– Den store økningen skyldes i hovedsak de høye olje- og gassprisene, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en pressemelding.

Etter å ha innhentet anslag fra oljeselskapene, er petroleumsskatten for 2022 estimert til cirka 739 milliarder kroner. Dette innebærer at terminskatten for 2022 forventes å bli omtrent to og en halv gang høyere enn terminskatten for 2021.

Norge har fått kritikk for å håve inn penger på krigen i Ukraina: Norge svarer på oljekritikk fra Polens statsminister

– Den store økningen i petroleumsskatten skyldes i hovedsak de høye olje- og gassprisene hittil i 2022 og forventninger om fortsatt høye priser for resten av året. Svak kronekurs bidrar også til høy terminskatt, siden petroleumsprodukter fra norsk sokkel i hovedsak selges i utenlandsk valuta, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Terminskatten var på 295 milliarder kroner for 2021, noe som da var det høyeste noensinne. Den forrige rekorden var tilbake i inntektsåret 2008, da positiv petroleumsskatt var 253 milliarder kroner og negativ petroleumsskatt (leterefusjon) var 6 milliarder kroner.

Skatteinntektene fra oljeselskapene går inn i Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet.

Les også: Norge ble anklaget for å være «krigsprofitører» – slik svarer stormakten

Omlegging av særskatten

Nye regler for petroleumsskatt ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2022, og sanksjonert i statsråd 17. juni 2022. Lovendringen innebærer en omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av nye investeringer.

Les også: Putins sammenligning vekker oppsikt: – Veldig uforsiktig

Særreglene i petroleumsskatteregimet knyttet til friinntekt, leterefusjon og opphørsrefusjon avvikles. I stedet får selskapene utbetalt særskatteverdien av underskudd i forbindelse med skatteoppgjøret. Som en følge av disse endringene er det vedtatt en overgangsregel som innebærer at selskapene ved fastsettingen for 2022 får utbetalt skatteverdien av underskudd og friinntekt fremført fra tidligere år.

Endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2022, mens de midlertidige reglene (se fakta om terminskatt) fortsetter å gjelde for investeringer som er omfattet av petroleumsskatteloven § 11.

Fastsetting av terminskatt

Oljeselskapene som driver utvinning og rørledningstransport på norsk sokkel betaler forskuddsskatt gjennom såkalt terminskatt. Terminskatten betales i seks terminer – tre i siste halvdel av inntektsåret og tre i første halvår etter inntektsåret. Utskrivningen er basert på innrapporterte tall, faktiske og forventede, fra oljeselskapene.

Les også: Her kan ukrainerne ha lokket russerne i en felle: – Det påvirker den russiske moralen

Det foretas en revisjon av terminskatten i januar året etter inntektsåret før forfall for fjerde termin. Det er også mulig for selskapene å betale inn tillegg til utskrevet terminskatt ved andre og femte termin. Endelig innbetaling kan derfor bli høyere eller lavere enn det som nå er fastsatt.