*Nettavisen* Økonomi.

Nordsjødykkere ber om at høyprofilert advokatfirma granskes

REAGERER: - Jeg mener at Per Danielsen har påført mange mennesker unødig store økonomiske utgifter og personlige belastninger, sier advokat Kjersti Patricia Amundsen.

REAGERER: - Jeg mener at Per Danielsen har påført mange mennesker unødig store økonomiske utgifter og personlige belastninger, sier advokat Kjersti Patricia Amundsen. Foto: Oda Aarseth/Nettavisen

Flere personer knyttet til det som kalles nordsjødykkersaken går ut mot Per Danielsens advokatfirma. Advokaten avviser kritikken kategorisk.

18.11.19 08:29

- Jeg mener at Per Danielsen har påført mange mennesker unødig store økonomiske utgifter og personlige belastninger, og belaster rettsapparatet med en rekke saker som jeg mener aldri skulle vært ført, sier advokat Kjersti Patricia Amundsen.

Hun har representert flere nordsjødykkere som har havnet i konflikt med Danielsen. Flere av dem er Danielsens tidligere klienter.

- En advokat forventes å opptre redelig og ivareta klientens interesser samvittighetsfullt. Jeg har møtt advokat Danielsen som motpart i flere rettsprosesser for tidligere nordsjødykkere. Basert på det jeg har erfart og sett i disse sakene, mener jeg at Danielsen har misbrukt den iboende tillit folk har til en advokat som skal hjelpe dem, fremholder advokat Amundsen.

Sendte brev til Tilsynsrådet

Klikk på bildet for å forstørre. AVVISER KRITIKK: - Her bør denne ufine og ukollegiale advokaten Amundsen feie for egen dør og avstå fra å gjøre seg interessant på min bekostning, kontrer Per Danielsen.

AVVISER KRITIKK: - Her bør denne ufine og ukollegiale advokaten Amundsen feie for egen dør og avstå fra å gjøre seg interessant på min bekostning, kontrer Per Danielsen. Foto: Carina Johansen/ NTB Scanpix (NTB scanpix)

Hun bekrefter opplysninger Nettavisen har fått om at Nordsjødykkeralliansen og advokat Amundsen har sendt et brev der de ber Tilsynsrådet for advokatvirksomhet vurdere Danielsens advokatvirksomhet. Tilsynsrådet fører tilsyn med landets advokater, se faktaboks.

Fakta

Dette er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet:

Advokat Per Danielsen avviser kritikken tvert.

- Her bør denne ufine og ukollegiale advokaten Amundsen feie for egen dør og avstå fra å gjøre seg interessant på min bekostning. Hun vet ingenting om det hun snakker om og er ikke heks som klarer lese mine tanker, kontrer Danielsen.

Når det gjelder tilsynsklagen svarer han:

- Det advokat Amundsen har laget kan hverken være riktig eller viktig siden jeg etter fire måneder ennå ikke har fått kopi av henne. Det at motparter i noen saker jeg har hatt er misfornøyde, viser vel bare at jeg har gjort god jobb for mine egne klienter. Tilsynsrådet pleier ikke engasjere seg i angrep fra advokaters motparter, så dette blir nok bare bom fra de misfornøyde motpartenes side.

Les hele svaret fra Danielsen lenger ned i saken.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet sier at saken er til vurdering.

- Det er på det nåværende tidspunkt for tidlig å si noe om hva saken eventuelt vil medføre av oppfølgning fra Tilsynsrådets side, side seniorrådgiver Jonas Haugsvold.

«No cure no pay»

Klikk på bildet for å forstørre. oljeplattform

Foto: Foto: Bjørn Sigurdssøn / NTB / Scanpix

Danielsen bistod en rekke nordsjødykkere og etterlatte av dykkere fra 2009 og til midten av 2014. Danielsen var dykkernes advokat i ni saker, men ingen av disse sakene førte til et positivt resultat for hans klienter. Den mest medieomtalte saken er erstatningssøksmålet mot staten. Saken ble avvist av Borgarting lagmannsrett, fordi redegjørelsen for fakta i saken var ufullstendig.

Danielsen hadde inngått «no cure no pay»-avtaler med flere dykkere. Det innebar at Advokatfirmaet Danielsen & Co kun hadde krav på betaling dersom sakene førte til utbetalingen til klientene. Nettopp det skulle Danielsen krangle med klienter om i etterkant.

I 2014 signerte nordsjødykker Jahn Steinkjær en slik avtale med Danielsen. Danielsen mente det hadde dukket opp en ny mulighet for utbetaling til dykkerne fra staten. Da hadde Den Europeiske menneskerettsdomstol (EMD) tilkjent syv dykkere oppreisning på 8.000 euro hver.

