Det siste året har det offentlige brukt 1.780 milliarder kroner, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Under den borgerlige regjeringen til Erna Solberg nærmer offentlige utgifter seg 60 prosent av alt vi produserer i fastlands-Norge.

Det er verdt å huske i de stadige klagesangene om hvor dårlig det står til med offentlige budsjetter. Sannheten er at vi pøser penger inn i offentlig sektor som aldri før - og verre skal det bli.

Det går knapt en dag uten at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil flytte oppgaver over fra private drivere til kommunene. Selv om tjenestene både er billigere og bedre likt av brukerne (som private sykehjem, barnehager og skoler), så er løsningen å flytte dem over til offentlige budsjetter.

Selv etter at Bergensbanen er snudd fra milliardunderskudd til milliardoverskudd for staten, så kommer klagesangen. Plutselig høres det ut som tiår med gigantiske milliardoverføringer til NSB egentlig var en suksesshistorie.

I mediene og i den offentlige politiske debatten høres det ut som om stat og kommuner er sultefôret, og at det eneste som kan redde oss er innsprøyting av nye milliarder og enda flere faste ansatte i stat og kommuner.

Som om det er noe nytt.

I virkeligheten fortsetter pengestrømmen til offentlig sektor på høygir selv med en finansminister fra Fremskrittspartiet og en statsminister fra Høyre.

Og hvis noen tror pengestrømmen stanser med en nye regjering bestående av Ap-leder Jonas Gahr Støre, Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken, så er det å tro på politikkens svar på julenissen.

La oss se på tallene:

I siste kvartal stod offentlig forvaltning for over over 50 prosent av hele Norges brutto nasjonalprodukt, og altså nesten 60 prosent hvis vi ser på Norge utenom Nordsjøen. I hverdagen ser vi dette igjen i mange kommuner der offentlig ansatte og trygdemottakere er den største vekstnæringen.

Norge har en stor offentlig sektor målt i forhold til andre vestlige land, og årsaken er veldig enkel: Vi holder oss med hundretusener av offentlige ansatte fordi vi har råd til det - takket være oljeinntektene.

Mens Norge altså bruker nær 60 prosent av alt vi produserer i fastlands-Norge på offentlige budsjetter, er snittet i blant de 28 EU-landene på 45,8 prosent. Land som Island og Storbritannia ligger på rundt 40 prosent.

Det verste er at virkeligheten er enda verre.

Statistikken «lyver» fordi den sammenligner Norge inkludert Nordsjøen med de andre landene, og altså ikke ser på fastlands-Norge isolert sett. Men uansett understreker statistikken at Norge er et land som både tar seg råd til gode trygdeytelser og en stor offentlig sektor - og verre skal det bli.

For å oppsummere:

  • Det norske brutto nasjonalproduktet blåses opp av oljevirksomheten.
  • Vi har en offentlig sekter som er stor også mot dette oppblåste BNP-tallet.
  • Fastlands-Norge er i Europa-toppen i å ha en stor offentlig sektor.

Så kan man spørre som flere ansatte i stat og kommuner er en ulykke eller et gode. Det kommer an på øynene som ser, og om man synes det er viktig å bruke skattebetalernes penger på å lage best mulig tjenester for innbyggerne så bilig som mulig - eller ei.

Men en trend er tydelig: Jo flere som er ansatt i offentlig sektor, desto flere stemmer på rødgrønne partier. Det er nemlig ingen tvil om at vi hadde fått et rødere Storting hvis bare offentlig ansatte fikk bestemme.

Valgundersøkelsen for 2017 viser at kvinner er i overvekt både hos Rødt, SV og Arbeiderpartiet. Tidligere valgundersøkelser viser det samme, samt at offentlig ansatte oftere stemmer til venstre.

Les mer på Bernt Aardals hjemmeside: Kvinner stemmer til venstre, mens menn stemmer til høyre

Med andre ord: Om ikke en stadig større offentlig sektor er godt for noe annet, så er det i hvertfall godt for de rødgrønne partiene. Men gallupene viser at velgerne strømmer forbi Arbeiderpartiet og til partiene som vil ha enda flere kommuneansatte enn Arbeidpartiet.

Når Arbeiderparti-ledelsen stadig hakker på privatisering og ønsker å la det offentlige overta, så vet de at det er populært blant kvinnelige ansatte i offentlig sektor. Dessverre for Jonas Gahr Støre er han ikke en like sterk velgermagnet i disse gruppene som SVs Audun Lysbakken og Rødts Bjørnar Moxnes.

PS! Hva mener du? Har vi en passe stor offentlig sektor, eller ville du gjort den større eller mindre? Skriv et leserinnlegg!