En undersøkelse Nettavisen Økonomi har fått tilgang på viser at nordmenn er blitt langt mer skatte- og avgiftstrett de siste årene.

Sist gang undersøkelsen ble gjennomført var i 2010. I alle kategorier, unntatt én, øker andelen nordmenn som mener avgiften enten er for høyt, eller altfor høy.

Undersøkelsen er gjennomført av Sentio ved å stille folk spørsmål om hva de mener om nivået på bestemte typer avgifter og skatter, som for eksempel bompenger, eiendomsskatt og inntektsskatt.

Les også: Bompenger: En halv million inkassokrav - selskapene håver inn

Sjekk hele undersøkelsen lenger ned i saken!

– Tallene viser at motstanden mot nær sagt alle skatter og avgifter har økt siden 2010. Det eneste unntaket er nybilavgift, noe som kan ha en sammenheng med at mange har kjøpt elbiler, sier Stig Flesland i Skattebetalerforeningen som har bestilt undersøkelsen.

Les også: Rødt-profil heier på Frp: - Jeg er sjokkert over det som skjer i regjeringen

Bompenger mest forhatt

Bompengeopprøret er ikke noe som eksisterer bare blant politikere eller i enkelte storbyer. Det er et overveldende flertall som mener bompengene er enten for høy eller altfor høy. Hele 74 prosent oppgir at nivået er for høyt eller altfor høyt. 54,7 prosent sier nivået er «altfor høyt». Det er kun fire prosent som mener det er for lavt.

Skattebetalerforeningen opplyser at det tidligere har vært dokumentavgiften, som skattlegger kjøp av bolig, tidligere har vært den mest forhatte avgiften. Den har mistet tronen til bompengene.

Motstand mot eiendomsskatt øker

I disse dagers kommunevalg er det vanlig at eiendomsskatt blir en viktig sak, som er en av de få skattene kommunene rår over direkte.

– Det er verdt å merke seg at motstanden mot eiendomsskatt hopper nokså markant. Den mest naturlige forklaringen er selvsagt at stadig flere kommuner har innført eiendomsskatt. I 2010 var det rett over 300 kommuner, nå er det 371 kommuner, sier Flesland til Nettavisen Økonomi.

Det er 68 prosent av nordmenn som mener eiendomsskatten er for høy, og 35,3 prosent mener den er «alt for høy».

I den andre enden av skalaen er det tobakksavgiften som flest mener er «for lav». Selv om det er én av tre nordmenn som mener avgiften på snus og sigaretter er for høy, er det nært samme andel som mener den er for lav.

Populære saker