Norge og Sverige har i utgangspunktet et felles strømnett, men nå har landene havnet i en skikkelig strømkrangel:

Sverige har kuttet overføringskapasiteten på strøm mellom Sverige og Østlandet i betydelig grad. Ifølge NVEs siste ukesrapport har kapasiteten blitt strupet med opp til 83 prosent. Årsaken skal være forsinket utbygging av strømnettet og kapasitetsproblemer.

Dette fører ifølge NVE til at strømprisene i Norge blir høyere enn de skulle vært, og at forsyningssikkerheten i Norge reduseres.

Les også: SSB: 50 prosent høyere strømpriser enn normalt i høst

– Ofte er det nettoimport til Norge på disse forbindelsene. Begrensninger kan da bidra til at prisene i Norge blir høyere enn de hadde behøvd å være. Vi har derfor uttrykt uro over disse begrensningene, og det samme har danske og finske reguleringsmyndigheter gjort, sa NVE-direktør Kjetil Lund til E24 mandag.

- Begrenser muligheten betydelig

NVE har i et brev til svenske myndigheter bedt om mer åpenhet om årsakene til at begrensningen på linjene.

«Reduksjonen i tilgjengelig kapasitet mellom SE3 og NO1 begrenser muligheten for import til Norge fra Sverige betydelig. Gitt dagens situasjon i kraftmarkedet er verdien av tilgjengelig overføringskapasitet høy, og derfor leder nåværende og fremtidig kapasitetsreduksjon til betydelige sosioøkonomiske kostnader», skriver RME i sitt brev.

Dette fører også med seg andre utfordringer: Norge har nylig åpnet en strømkabel til Storbritannia. Noe av tanken har vært at en kan flytte billig strøm fra Sverige, gjennom Norge og til de britiske øyene. Med begrenset import, tømmes i stedet norske vannmagasiner.

Les også: Norge øker strøm-eksporten kraftig - nå tømmes kraftmagasinene igjen for vann

Nå setter Statnett også på bremsen

I en melding tirsdag formiddag gjør Statnett det klart at de nå vil gjøre det samme som Sverige, og begrenser eksportkapasiteten til Sverige.

- Transparens, gjensidighet og felles forståelse er grunnpilarene i det nordiske kraftsystemet. Nå opplever vi at det er behov for å utøve en mer lik praksis i driften, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett i en melding.

Rent teknisk vil man ikke bruke det som kalles «systemvern for å optimalisere kapasiteten på grensen, noe som igjen innebærer at kapasiteten på eksport fra Østlandet går noe ned».

- Svenska kraftnät har satt begrensninger på kapasiteten mellom det svenske prisområdet SE3 og det norske området NO1. Disse begrensingene har sammen med utfordringer i det svenske nettet medført at det gått liten flyt til Østlandet til tross for lavere pris i Sør-Sverige. Samtidig har det i perioder med lik eller lavere kraftpris på norsk side blitt eksportert kraft til Sverige, skriver Statnett i meldingen.

- Situasjonen bekymrer oss, og vi har hatt dialog med Svenska kraftnät om problemstillingen. Vi har også innspill til hvordan nettet kan driftes for å øke kapasiteten på viktige overføringsgrenser. Inntil disse er på plass er det naturlig for oss å praktisere samme driftsordninger som man gjør på svensk side for å sikre symmetri og balanse i vårt samarbeid, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Les også: Nå åpner den nye utenlandskabelen til England. De har ekstremt høye strømpriser