Danielsen kunne bistå og koordinere saken. Dette ble den tiende saken Danielsen bistod dykkerne med. Parallelt hadde staten signalisert, og så bestemt, at dykkerne ville få kompensasjon på over to millioner kroner.

Fikk advokatregning på 480.000

I avtalen Steinkjær signerte ble det også henvist til en annen «no cure no pay»-avtale fra 2011, som innebar at Steinkjær måtte være med å betale advokatregningen til Danielsen i de ni avsluttede sakene. Regningen fra Danielsen kom på 480.000 kroner to år senere, i 2016. Steinkjær nektet å betale.

Han ble derfor saksøkt av Danielsen. I fjor avviste Høyesterett Danielsens anke, og dommen fra Hålogaland lagmannsrett ble dermed stående. Her fikk Steinkjær medhold av betydning. Lagmannsretten mente at 2014-avtalen ikke ga grunnlag for advokatfirmaets krav om betaling for de tidligere sakene.

- Fra advokatfirmaets side er det argumentert med at det er urimelig at advokatfirmaet ikke får betalt for de mange tidligere rettssakene advokatfirmaet har ført for dykkerne. Lagmannsretten bemerker at når advokatfirmaet valgte å føre sakene på vilkåret «no cure no pay», er det ikke urimelig at advokatfirmaet bærer risikoen for at de aktuelle rettssakene ikke førte frem, heter det i dommen.

Domstolen la også vekt på at da avtalen ble inngått så var det nokså klart at staten, uavhengig av advokatfirmaets innsats, ville betale andre nordsjødykkere kompensasjon. At utbetaling fra staten skulle utløse omfattende betaling til Danielsen, noe dykkerne i utgangspunktet ikke pliktet å betale, var så ekstraordinært at domstolen mente det økte kravet til hvor tydelig dette måtte komme til uttrykk i kundeavtalen.

- Kjører saker som ikke har hold

Steinkjær foreslo selv å betale 25.720 kroner, og det resultatet falt domstolen også ned på at var riktig.

- Danielsen kjører saker for retten som ikke har hold i virkeligheten. På meg virker det som at Danielsen gjør det for å få betalt fra sine klienter, mener Steinkjær.

Han mener også at kravet var tatt ut av «løse» luften.

- Det beviser rettssaken. Det er ikke klientene som står i fokus for advokaten, mener Steinkjær.

Per Danielsen avviser uttalelsene fra Steinkjær, og viser til at Steinkjær fikk millionkompensasjon fra staten.

- Sakene han snakker om, endte jo med utbetaling på 2,5 millioner skattefritt til Steinkjær. Det ble altså «pay». Dette er bare sur kritikk fra en som er misfornøyd med at han ble dømt til å betale for bistand vi har gitt ham. Steinkjær må gjerne ha fokus der han vil. Han er ikke min klient. Han ble motpart, svarer Danielsen.

Han avviser også at kravet mot Steinkjær var tatt ut av løse luften.

- Lagmannsretten kom som nevnt til at den hadde forståelse også for vår måte å lese avtalen på. Steinkjær mente vi ikke hadde rett til noe som helst, men han aksepterte å betale ca. 25.000 for bistanden i saken da vi arbeidet for å få kompensasjon fra Stortinget, hvilket ble innvilget med 2,5 millioner til hver. Så helt ut av «løse luften» var vel ikke kravene våre, fortsetter Danielsen.

Fikk gigantregning tre år etter

I fjor ble Danielsen irettesatt av advokatenes eget klageorgan Disiplinærnemnden. En kvinne, som trolig er pårørende etter en dykker, klaget på Danielsen. Hun hadde trolig signert den samme avtalen som Steinkjær, og tre år etter fikk hun regning fra Danielsen på 480.000 kroner.

I klagen er kvinnen anonymisert. Derfor vet ikke Nettavisen hvem hun er.

- Klager har ikke mottatt noen informasjon om de oppdrag Danielsen har utført eller hvilke kostnader de ulike oppdragene har medført. Dersom Danielsen var av den oppfatning at klager var part i en eller flere av sakene, hadde han et ansvar for å sørge for at klager ble holdt jevnlig orientert om det arbeidet som ble utført og de kostnader som påløp, heter det i beslutningen fra Disiplinærnemnden.

