I Helseundersøkelsen for 2019 (se faktaramme) svarer 47 prosent av de spurte at de tviler på at det offentlige helsevesenet alene klarer å dekke behovet for helse- og omsorgstjenester fremover. Helsevesenet må i tillegg få hjelp fra private og ideelle helseaktører.

For to tredjedeler av befolkningen, spiller det ingen rolle hvilke aktører som leverer de offentlige helse- og omsorgstjenestene. Det viktigste er at kvaliteten i tjenestene er god.

Hjelpen viktigst

Tre av fire spurte i denne undersøkelsen er det viktigere å få den hjelpen de trenger, enn hvem som leverer dem.

Majoriteten av er også enige i påstanden om at vi trenger private og ideelle aktører i helse- og omsorgstjenestene. Dette er avgjørende for å kunne sammenlikne pris og kvalitet i de offentlige tjenestene.

Det positive er at de aller fleste av oss nordmenn er fornøyde med den kontakten vi har hatt med det norske helsevesenet. Det gjelder både kontakten om egen helse, eller kontakten vi har hatt som pårørende.

Bedre tjenester

Fire av ti tror at kvaliteten på helsetjenestene blir bedre fremover, og her er de yngste mest optimistiske. Men mer enn seks av ti mener at vi har fått et todelt helsevesen, der personlig økonomi er avgjørende for den behandlingen man får.

De fleste av oss mener et todelt helsevesen er negativt, og at det bidrar til at forskjellen mellom folk øker. Kantar TNS skriver at de ikke kan utelukke at den kraftige økningen i private helseforsikringer er med på å drive denne utviklingen.


Mindre skepsis

Men skepsisen er dempet det seneste året. TNS skriver at det kan være en økende aksept for at de som har anledning til det, kan kjøpe den hjelpen de trenger. Det er imidlertid for tidlig å trekke bastante konklusjoner.

Helsepolitiske spørsmål er viktig når nordmenn skal stemme. Over halvparten svarer at disse spørsmålene vil være avgjørende for hva de skal stemme ved høstens kommunevalg.