Og dommen er at Norges Bank hever styringsrenten til 0,25 prosent. Beslutningen er enstemmig. Vår hjemlige sentralbank er den første sentralbanken i vesten som setter opp renten.

Norges Bank sier at de også mest sannsynligvis øker renten i desember med nye 0,25 prosentpoeng. Markedsrentene steg ifølge Nordea noe da beslutningen ble kjent.

– Normaliseringen av økonomien tilsier at det nå er riktig å starte en gradvis normalisering av styringsrenten, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding torsdag. Han mener det ikke er tvil om at det frem til nå har vært riktig å holde styringsrenten på et rekordlavt nivå, men nå er det slutt på rentemoroa.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i desember, sier Olsen. Styringsrenten kan ligge på 1 prosent om ett år og 1,7 prosent mot slutten av 2024, i praksis 1,75 prosent.

Les også: Tiden med lave renter renner ut

Mars og juni

Det tyder i så fall på bare to renteøkninger neste år, men Nordea skriver at det kan gå mot tre økninger i løpet av neste år. Det samme skriver sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank. Renteøkningene neste år spås å komme i mars og juni.

Så er det ifølge DNB Markets 50 prosent sannsynlighet for en tredje renteøkning i andre halvår, enten i september eller desember.

Da kan en gjennomsnittlig boligrenten stige fra dagens 1,75 prosent til 3 prosent innen utgangen av neste år. For et boliglån på 2 millioner kroner betyr det i utgangspunktet 25.000 kroner i økte renter før skatt, drøyt 2000 kroner i måneden.

Les også: Toppøkonom med boligprisadvarsel: – 70 prosent av de jeg møter forstår ikke dette

Syv hevinger

Norges Bank skriver i pressemeldingen at prognosen for styringsrenten innebærer at renten øker gradvis de neste årene. Den såkalte rentebanen er litt høyere enn i forrige rapport, men det er når vi kommer ut i tid. Slik det ligger an nå, kan vi få til sammen syv rentehevinger frem mot 2024, hver på 0,25 prosentpoeng.

Den nye prognosen til Norges Bank innebærer en styringsrente i 2022 på 0,9 prosent, som er å betrakte som et gjennomsnitt. Renten stiger til 1,4 prosent i 2023.

Norges Bank anslår at gjennomsnittlig boliglånsrenten kan stige til 3,1 prosent i 2024. Det er litt høyere enn i forrige rapport.

- Med dagens beslutning om å heve styringsrenten til 0,25 prosent legger vi bak oss en 30 år lang periode hvor hovedbildet har vært rentefall og boligprisvekst. Høyere renter faller i tid sammen med høyere konsumpriser, og vil i sum føre til en gradvis svekkelse av husholdningenes kjøpekraft.

Les også: Snart får du brev fra banken - her er ordet du bør følge med på

Moderat etterspørsel

- Derfor forventer vi en mer moderat etterspørsel etter boliger og en svakere boligprisutvikling framover, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving i en kommentar til rentedommen.

Handelsbanken Capital Markets mener det er er et godt tegn at rentene settes opp, fordi det gjenspeiler at norsk økonomi allerede har kommet langt ut av selve koronakrisen. Utsiktene er gode.

Da mener bankens økonomer at i en slik situasjon er det helt riktig å å gå vekk fra det kriselave nullrentenivået vi har hatt frem til nå.

Et spenningsmoment er hvordan de kommende renteøkningene vil slå ut i boligmarkedet. Boligtopper var under et seminar i regi av DNB i forrige uke ikke bekymret for det, de mener renteøkningene er for små.

For mange økninger

- For det første kommer rentene fra ekstremt lavt nivå, som trolig var med på å drive opp boligprisene i fjor og deler av 2021. Jeg tror mange har regnet inn en renteøkning på 1 prosent, og selv tror jeg ikke på like mange økninger som ekspertene, uttalte Baard Schumann til Nettavisen Økonomi.

Med de nye prognosene vil renten om ett år være 1 prosentpoeng høyere enn i dag.

Det mest spennende har vært hva Norges Bank sier om de videre renteutsiktene. Handelsbanken trodde Norges Bank sikter seg inn mot enda en renteheving i desember, og det stemmer.

Litt høyere i 2024

Og så kunne det gå mot en oppjustering av den såkalte rentebanen gjennom 2022. Norges Bank har så langt varslet nye to-tre hevinger gjennom neste år, og det ligger det også an til nå. Det nye er at renten kan bli litt høyere når vi kommer frem til 2024.

Norges Bank spår videre at boligprisene i år vil stige med 9,2 prosent, men stige svakt i årene 2022-2024. Prisveksten vil falle fra over 3 prosent i år til ned på 1-tallet de kommende årene. Lønnsveksten ventes derimot å ligge oppe på 3-tallet, slik at det ligger an til en solid bedring i kjøpekraften.

Veksten i norsk økonomi blir sterk i 2022, men vil falle til rundt 1 prosent i 2023 og 2024. Det er i så fall under langsiktig gjennomsnittlig vekst.

Norges Bank legger også til grunn at kronen styrker seg noe fremover.