– Vi ser et dramatisk fall i norsk eksport. Norge har havnet på en jumboplass. Norsk eksport er viktig for å sikre arbeidsplasser og velferd. Utviklingen må snus, og det haster.

Peggy Hessen Følsvik har nettopp lest den ferske rapporten fra Menon Economics, som viser at norsk eksport de siste 20 årene har vokst fra 700 milliarder kroner til 1.100 milliarder kroner.

En vekst på eksport av varer, tjenester og olje verdt 400 milliarder høres kanskje mye ut, men sammenliknet med andre land som Tyskland, Danmark, Sverige og Finland går det tregt. Rapporten finner faktisk at Norge har Vest-Europas laveste eksport som andel av BNP.

Finland er landet som ligger nærmest norske vekstrater, selv eksporten til Finland har vokst 20 prosentpoeng mer enn den norske siden år 2000.

– Dette er en brutalt ærlig, men viktig rapport. Den tegner et bilde av en dyster situasjon, sier LO-leder Følsvik.

Les også: «Betydelig» oljefunn i Nordsjøen: – Fantastiske nyheter

Hver femte arbeidsplass kommer fra eksport

Den ferske rapporten viser at 560.000 norske arbeidsplasser knytter seg til kjøp og salg av varer og tjenester fra utlandet. Det tilsvarer hver femte sysselsatt i Norge. Store deler av eksporten er samlet på Vestlandet og i Nord-Norge.

Møre og Romsdal har for eksempel en eksport per sysselsatt i næringslivet som er fem ganger så høy som i Innlandet. Vestland har dobbelt så høy eksport per sysselsatt som Oslo og Viken.

Den norske eksporthistorien de siste 20 år viser en stor opptur mellom år 2000 og fram til finanskrisen i 2008, som ble etterfulgt av en ikke-eksisterende vekst fram til i dag. Selv med en stor oljeformue er det et stort problem av flere grunner, ifølge Menon:

  • Når inntektene fra Oljefondet blir brukt til å betale for import, skapes det hverken nye produktive arbeidsplasser eller et dynamisk næringsliv.
  • Lav eksport eller lav vekst i eksporten er et mulig tegn på manglende konkurransekraft i verdensmarkedene. At Norge ikke klarer å øke eksporten, selv med kraftig svekkelse av kronen, er urovekkende.
  • Eksport øker produktiviteten, konkurransekraften og innovasjonen. Når oljeinntektene går betydelig ned i årene som kommer, trenger Norge sårt nye bein å stå på.

Les mer: Sjømatnæringen raser mot regjeringen: – Vi mister viktige industriarbeidsplasser i distriktene

Norge har lite av «det neste store»

Menon peker på «grønn» eksport, altså tjenester, produkter og teknologi som bidrar til mindre utslipp, som et åpenbart satsingsområde. Norsk næringsliv har i dag god kompetanse innen maritim sektor, offshore-næringen og kraftkrevende industri, og har gode muligheter til å kunne eksportere grønne løsninger i fremtiden. Men det gjør vi ikke i dag:

«Eksporten fra enten fornybar energi eller leverandører til fornybar energi utgjør til sammen kun om lag én prosent av total norsk eksport. Tilsvarende dansk eksport er til sammen om lag ti ganger høyere», skriver Menon.

Konsulentselskapet skriver at mulighetene fortsatt er til stede for at norske eksport-aktører kan ta markedsandeler i det grønne skiftet. Men døren lukker seg raskt. Og handel med klimasatsende EU vil bli viktigere enn noensinne, ifølge Menon.

– EU forblir Norges viktigste handelspartner selv etter brexit. Etter hvert som norsk petroleumsproduksjonen faller, må Norge eksportere nye produkter for å finansiere vår import. Denne eksporten vil trolig komme fra eksport av varer og tjenester som er mer avhengige av EØS-avtalen enn olje- og gasseksporten, sier NHO-president Svein Tore Holsether i en melding.

Les også: Godt nytt for alle som vil bygge på huset: – Største fall noensinne