Tre av ti planlegger å handle under årets Black Week- og Black Friday-tilbud, og det gjennomsnittlige budsjettet er på 3500 kroner. Det viser en undersøkelse gjort av Opinion for prissammenligningstjenesten Prisjakt i oktober.

Det gjennomsnittlige budsjettet er beregnet ved at de som sannsynligvis skal handle under Black Week eller Black Friday, og som har sagt at de har et budsjett, har valgt et intervall. Gjennomsnittet er på 3462 kroner.

Opinion understreker at det ikke er en fasit, men et anslag. Det er også en stor andel av respondentene som ikke har svart på spørsmålet. Til sammenligning var fjorårets gjennomsnittsbudsjett på 4000 kroner.

Les også: Kraftig nedgang: 4,3 milliarder forsvinner fra norske butikker

Brukte mindre penger

Basert på hva respondentene svarte i undersøkelsen, ble det handlet for et lavere snittbeløp enn det de hadde planlagt på forhånd. Forskjellen er på 1500 kroner.

Av de spurte svarer halvparten at de i svært liten eller liten grad stoler på at tilbudene under Black Week er reelle, altså at varene faktisk selges til nedsatt pris.

Resultatene viser en tendens til at menn har høyere budsjett enn kvinner, og at man på samme måte ser en tendens til at budsjettet stiger med alder.

Rundt halvparten har ikke et budsjett, uavhengig av kjønn og alder.

I aldersgruppen 30 til 59 år finner man størst andel av de som foreløpig ikke har et budsjett.

Det er særlig de eldre som ikke handlet på Black Friday i fjor. Omtrent seks av ti i aldersgruppen 50+ svarte at de ikke handlet på Black Friday i 2021.

Les også: Advarer kunder: Ikke kjøp disse varene nå

Yngre handler mer på kreditt

Omtrent annenhver nordmann mener det er rimelig å forvente halv pris på varer som blir solgt i forbindelse med Black Friday eller Black Week.

– Det ser ut til å være en tendens til at yngre forventer større rabatt enn eldre. Vi ser også at halvparten av respondentene har lav tillit til butikkene og tilbudene under denne perioden, står det i rapporten.

Sammenlignet med fjorårets undersøkelse får Prisjakt et bestemt inntrykk av at mange nå har trangere økonomi.

– Det er et tydelig skifte i form av at andelene som synes det er enkelt å få endene til å møtes nå synker. De som synes det enten er utfordrende eller middels, stiger, skriver de videre.

Fire av ti under 40 føler på stress knyttet til økonomi, og kjenner i større grad på dårlig samvittighet. De yngre oppgir at de handler mer på kreditt, og de aller yngste drøyer lenger med å betale regningene.

Flest unge tror de kommer til å bli fristet til å kjøpe ting de ikke trenger i forbindelse med Black Friday eller Black Week. De vil i større grad benytte tilbudene under denne perioden til julegaver.

Appellerer mer til de yngre

Undersøkelsen viser at det er store aldersforskjeller i hvilke grupper som vil benytte seg av Black Friday.

Andelen av de som svarer at det er svært lite sannsynlig stiger med alderen, og motsatt. De yngre sier det er svært sannsynlig at de vil benytte seg av tilbudene.

Det er en tydelig tendens gjennom hele undersøkelsen som indikerer at Black Friday i større grad appellerer til de yngre.

Seks av ti er likegyldige til om Black Friday forsvinner. Samtidig svarer 25 prosent at de ville blitt glade for en slik nyhet. Også her spiller alder inn, og de som ville reagert negativt på nyheten synker med alderen.

Særlig de eldre, og de som syns det er vanskelig å få endene til å møtes mener at Black Friday ikke bør markedsføres så intenst som før.