Verden har 80 millioner flyktninger og det er tverrpolitisk enighet om at Norge skal ta imot 3.000 av dem hvert år som kvoteflyktninger.

Sjansen for å vinne i «flyktningelotteriet» er 80 millioner delt på 3.000 - eller 1/27.000-del. For å kjøpe seg frem i køen, betaler flyktninger og andre migranter titusenvis av kroner og legger ut på en farefull ferd fra eksempelvis Afghanistan via Tyrkia og Middelhavet til Hellas og Europa.

Nå vil de danske sosialdemokratiene kortslutte denne livsfarlige menneskesmuglingen. Den danske statsministeren Mette Frederiksen vil sende asylsøkere ut av Danmark til tredjeland i Asia og Afrika - og kreve at de søker derfra.

Åpningen for å kunne søke fra norsk territorium er egentlig bare skuebrød. Det høres fint ut, men er i praksis farlig og tilnærmet umulig.

- Det er den eneste og reelle langsiktige løsningen, mener lederen for Arbeiderpartiets danske søsterparti, ifølge Aftenposten. - Vi står med et europeisk asylsystem som i virkeligheten er brutt sammen.

Norske politikere reagerer helt forskjellig. Fremskrittspartiet støtter den danske metoden, mens det norske Arbeiderpartiet sier nei: - Dette vil ikke være en aktuell løsning for Arbeiderpartiet, sier partiets innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkani, til Aftenposten.

Den bombastiske avvisningen er skuffende, og høres mer humanitært ut enn den er. Til nå i år har bare 1.108 personer søkt om asyl i Norge. Norge bruker fornuftig nok titalls milliarder kroner på å støtte i nærområdene, noe som hjelper mange flere på en billigere og mer effektiv måte.

Flyktninger som får asyl i Norge er stort sett kvoteflyktninger som er prioritert og godkjent av FN. Disse slipper heldigvis å betale menneskesmuglere for å ta dem på en livsfarlig ferd til den norske grensen.

Noen brutale fakta: De aller fleste som fyller kravene for å få asyl til Norge, får aldri søkt. De siste tre ukene har UDI registert 30-40 søknader i uken, og nesten halvparten er syrere. Åpningen for å kunne søke fra norsk territorium er egentlig bare skuebrød. Det høres fint ut, men er i praksis farlig og tilnærmet umulig.

Det er ingen grunn til å belønne dem som har penger til å betale menneskesmuglere ved å la dem komme foran i køen. Derfor er det danske forslaget rasjonelt. Folk som ikke skal ha asyl, bør heller ikke integreres i Danmark. Dersom det er mulig å få avtaler med trygge tredjeland er det opplagt en bedre løsning å la asylantene søke derfra.

Det siste er faktisk et problem. De danske sosialdemokratene har ønsket dette i flere år, men har foreløpig ikke lykkes i å få opp en løsning med trygge tredjeland. Hvis flere land går sammen, vil det trolig gå lettere. Også i EU er dette et forslag som har vært diskutert.

Akkurat nå foregår en intens debatt om hvor mange kvoteflyktninger Norge skal ta imot. Kommuner som får store statstilskudd for å ta imot asylsøkere ivrer etter at staten åpner pengesekken. Både 5.000 og 10.000 kvoteflyktninger har vært nevnt.

Det er en reell og viktig debatt, og det finnes gode argumenter for å holde tallet på 3.000 og heller gi bistand i nærområdene - samtidig som tilhengerne av flere kvoteflyktninger kan argumentere for at Norge har råd til å ta imot flere, hvis vi vil.

Dessverre skjemmes debatten av moralisme og dobbeltmoralisme. Det er et grunnleggende premiss at ingen ønsker å slippe inn 80 millioner flyktninger til Norge. Den forrige rødgrønne regjeringen slapp inn 1.000 kvoteflyktninger, regjeringen til Erna Solberg slipper inn 3.000, og selv om man sa 10.000, så ville man uansett stengt grensen for de aller, aller fleste.

Men uansett antall er det fornuftig at flyktningene søker om asyl gjennom FN-systemet eller fra trygge tredjeland nær konfliktområdene. Her har de danske sosialdemokratene kommet lenger i tankeprosessen enn sine norske kamerater.

PS! Hva mener du? Bør asylsøkere som kommer til den norske grensen få søke herfra og vente i Norge på beslutningen, eller er det bedre at de søker fra tredjeland i Afrika og Asia? Skriv et leserbrev!