Per Danielsen mener Disiplinærnemnden tar feil i sin kritikk mot ham og mener nemnden gikk utenfor klagegrunnlaget. Danielsen avviser at klienten ikke ble holdt orientert underveis og at det hadde gått mer enn tre år. Danielsen mener også at det var avtalt å avregne når oppdraget var avsluttet.

- Følte seg maktesløs

Nettavisen har også snakket med en dykkerenke som i 2016 betalte advokatregningen til Danielsen. Også hun hadde inngått «no cure no pay»-avtale. I etterkant klagde hun på advokaten til Disiplinærnemnden. Da svarte Danielsen med å saksøke henne.

- Siden Danielsen tok saken til retten så kunne ikke Disiplinærnemnden gjøre noen ting. Så han hindret meg fra å få saken behandlet gratis. For folk som ikke er så bevandret i rettsvesenet og kjenner til juridiske formuleringer så følte jeg med ganske maktesløs, sier hun.

Hun karakteriserer det som «utrolig» at Danielsen krever betalt selv om sakene ble tapt. Per Danielsen avviser det enken sier.

- «No cure no pay» betyr at dersom det blir positivt resultat, har man rett til å få betalt. Det ble veldig positivt resultat på mange millioner skattefritt til henne og datteren fra staten. Det er jeg stolt av å ha hjulpet henne med. De andre fikk også millioner. De fikk ikke bare på grunn av vårt firmas innsats. Har var mange med, også på politisk hold, men vi deltok og bidro. Det er vi også stolte av, svarer Danielsen.

Danielsen legger til at riktig faktum er at han vant saken for enken mot staten, hvor hun ble tilkjent 2,5 millioner skattefrie kroner.

- Jeg forstår godt at hun aksepterte vårt salærkrav. Hun ville utvilsomt tapt hvis hun tok saken til retten. Hun kom nemlig svært godt ut av saken med vår bistand, mener Danielsen.

Kvinnen ønsker ikke å stå frem med navn, men Danielsen er kjent med hennes identitet.

Splittelse i dykkermiljøet

Klikk på bildet for å forstørre. OPPSTOD SPLITTELSE: - Det var en tragedie for nordsjødykkerne at advokat Danielsen kom inn i saken, mener nordsjødykker Tom Engh.

OPPSTOD SPLITTELSE: - Det var en tragedie for nordsjødykkerne at advokat Danielsen kom inn i saken, mener nordsjødykker Tom Engh. Foto: Oda Aarseth/Nettavisen

I 2009 hadde mange av nordsjødykkerne samlet seg i Nordsjødykkeralliansen (NSDA). Det var to initiativtagere til alliansen Tom Engh og en annen tidligere nordsjødykker (heretter kalt XX). Dyp uenighet skulle senere «splitte» de to.

XX mener splittelsen skyldes det han kaller «Engh-fraksjonens» sabotering. Se hans uttalelse lenger ned i saken. Mens Engh mener splittelsen oppstod ved uenighet om å hyre inn Danielsen.

De to har møtt hverandre i domstolene en rekke ganger, blant annet for å avklare retten til å representerte NSDA. Det var Engh-siden som i størst grad gikk seirende ut av rettstvistene.

- Det var en tragedie for nordsjødykkerne at advokat Danielsen kom inn i saken, sier Engh og dykkerkollega Esten Fløistad unisont.

Danielsen kommenterer uttalelsen slik:

- Det ble sikkert en tragedie bare for Engh og Fløistad, for da fikk de berettiget motstand fra styreflertallet, som jeg var engasjert av. Engh og Fløistad opptrådte hele tiden som de amatører de var, og rotet bort hele nordsjødykkersaken i EMD, som de skulle ha ansvar for. Den saken kom aldri til behandling fordi den var full av formalfeil, mener Danielsen.

- Gitt forvirrende dokumentasjon

Etter å ha tapt en rettssak ble XX dømt til å betale sakskostnader på 286.000 kroner til NSDA. Da XX ikke betalte fikk NSDA ta arrest i et pengebeløp som de mente stod på Danielsens klientkonto. En klientkonto brukes av advokatfirmaer eller andre virksomheter til å administrere klientenes midler.

Men Danielsen avviste overfor Namsmannen at XX hadde noe tilgodehavende hos ham. Danielsen ble pålagt å gi ut opplysninger om bevegelser på kontoen, men skal ha vanskeliggjort saken, ifølge Stavanger tingrett.

I kjennelsen fra august heter det at «XX hadde fått overført 2,2 millioner kroner til klientkontoen hos Danielsen i juli 2014. Selv om XX v/advokat Danielsen hele tiden har hevdet at det ikke var penger på konto for utlegg - noe som til slutt også var tilfellet – er det hele veien gitt forvirrende og mangelfull dokumentasjon for å bekrefte dette».

