En NHO-undersøkelse fra 12-13. mars indikerte at så mange som fire av fem medlemsbedrifter kan komme til å permittere ansatte om kort tid.

Handelsbanken Capital Markets skriver i en morgenrapport mandag at behovet for å permittere er blitt enda mer prekært i tiden etter at undersøkelsen ble gjennomført. Derfor blir ikke bankens eksperter overrasket om vi snart får se en tosifret registrert ledighetsrate, og budskapet er enda dystrere:

«Kanskje har arbeidsledigheten steget såpass allerede; vi har bare ikke fått tallene enda», heter det i morgenrapporten».
Les også: Myndighetene advarer butikkunder

Alvorlig

- Det er umulig å si noe presist om forløpet, dessverre, men utsagnet er ment å understreke alvorlighetsgraden.

- Vi lener oss på denne NHO-undersøkelsen som ble gjennomført for et par uker siden. Den viste at fire femtedeler av bedriftene så for seg at de kunne permittere i løpet av kort tid. Det har vel blitt stadig mer aktuelt, utdyper seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets overfor Nettavisen Økonomi.

Les også: Koronakrisen kan ha overraskende effekt: - Nå har vi et felles prosjekt (+)

Han blir overrasket om vi ikke kommer over en ledighetsrate på 10 prosent, gitt det som nå skjer.

- Det er verdt å minne om at ledigheten på bare en uke steg fra 2 til over 5 prosent,til de høyeste nivåene vi har sett siden bankkrisen på slutten av 80-tallet. Og disse tallene er gamle allerede, sier han.

149.000 ledige

Antall helt ledige ble i forrige uke av NAV registrert til 149.000 personer, eller 5,3 prosent av arbeidsstyrken. En ledighetsrate på 10 prosent innebærer da at om lag 300.000 personer er arbeidsledige i Norge. Det har vi ikke vært i nærheten av i etterkrigstiden.

Kjell-Magne Rystad: Koronakrisen kan ende svært godt for Norge

Tall fra NAV mandag viser at de i løpet av fredag til søndag mottok om lag 38.000 nye søknader om dagpenger. De fleste gjaldt dagpenger ved permittering (34 500). Siden torsdag 12. mars er det ifølge NAV kommet inn totalt 223.200 søknader om dagpenger. 206.000 av disse søknadene gjelder dagpenger ved permittering.

Under er det gjengitt ledighetstallene for de senest 40 årene. Som grafen viser, toppet ledigheten seg på begynnelsen av 90-tallet i forbindelse med bankkrisen og en tilbakegang i økonomien. Den gangen var rundt 6,5 prosent arbeidsledige, om lag 160.000 personer.

I de harde 30-årene, toppet det seg i 1933 med 100.000 ledige. Ettersom befolkningstallet var mye lavere den gangen, tilsvarte det i prosent en veldig høy ledighet.

Les også: Vi kan ikke la Norge brenne

Spratt opp

De seneste ledighetstallene fra NAV viser 84.000 flere ledige bare frem til forrige Dermed spratt den registrerte ledighetsraten opp til 5,3 prosent, fra 2,2 prosent. Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO fryktet i forrige uke at «den høyeste ledigheten etter krigen» i Norge.

– Vi vet ikke hvor mange som vil permittere. Men det vi kan være ganske sikre på, er at det i store deler av norsk næringsliv blir stillstand framover, sa Dørum.

Handelsbanken skriver i morgenrapporten at ledigheten nå er svært høy i et historisk perspektiv, og selve endringen i antall ledige mangler fullstendig sidestykke. Vi må regne med at arbeidsledigheten vil fortsette å stige i tiden fremover.

På etterskudd

Onsdag denne uken kommer for øvrig den seneste Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå.

Men disse tallene er beregnet for tremånedersperioden desember-februar. Det er først nå fra mars vi har begynt å se det Handelsbanken omtaler som eksplosiv oppgang i ledigheten.

AKU-ledigheten tar også hensyn til antall arbeidssøkende. I den forrige målingen var det registrert 110.000 arbeidsledige målt på denne måten.