Nye tall for NVE viser at norske vannmagasiner ikke lenger fylles opp før vinteren. I forrige uke var det en nedgang i vannstanden for første gang siden slutten av september.

Les også: Nå endres nettleien din fullstendig: Vær obs på denne fallgruven

Den gang bremset eksporten av strøm etter at Statnett trykket på advarselknappen om muligheten for vannrasjonering på sør- og vestlandet.

700 GWh vann borte - 75 prosent gikk til eksport

Normalt på denne tiden burde vannmagasinene vært 81,8 prosent fulle, men situasjonen er helt annerledes i år:

Vannstanden falt fra 72,2 til 71,4 prosent, noe som utgjør rundt 700 GWh med redusert strømlager.

Til sammenligning var netto strømeksport i forrige uke på 525 GWh - en økning på over 60 prosent.

Det var spesielt eksporten til Danmark og den nye kabelen til Tyskland som økte kraftig i uken som gikk. Årsaken er en kombinasjon av lite vind, og en anstrengt gassituasjon i Europa.

Fortsatt er det slik at det er godt med vann i Nord-Norge, som holder prisene nede i landsdelen. I Sørvest-Norge er fyllingsgraden kun 63,4 prosent.

Lite vann gir høyere priser

Årets høye strømpriser henger svært nært sammen med at det har vært rekordlite strøm i norske vannmagasiner. Lite regn i sommer og lite vind som har gitt økt behov for vannkraft har gjort situasjonen anstrengt.

Flere ganger de siste månedene har det blitt satt nye strømprisrekorder.

Situasjonen i Sør-Norge henger sammen med en svært anstrengt situasjon i Europa. Høye gasspriser og nedstenging av stabil kraftproduksjon har skapt en energikrise i store deler av Europa.

Samtidig har Norge nylig åpnet to nye strømkabler til Storbritannia og Tyskland.

Les også: Gassprisene stiger etter tysk Nord Stream 2-stans

Les også: SSB: 50 prosent høyere strømpriser enn normalt i høst