Både NSDA og XX mente at pengekravet burde oppheves, og fikk medhold i det, men det var NSDA som fikk dekket sine nye sakskostnader.

- Retten mener at kostnadene i denne saken er pådratt fordi dykkeren ved advokat Danielsen har forsømt sin plikt til å legge frem relevant informasjon. Informasjon som han allerede den 20.04.2015 ble pålagt av Namsmannen i Oslo å legge frem, heter det i kjennelsen.

Kjennelsen er ikke rettskraftig da den er anket. Per Danielsen forteller at kritikken i kjennelsen er tilbakevist i ankesaken.

- Det ble tatt arrest hos XX uten kontradiksjon, men Stavanger tingrett kom til slutt helt korrekt frem til at det ikke var noe på advokat Danielsen klientkonto å ta arrest i, i kjennelse. Det som ble opplyst til namsmannen, var 100 prosent beviselig riktig. Utlegget ble opphevet. XX selv bekreftet også skriftlig fra første stund at han ikke hadde noen penger på klientkonto hos oss, mener Danielsen.

Avviser all kritikk

Klikk på bildet for å forstørre. - FEIE FOR EGEN DØR: - Alle parter kan ha noe å si om motpartene sine i rettslige tvister, sikkert om motpartens og egen advokat også, men det slike påstår er som regel feil, sier Per Danielsen.

- FEIE FOR EGEN DØR: - Alle parter kan ha noe å si om motpartene sine i rettslige tvister, sikkert om motpartens og egen advokat også, men det slike påstår er som regel feil, sier Per Danielsen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Advokat Per Danielsen avviser all kritikk som kommer mot ham i denne saken.

- Jeg representerer alltid mine klienter som best jeg kan, og går alltid 100 prosent inn for oppgaven. At motpartene ikke liker det, kan ikke jeg legge vekt på. Jeg er bare lojal mot egne klienter, ikke motparter, men opptrer selvsagt innenfor regelverket.

- Jeg kan være hard i klypa når det trengs, og er ubøyelig når våre klienter angripes. I vårt firma legger vi avgjørende vekt på å være fullstendig uavhengige til fordel for klientene. Nettavisens kilder er bare dårlige tapere, sier han.

Danielsen kommenterer uttalelsene fra advokat Amundsen slik:

- Mine klienter har i prosessene der hun har representert motparten og som hun snakker om, vært fornøyde. Alle parter kan ha noe å si om motpartene sine i rettslige tvister, sikkert om motpartens og egen advokat også, men det slike påstår er som regel feil, sier han.

Danielsen mener erstatningssøksmålet ble avvist, fordi han ikke fikk overtatt dokumentasjon, som dykkernes logger og ansettelsespapirer, fra nordsjødykkernes eks-advokat eller staten.

- Sakene ble styrebehandlet

Danielsen tar lagmannsrettens uttalelse i Steinkjær-saken til etterretning. Han avviser at kravet var tatt ut av løse luften.

- Alle saker ble styrebehandlet også av Steinkjær som var sekretær og skrev protokollene selv. Jeg forstår ikke hva annet skulle vært gjort enn det som ble gjort. Steinkjær var ikke personlig part i noen av sakene og risikerte derfor ingenting personlig, så han kritiserer noe han ikke har kunnskap om. Selv bistod jeg gratis, uten å få noe som helst av Steinkjær eller andre, sier Danielsen.

Danielsen viser også til at lagmannsretten i dommen ga uttrykk for at hans avtaleforståelse også var forståelig.

- Men at Steinkjær ble trodd på at han ikke hadde oppfattet det slik vi mente og skrev, svarer han, og at han derfor fikk noe medhold, fortsetter Danielsen.

Han viser også til at Steinkjær endte med å få utbetalt 2,5 millioner skattefritt.

- Det ble altså «pay». Dette er bare sur kritikk fra en som er misfornøyd med at han ble dømt til å betale for bistand vi har gitt ham, fortsetter Danielsen.

- Gikk utenfor klagegrunnlaget

Når det gjelder de ni rettsakene sier Danielsen at alle sakene var vanskelig å vinne. Men at et enstemmig NSDA-styre gikk inn for å forsøke, fordi det var viktig å forsøke å skaffe finansiering til fremtidig planlagt sak mot staten, som ville bli kostbar på grunn av risikoen for tap. Danielsen sier at nordsjødykkerne slapp å betale motpartens sakskostnader, med unntak av én sak på totalt 9.000 kroner mot If.

