*Nettavisen* Økonomi.

Norge hamstrer strøm i utlandet - slår rett inn i din strømregning

IMPORT DRAR NED PRISEN: I 2019 importerer Norge omtrent like mye strøm som vi eksporterer. Med kraft bare fra norske vannkraftverk hadde strømmen blitt svært mye dyrere i vinter, poengterer markedsdirektør Toini Løvseth i Energi Nroge. Bildet er fra Hunderfossen kraftstasjon i Gudbrandsdalslågen.

IMPORT DRAR NED PRISEN: I 2019 importerer Norge omtrent like mye strøm som vi eksporterer. Med kraft bare fra norske vannkraftverk hadde strømmen blitt svært mye dyrere i vinter, poengterer markedsdirektør Toini Løvseth i Energi Norge. Bildet er fra Hunderfossen kraftstasjon i Gudbrandsdalslågen. Foto: Paul Kleiven / Scanpix / Caroline Roka / Energi Norge

For første gang siden 2010 importerer vi omtrent like mye strøm som vi eksporterer. Uten importen hadde strømmen vært langt dyrere,  hevder eksperter.

18.12.19 10:57

Ikke siden 2010 har Norge importert så mye strøm fra nabolandene. Totalt har Norge importert over 11 TWh (milliarder kilowattimer) strøm fra våre naboland i 2019. Det tilsvarer mer enn årsforbruket til Oslo.

Samtidig er strømprisene markant lavere. Tredje kvartal i år var strømprisene 23 prosent lavere enn samme periode i fjor, ifølge tall fra SSB. De siste to ukene kommer prisene til å ligge på rundt 40 øre per kilowattime, mot 50-55 øre i fjor på samme tid.

– Import og eksport av kraft styres fra time til time av strømprisene i de ulike landene. Når vi har importert så mye strøm, betyr det at prisene i mange perioder har vært lavere i våre naboland. Uten muligheten til å importere, hadde strømregningen her hjemme blitt høyere i år, forklarer Toini Løvseth, direktør for marked i Energi Norge.

I normalår eksporterer vi betydelig mer strøm enn vi importerer, men i 2019 har det gått nesten like mye inn som ut av landet gjennom kablene, ifølge tall fra Statnett. Årsaken er lite snø i fjellet til vannkraftproduksjon.

Klikk på bildet for å forstørre. JEVNT: Fra 2010 til 2019 har Norge eksportert 68 prosent av strømmen vi produserer og importert 32 prosent av det vi forbruker. I 2019 er det omtrent like mye import og eksport i utvekslingen av kraft mellom Norge og samarbeidslandene totalt.

JEVNT: Grafikken viser kraftutvekslingen mellom Norge og samarbeidslandene. Fra 2010 til 2019 var 68 prosent av utvekslingen eksport og 32 prosent eksport. I 2019 er det omtrent like mye import og eksport kraftutvekslingen mellom Norge og samarbeidslandene (Sverige, Danmark, Finland, Russland og Nederland) totalt. Foto: Grafikk: Statnett

Uten kraftkablene hadde strømprisene vært betydelig høyere, ifølge beregninger fra NVE og Energi Norge. Dermed har importen bidratt kraftig til at ikke strømprisene har vært høyere, tross lite vann i vannmagasinene.

– Forrige vinter var uvanlig snøfattig. Det ga lite smeltevann til de over 1000 kraftmagasinene vi har over hele Norge. Kraftprodusentene har derfor holdt igjen produksjonen for å sikre at vi har nok vann til å levere strøm gjennom hele året, sier Løvseth.

Reklame: Har hjulpet mer enn 100.000 med å få billigere strøm

Dobbelt så dyrt uten import

Ved inngangen til året var det rundt 10 TWh mindre snø i fjellet enn normalt, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Beregninger som NVE har gjort tidligere viser at om Norge skulle vært selvforsynt med strøm, ville prisen vært to til tre ganger så høy om vinteren.

På grunn av etterspørselen og den naturlige variasjonen været skaper for vannkraft, måtte man bygget ut langt mer, for å sikre tilstrekkelig strømforsyning til både husholdninger og næringsliv, skriver NVE i et notat fra 2018:

«Kraftutveksling med utlandet bidrar til å redusere risikoen for å gå tom for vann til kraftproduksjon, og bidrar til økt forsyningssikkerhet i det norske kraftsystemet. Uten mellomlandsforbindelser måtte det ha vært gjort betydelige investeringer i annen type reservekapasitet for å sikre den norske kraftforsyningen i perioder med mindre nedbør enn normalt» skriver NVE i et notat om konsekvenser av en kraftforsyning uten handelsmuligheter.


- Jevner ut prisene

- Alle utregninger viser at importen reduserer prisen om vinteren og øker den noe om sommeren. Eksporten øker når det renner over, men da får også vi lavere pris for strømmen vi selger, fordi vi må selge unna, sier Toini Løvseth i Energi Norge.

Marius Holm Rennesund, partner i analyseselskapet Thema Consulting, bekrefter at mellomlandsforbindelsene bidrar til lavere priser om vinteren, særlig i litt «tørre» år:

- Vi har sett at det i 2018 var ekstremt tørt store deler av året, og så vått på slutten av året - magasinfyllingen inn i 2019 var under det normale, og derfor trengte vi importen.

I likhet med Løvseth i Energi Norge er Rennesund forsiktig med å si noe skråsikkert om den hypotetiske strømprisen uten utenlandskabler - det er et komplisert regnestykke, mener han:

- Hva prisen hadde vært uten importen er vanskelig å si - men det har vært viktig å ha importen i en periode med lavere enn normal magasinfylling.

Ifølge analytikeren fungerer utenlandsforbindelsene som en slags forsikring som garanterer relativt jevne strømpriser:

- Vi betaler litt mer i et normalår, men da unngår vi kjempehøye priser i år med knapphet i vannmagasinene. Men det blir heller ikke ekstremt lave priser i et vått år, for da kan vi eksportere mer. Totalt sett sikrer systemet mer forutsigbare priser, sier Rennesund.


- Vil ha nasjonal kontroll

Nei til EU er sterkt mot økt kraftimport og nye kabler (North Connect) og for "nasjonal kontroll og styring". NVE spår høyere priser på lang sikt, poengterer leder Kathrine Kleveland i Nei til EU.

De nye kablene som er planlagt skaper politisk strid. Organisasjonen vil avvise et utvidet kraftsamarbeid, selv med de effektene av kraftimporten som påpekes over.

- For de som er bekymret for høye strømpriser viser NVEs nye vurdering av Northconnect at kabelen vil gi høyere strømpris i Norge, estimert til 1-3 øre. Nei til EU ønsker først og fremst nasjonal kontroll, og kan ikke se at en europeisk samordna pris vil tjene Norge på sikt, sier Nei til EU-lederen til Nettavisen.

Reklame: Har hjulpet mer enn 100.000 med å få billigere strøm

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.