- Nå bør regjeringen og politikere kaste FN-pinsen og få seg et norsk flagg. I disse dager må en ha fullt fokus på Norges ve og vel, heter det i et innlegg som er delt på Facebook-siden til Fremskrittspartiets Jon E. Helgheim.

Og oppfordringen er tatt til følge. I Stortinget i går kappes Frp-representantene i å vandre rundt med norske flagg. Nå er det nasjonalisme som gjelder, og åpenbart et grensevern som skal berge oss fra økonomisk pest og helsemessig pandemi.

For meg blir det en ideologisk forfalskning å ta det norske flagget på brystet, for i neste omgang fronte en oss selv nok-politikk

Ved første øyekast er det sikkert noen som tror på sludderet. Men en slik godtroenhet forutsetter at du vet null og niks om norsk økonomi. Du må eksempelvis ha gått glipp av det enkle faktum at knapt noen land i verden har hatt større glede av en fri verdenshandel enn Norge.

Selv i mars - nedstengningsmåneden - gikk Norge med et stort handelsoverskudd. Vi solgte olje, gass, fisk og andre varer for 70,8 milliarder kroner, mens vi kjøpte varer for 68,3 milliarder kroner. Tilnå i år er handelsbalansen positiv med 40 milliarder kroner!

Basert på en pandemi som til nå har kostet bare drøyt 200 menneskeliv i Norge (bare fordi vi i år faktisk har hatt over 1.000 færre dødsfall enn normalt) har anti-globalistene krøpet ut fra norske fjøs.

Grunntanken er enkel: Alle andre tenker bare på seg selv. Det er bare jeg som tenker på meg.

Men hvorfor ha norsk flagg? Hvorfor ikke gjøre som Nord-Korona (unnskyld, Nord-Norge) og steng kommunegrensene? Skit i Norge, leve Toten!, het det i diktet.

Det deprimerende er at mange tydeligvis ikke lærer av historien. Kim Il Sung var Nord-Koreas store fører fra 1948 til han døde i 1994. I denne perioden var selvberging - juche - en kongstanke, med stengte grenser. Ikke noe FN der i gården, moralen var å ha full fokus på Nord-Koreas ve og vel.

Det gikk sånn passe. Kim Il Sungs regime myrdet anslagsvis 1,6 millioner mennesker og regimet kulminerte i en hungersnød, ifølge Wikipedia av regimet kalt "den besværlige marsjen" hvor inntil 3,5 millioner mennesker mistet livet.

For meg blir det en ideologisk forfalskning å ta det norske flagget på brystet, for i neste omgang fronte en oss selv nok-politikk. Norge er en liten, men åpen økonomi. Vi har tjent en formue på skipsfart på de syv verdenshavene og vi eksporterer olje, gass og fisk til kunder over hele verden.

Til gjengjeld har vi kunnet kjøpe alt vi trenger og mer til fra andre land som produserer billig. Forbrukerne valgte Apple Macintosh fremfor Norsk Data, for å si det enkelt.

Den som tror at pandemi uttryddes med hermetisk stengte grenser har for det første ikke lest fem linjer om pandemibekjempelse, og lider dessuten av illusjoner om hva som er mulig. Den eneste farbare veien for å nå et slikt mål er å følge i Kim Il Sungs fotspor. Men da blir det mye fisk og lite avocado og appelsiner på bordet fremover.

Det er egentlig åpenbart: Hvis vi tenke oss at Norge utrydder koronaviruset, mens det fortsatt eksisterer i resten av verden, så vil kun en hermetisk stengt grense sikre oss mot ny smitte.

Den eneste tenkelige løsningen er at alle land samarbeider om å bekjempe smitten lokalt og kontrollere bevegelser over landegrensene. Norge kommer ikke til å oppfinne vaksinen, vi er helt avhengig av global medisinsk forskning for å finne en løsning.

Selv er jeg kritisk til Kinas hemmelighold i starten av koronapandemien, og synes det er all grunn til å være skeptisk til tall over smittede og døde. Verdens helseorganisasjon (WHO) var også lovlig sent på ballen. Og FN-systemet må tåle kritikk for byråkrati og manglende effektivititet.

På den annen side: Etter SARS og fugleinfluelsa har norske myndigheter vært klar over pandemiriskoen, likeså innbyggerne. Men kriseberedskapen har vært elendig, og det er et ansvar både den rødgrønne regjeringen og Erna Solbergs regjering (med Fremskrittspartiet) må dele et ansvar for.

Vi må åpenbart skjerpe oss internt i Norge, bygge beredskapslagre av medisin og utstyr og vurdere kornlagre på nytt. For å nevne noe.

Men det er tilnærmet bygdetullinglogikk å skyte på FNs bærekraftsmål - altså verdenssamfunnets felles målsetninger om å utrydde fattigdom, sult, sørge for god helse, utdannelse og likestilling mellom kjønnene. Det er nemlig disse målene som symboliseres av jakkemerket mange nå bærer.

Selv har jeg ingen problemer med å bære både jakkemerket for de 17 bærekraftsmålene og det norske flagget side om side.

Les og se om du er uenig: FNs 17 bærekraftsmål

Men inntil videre lar jeg Kim Il Sungs ideer hvile i graven sammen med den totalitære diktatoren som helst ville kalles "menneskehetens strålende som som aldri går ned i våre hjerter" og "Asias lysende fyrtårn".

PS! Hva mener du? Er det galt å støtte FNs 17 bærekraftsmål, og må vi velge mellom det norske flagget og dette symbolet, eller er det en falsk motsetning? Skriv et leserbrev!