Norske bilavgifter fikk sine høyde i 2007 da staten dro inn over 76 milliarder kroner i bilrelaterte særavgifter. I 2021 er det kun 40 milliarder kroner staten får inn.

Pengene forsvinner i stor grad til elbiler, som er unntatt de aller fleste avgifter.

«Et anslag på samlet skattefordel for elbiler i skatte- og avgiftssystemet er beregnet til 19,2 milliarder kroner i 2020» skriver Finansdepartementet i statsbudsjettet for 2021.

Les mer: Hvert byråkratkontor vil koste 7,8 millioner kroner: – Her må øksa frem

Rikinger kjøper elbil

I 2019 ble det solgt 60.316 elbiler i Norge. Det betyr at hver enkelt elbil ble sponset av staten med over 300.000 kroner.

Ifølge SSB er det i stor grad de rikeste som drar nytte av elbilfordelene. I 2018 var det 27 ganger mer vanlig med elbil i husholdningen for de med høyest inntekt, i forhold til dem med lavest inntekt.

– Nye elbiler er dyrere enn gamle biler, og det er opplagt at husholdninger med høy inntekt i større grad enn de med lavere inntekt står for dette skiftet, står det i SSBs rapport.

Les også: Tesla med kraftig priskutt på sin bestselger

– Tulletall

Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen mener dette er «tulletall».

– 19,2 milliarder kroner er et tulletall fra Finansdepartementet som overhodet ikke har rot i virkeligheten. I Norge subsidierer vi ikke biler, men vi skattlegger forurensende biler og gir de utslippsfrie bilene skattefritak, sier Bu til Nettavisen og legger til:

– Følger man logikken til Finansdepartementet, så subsidierer vi brus i Norge fordi brusen ikke er ilagt alkoholavgift. Man kan ikke holde på og argumentere sånn, sier hun.

– Nå er det ikke alkohol i brus. Hvordan er det ikke en subsidie å unnta elbiler for en rekke avgifter?

– 19,2 mrd-tallet inkluderer engangsavgiften, som blant annet beregnes basert på CO2-utslipp fra bilen. På samme som brus ikke har alkohol, har ikke elbil CO2-utslipp. Da er det helt urimelig å kalle det en subsidie, sier Bu.

Les også: Feministkunstner Henriette får 13 mill. i statsstøtte: – Jeg sugde ut alt jeg kunne

– Enorm subsidie

Sp-nestleder og tidligere energiminister Ola Borten Moe mener elbilfordelene må fases ut.

– Jeg ser de krangler litt på dette tallet. Men om det er 19 milliarder eller 16 er ikke poenget. Det er en enorm subsidie, sier Borten Moe til Nettavisen.

Han mener det må starte med bompenger, og etterhvert fase inn beskatning som vanlig.

– Teknologien har utviklet seg veldig. De fleste biler og klasser er nå tilgjengelig som elbil. Så må vi gradvis begynne å fase inn beskatning av bilene, som alle andre. Fordi vi må betale for veier, ulykker og ha inntekter til statskassen, sier Borten Moe.

Les mer: Elbil i Statsbudsjettet: En ting ingen snakker om ødelegger veldig

– Men hvordan skal man klare målet om kun nullutslippsbiler i 2025 uten store elbilfordeler?

– Det var et mål innført av tidligere samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp), og vi støttet Frp i den ambisjonen. Det er en målsetning, og det vil være summen av teknologi og reguleringer som sikrer det. Kombinert med at når det blir flere elbiler, vil prisen også presses ned, sier Sp-nestlederen.

Senterpartiet har i sitt nye partiprogram foreslått ulike modeller for å endre skattesystemet for elbiler.

Les også: Profilert Sp-er innstilt til comeback på Stortinget

– Den modellen jeg mener vi bør innføre er å starte med et makstak. For det er noe med den sosiale profilen. Dette er tross alt en enorm subsidie av dem som har mest fra før av. Det er ikke dem som har lite penger som kjøper Tesla X eller Audi Etron, sier han.

– Tror du det er realistisk med kun nullutslippsbiler i 2025, eller vil det bli solgt dieselbiler i Trøndelag da også?

– Jeg tror nok det blir det. Men vi får se. Fem år er både kort og lang tid, sier han.