Fredag formiddag melder Sveriges regjering at det er fare for strømutkobling. Situasjonen for det svenske strømnettet er «relativt akutt», sier statsminister Ulf Kristersson. To av landets seks kjernekraftreaktorer stenges fredag for vedlikehold.

– Vi vil ikke skape panikk på noen måte, men vi har en betydelig bekymring med den svenske strømproduksjonen akkurat nå. Situasjonen for strømnettet er rett og slett anstrengt, sa den svenske statsminister på en pressekonferanse i Stockholm fredag formiddag, ifølge NTB.

Han viser til at Sveriges største kjernekraftreaktor, Oskarshamn 3, tas ut for vedlikehold i 10 dager. Også et annet kjernekraftverk stenges av samme grunn. Det betyr ifølge Kristersson at risikoen for utkobling i strømnettet økes fra «lav» til «reell».

– Vi ber det svenske folket om å spare strøm for å minske risikoen for utkoblinger, tilføyde statsministeren.

Økonomiminister Ebba Busch (KD) og arbeidsmarkedsminister Johan Pehrson (V) påpeker at dette også gir risiko for enda høyere strømpriser.

En varslet krise

Men krisen i Sverige har ligget som et ventende varsel en stund. I slutten av november i fjor sendte Statnett ut en ganske oppsiktsvekkende pressemelding. De hadde sett seg lei på at Sverige begrenset Norges mulighet til å importere strøm.

Samtidig ble det i perioder sendt strøm fra Norge til Sverige, selv om prisene i Sverige var lavere.

Les også: Nå kommer strømsjokket tilbake: Dyreste strøm på flere måneder

– Transparens, gjensidighet og felles forståelse er grunnpilarene i det nordiske kraftsystemet. Nå opplever vi at det er behov for å utøve en mer lik praksis i driften, sa konsernsjef Hilde Tonne i Statnett i meldingen.

De kuttet dermed tilgjengelig kapasitet mellom Østlandet og den midtre strømregionen i Sverige (SE3) med nesten halvparten. Dette er regionen som innbefatter Stockholm og Göteborg. Meldingen var klar: Frem til Sverige endret måten de drev nettet sitt på, ville det være begrensninger fra norsk side.

Samtidig har det bygget seg opp med problemer i nabolandet.

Svenskene har fått kjempeproblemer

Denne vinteren har blitt litt mer strabasiøs for svenskene enn de hadde håpet på, og spesielt i nettopp regionen SE3.

Regionen har to svært viktige kjernekraftverk. Den ene ligger like sør for Göteborg, og der kom aldri landets nest største reaktor i gang igjen etter sommerens vedlikehold. Den er ventet å være ute mesteparten av vinteren i påvente av reparasjoner, noe som har hatt klar påvirkning på strømprisene.

Et enda større kjernekraftverk, Oskarshamn 3 på østkysten, tas nå ut av drift i ni dager etter at det oppsto driftsproblemer i forrige måned. Dermed er det en periode på ni dager midt i desember hvor Sverige ikke har tilgang på sine to største kjernekraftverk.


Dette skjer også samtidig som Finland er helt avhengig av import fra Sverige, etter at Russland kuttet eksporten og finnenes nye kjernekraftverk ennå ikke er i normal drift.

Les også: Prisene på fastprisavtaler for bedrifter klare: Mulig å komme under én krone

Får mer strøm fra Norge

Men når hverdagen på mandag starter opp igjen, får Sverige etterlengtet hjelp fra Norge. Statnett melder at de etter drøyt et års arbeid er tilfreds med forbedringene i det svenske kraftnettet.

Tall fra strømbørsen Nordpool viser at det har vært mer tilgjengelig kapasitet fra Sverige til Norge, enn motsatt vei i noe tid.

– Vi har gjennom det siste året samarbeidet tettere, og ser at Svenska Kraftnäts tiltak over tid har bidratt til å øke utvekslingskapasiteten mellom Norge og Sverige i sør. Nå gjeninnfører vi en løsning som sikrer bedre utvekslingskapasitet fra vår side, forteller konserndirektør Peer Olav Østli i en pressemelding.

Opprinnelig kuttet Statnett kapasiteten fra 2145 til 1100 MW, men oppjusterte til 1450 MW i desember i fjor. Nå blir derimot kapasiteten igjen normalisert med et hopp på nesten 50 prosent, fra 1450 til 2145 MW.

Den økte importmuligheten dekker omtrent halvparten av bortfallet fra Oskarshamn 3-reaktoren.

Statsnetts kommunikasjonsdirektør Henrik Glette ønsker ikke å svare konkret på hva som er endret:

- Vi har hatt et tett operasjonelt samarbeid med Sverige som har innført en rekke tiltak i nettet som gjør det mulig å sette høyere kapasitet på forbindelsene, sier Glette.

På spørsmål om timingen har noen sammenheng med svensk kjernekraft-pause, er han veldig klar:

- Nei.

Norge satte eksportrekord i forrige uke

Økningen i kapasiteten til Sverige kommer etter at Norge i forrige uke satt ny rekord i strømeksport.

- Prisene i landene Norge har utveklingskapasitet med var enda høyere enn i Norge, noe som førte til at Norge hadde den høyeste nettoeksporten over en uke noensinne, melder NVE i sin ukesrapport.

Ifølge NVEs foreløpige tall var netto eksport på 870 GWh.