Danielsen mener Disiplinærnemnden tar feil i sin kritikk mot ham.

- Problemet er helt enkelt at nemnden gikk utenfor det det var klaget på, så jeg fikk ikke mulighet til å tilbakevise en kritikk jeg ikke visste om og som var oppkonstruert av nemnden, påstår Danielsen.

Han viser til at det var avtalt å avregne når oppdraget var avsluttet, og avviser at det hadde gått tre år. Danielsen avviser også at klienten ikke ble orientert underveis i oppdraget. Samt påstår at Disiplinærnemnden har opptrådt ulovlig og at han kan få kjent beslutningen ugyldig dersom han bringer saken inn for domstolen.

Disiplinærnemnden kunne ikke avgjøre størrelsen på advokatregningen, siden Danielsen hadde saksøkt kvinnen. Danielsen og kvinnen skal siden ha forliket salærspørsmålet.

Fakta

- Disiplinærsaken ble behandlet grundig

- Forsøkte å stikke av fra regningen

Danielsen kommenterer enkens sak slik:

- Riktig faktum er at jeg vant sak for henne mot staten. Hun ble tilkjent 2,5 millioner skattefrie kroner, og datteren hennes fikk også en million skattefritt etter at tingrettsdommen forelå. Etterpå prøvde hun stikke fra deler av regningen, og oppførte seg som grådig og utakknemlig, hevder Danielsen.

Han mener hun utvilsomt ville tapt saken hvis den havnet i retten, og at hun kom svært godt ut av saken med advokatfirmaet til Danielsens bistand.

Han viser også til at det ble et positivt resultat for kvinnen og at han derfor har rett til å få betalt.

- Stod null kroner på klientkonto

Danielsen kommenterer kritikken i kjennelsen fra Stavanger tingrett slik:

- Hva gjelder kritikken i kjennelsen om uklarheter, forvirring og vanskeligheter mot XX, er den tilbakevist i anke mot saksomkostningsavgjørelsen til lagmannsretten. Det er ingen grunn til å påstå at XX har skapt vanskeligheter, mener han

Videre kommenterer Danielsen arrestsaken som NSDA tok hos den tidligere initiativtageren slik:

- Det ble tatt arrest hos XX uten kontradiksjon, men Stavanger tingrett kom helt korrekt frem til at det ikke var noe på advokat Danielsen klientkonto å ta arrest i, i kjennelse. Det som ble opplyst til namsmannen, var 100 prosent beviselig riktig. Utlegget ble opphevet. XX selv bekreftet skriftlig fra første stund at han ikke hadde noen penger på klientkonto hos oss, hevder Danielsen.

- Engh-fraksjonen ødela dykkersaken

Den andre tidligere initiativtageren til NSDA, XX, mener arrestsaken startet med uriktige påstander og at han ikke skal ha fått kontradiksjon. Som vil si at XX ikke skal ha fått anledning til å imøtegå motpartens fremstilling av saken.

- Arrestsaken er helt og holdent startet av Engh-fraksjonen. Jeg har besvart helt fra begynnelsen av at jeg ikke hadde eller har noe inne på advokat Danielsens konto og slik er det. Den delen av saken er avgjort, mener han.

Selv om XX personlig og alene er ført opp som saksøker i flere av søksmålene mot Eng-fraksjonen, avviser XX at han personlig har gått til sak.

- Jeg har ikke gått personlig til sak mot noen. Jeg har stått frem som styrets representant, og representerer meg selv med flere. Alle saker som er ført, er styrebestemt, fortsetter han.

- Fyldiggjørende råd

Det er XX personlig som skal ha måttet dekke advokatutgifter til Danielsen i flere saker.

- Da styredeltagerne bare har stukket av og trukket seg, så er dette både svikfullt og dyrt. Passe opportunt å forlate en som har vært gjeldslave i all den tid han har arbeidet med saken for dem alle og betalt inn driftskostnader og konsulenter i NSDA, fortsetter han.

XX mener også at bakgrunnen for at brorparten av søksmålene ikke førte frem skyldes at Engh-fraksjonen satt på og kontrollerte all dokumentasjon i saken. XX mener Engh-fraksjonen motarbeidet saken, og at vedtak fra NSDA-styret og generalforsamlingen ikke ble fulgt.

- De råd jeg personlig har fått av Danielsen har ikke vært dårlige, de har vært fyldiggjørende, avslutter han.

Nettavisen er eid av Amedia, som tidligere har blitt saksøkt av en av Per Danielsens klienter for ærekrenkelser.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag