg over.

Les også: Bruktbilselgeren Werner (42) har superteft for aksjer: Spesielt én aksje peker seg ut (+)

Les også: Denne trenden gjør at eksperten holder seg unna oljeaksjer: – Er vel forsynt

Men selv om selskapene er store og kjente, er de de langt fra trygge. Det er Norwegian det grelleste eksempelet på, med et kursras det seneste året på 94 prosent. De andre folkeaksjene har siden juli 2019 falt mellom 12 og 20 prosent i verdi, mens Hovedindeksen i samme tidsrom er ned drøyt 8 prosent (frem til i dag).

Les også: Slik ville spareeksperten brukt feriepengene

Et indeks(nært) fond har derfor gjort det langt bedre enn disse selskapene, også hvis vi trekker fra forvaltningshonoraret i fondene. I tillegg er kursrisikoen spredt mye bedre i et aksjefond, som typisk investerer i mellom 25 og 40 selskaper.

Les også: Børsfest for XXL - Tidemandsen har kjempegevinst

Mye likhet

Investeringsøkonom Mads Joahnnesen i Nordnet sier at de ser mye likhet i listen til AksjeNorge. Blant annet er fortsatt Norwegian Air Shuttle den aksjen som er mest eid blant Nordnets kunder, med nesten 25.000 aksjonærer.

- Videre ser vi at listen preges av store tunge børslokomotiver som Equinor, DNB, Norsk Hydro og Mowi. Det eneste selskapet som kanskje skiller Nordnet-listen fra andre, er det høye eierskapet i hydrogenselskapet Nel.

- I skrivende stund har Nel nesten 13.000 aksjonærer via Nordnet og representerer dermed en ganske stor aksjonærbase, forteller Johannesen.

- Hvordan kommenterer du nordmenns aksjekjøp?
- Jeg tror det er mange som kjøper aksjer i selskaper de selv har et forhold til. Her blir gjerne Equinor, Norwegian og Hydro nevnt. Dette er selskaper alle og enhver har et forhold til, og det blir således lettere å kjøpe aksjene.

- Mange av de store tunge selskapene har også aksjespareprogram for sine ansatte, som gjør at barrieren blir enda lavere for investorer, svarer Johannesen.

Les også: Dette ville ekspertene gjort med 100.000 kroner (+)

For få

Tidligere undersøkelser fra AksjeNorge viser at den første feilen småsparerne gjør, er å ha for få aksjer i porteføljen. Det handler om risikospredning, såkalt diversifisering.

- Folk flest velger nok aksjer ut fra hva de har konkret kjennskap til eller har hørt om. Da er det lettere å velge denne ene aksjen, som kanskje er egen arbeidsgiver, en lokal sparebank, en lokal bedrift og liknende.

- Dette så vi med Norske Skog: Her eide 8000 privatpersoner kun denne ene aksjen, og disse bodde i hovedsak i «skogfylkene» Oppland og Trøndelag. Folk følte sikkert at de hadde en ekstra tilhørighet til selskapet, uttalte daglig leder Kristin Skaug i AksjeNorge til Nettavisen Økonomi i januar 2019.

Les også: Slik blir du rik på aksjer

Stor økning

Og de fleste store selskapene på Oslo Børs har ifølge AksjeNorge opplevd en stor økning i antall nye aksjonærer, både det seneste kvartalet og det seneste året. Siden andre kvartal 2019 har Norwegian økt antall aksjonærer med hele 128 prosent, som har gjort en katastrofal feilinvestering. DNB har fått 45 prosent flere aksjonærer.

Normalt har antall nye aksjonærer økt med rundt 1,7 prosent hvert år, men hittil i 2019 er økningen på 6,5 prosent. Ifølge AksjeNorge eier mer enn 445.000 nordmenn aksjer og egenkapitalbevis for til sammen 104,5 milliarder kroner.

Og med en fordobling av unge aksjonærer under 40 år siden januar 2019, er det nå like mange under 40 år som over 60 år som eier aksjer. AksjeNorge skriver at tradisjonelt har en typisk aksjonær på Oslo Børs vært en mann over 60 år.

Eldst og rikest

Nå er det omtrent like mange aksjonærer i aldersgruppen 18-40 år som over 60 år, men det er fortsatt de eldste aksjonærene med de største verdiene. I gjennomsnitt eier nordmenn aksjer og egenkapitalbevis (sparebankenes aksjer) for 235.000 kroner.

Aksjer er tradisjonelt mannens verden, selv om kvinnene er kommet etter. AksjeNorge meldte om en eksplosiv kvinneinteresse i fjor høst.

Men menn eier i gjennomsnitt aksjer og egenkapitalbevis for i snitt kroner 261.505 kroner, kvinner for 169.932 kroner, nesten 100.000 kroner i forskjell. Kvinner eier dermed verdipapirer for 35 prosent lavere beløp enn menn. Dette er aksjer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS), som AksjeNorge har hentet tall fra.